Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/projekti/pabeigti_buvdarbi_kandavas_pagasta_uidas_senlejas_celam
Drukas datums: 02:36:10 03.12.2020

Pabeigti būvdarbi Kandavas pagasta Uidas- Senlejas ceļam05.06.2019

Pabeigti būvdarbi projekta “Kandavas pagasta ceļa Nr. 13 “P130-Uidas-Senlejas” pārbūve ”, Nr.18-08-A00702-000099 ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 195 688,11 EUR, publiskā finansējuma apmērs ir 127 168,03 EUR, Kandavas novada domes līdzfinansējums 68 520,08 EUR.

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “SBI-Ventspils”, kā apakšuzņēmējus piesaistot SIA “PBT”. Grants ceļu pārbūves darbus veica SIA  “Kandavas ceļi” un būvuzraudzību veica SIA “RS Būvnieks”.

Projekta mērķis bija vietējiem iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem uzlabot ceļa infrastruktūru, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu lielākas iespējas attīstīt zemnieku saimniecības un mazos uzņēmumus, lai saglabātu apdzīvotību lauku reģionos.

Projekta ietvaros tika veikta ceļa konstrukcijas pārbūve un pastiprināšana, tika veikta sāngrāvju rakšana un esošo novadgrāvju tīrīšana, noņemts apaugums no brauktuvju malām, nomainītas esošās caurtekas uz jaunām plastmasas caurtekām, kā arī tika likvidēti koki un krūmi.

Silva Ivuškāne, projektu vadītāja