Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sabiedribas_lidzdaliba/kandavas_novada_attistibas_programmas_2016_2021_g_darba_uzdevums
Drukas datums: 11:53:20 21.09.2020

Kandavas novada Attīstības programmas 2016.- 2021.g. darba uzdevums10.01.2015

Darba uzdevums Kandavas novada Attīstības programmas 2016. - 2021. gadam izstrādei( apstiprināts Kandavas novada domes sēdē protokols Nr. 17) . Skatīt šeit