Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/793/kandavas_novada_dome_tiekas_ar_matkules_pagasta_uznemejiem
Drukas datums: 13:30:43 22.07.2018

Kandavas novada dome tiekas ar Matkules pagasta uzņēmējiem

02.02.2016 17:00

2.februārī Matkules pagasta pārvaldē, lai apspriestu iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam publiskās infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstībai, ar aktīvākajiem pagasta uzņēmējiem tikās Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, attīstības nodaļas vadītāja Gunda Cīrule un uzņēmējdarbības konsultante Līga Šupstika.

Tikšanās noritēja neformālā gaisotnē. Domes priekšsēdētājs un Matkules pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone atskatījās uz iepriekšējā gadā paveikto, pārrunāja aktualitātes pagastā un šajā gadā plānotos darbus.

Kandavas novada domes attīstības nodaļas vadītāja Gunda Cīrule un uzņēmējdarbības konsultante Līga Šupstika klātesošos iepazīstināja ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

Nākamā tikšanās ar uzņēmējiem notiks 3.februārī plkst. 17:00 Kandavas novada domes sēžu zālē, savukārt 4.februārī plkst.17:00 Vānes pagasta pārvaldē.

Dome aicina uzņēmējus līdz sanāksmei apsvērt priekšlikumus un idejas investīciju projektiem, lai tikšanās reizē informētu pašvaldību par uzņēmumu attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru- ceļš, ūdensvads, kanalizācija, elektrības pieslēgumi, lietus notekūdeņi, siltumapgāde.

Uzņēmējs var pieteikt pašvaldībai sev nepieciešamo ceļa, elektroapgādes uzlabošanas nepieciešamību, ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes tīklu izbūvi, pretī veicot nefinanšu investīcijas tādā pašā naudas apjomā (vai lielākā), kā pašvaldības ieguldījums, tāpat uz 5 gadiem no projekta sākuma jāizveido papildus darbavieta. Darbavietas izveide var tikt „nosegta” ar lielāku privātā finansējuma ieguldījumu projektā.

Tikšanās notiks:

3. februārī, plkst. 17:00, Kandavas novada domē;

4. februārī, plkst. 17:00, Vānes pagasta pārvaldē;

9. februārī, plkst. 17:00, Cēres pagasta pārvaldē;

10. februārī, plkst. 17:00, Zantes pagasta pārvaldē;

11. februārī, plkst. 17:00, Zemītes tautas namā.

Detalizēta informācija par SAM 3.3.1. pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājas lapā: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc...