Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/7043/kandavas_novada_dome_veic_kustamas_mantas__malkas_858m3_pardosanu_rikojot_rakstisku_izsoli
Drukas datums: 10:11:49 20.03.2019

Kandavas novada dome veic kustamas mantas - malkas 85,8m3, pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli

20.08.2018 11:00 - 11:05

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – malku 85,8 m3.

Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - malkas 85,8 m3 rakstiskai izsolei”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 20.augustam plkst. 11:00.

Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 2402,40 eiro par visu apjomu.

Izsoles nodrošinājums 240,20 iemaksājams līdz 2018.gada 17.augustam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Izsole notiks 2018.gada 20.augustā plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.


  Sludinājums publicēts: 01.08.2018.