Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/aicina_uz_lekciju_ciklu_esi_vesels
Drukas datums: 00:25:51 20.03.2018

Aicina uz lekciju ciklu “Esi vesels!”07.08.2017

Biedrība “Pūres Dzirnas” informē, ka laika periodā no 2017.gada jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam Pūrē notiks Lekciju cikls “Esi vesels”, kas tiek realizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcības “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” ietvaros, projekta Nr.17-08-AL14-A019.2204-000004.

Projekta ietvaros paredzētas izglītojošas, teorētiski praktiskas nodarbības Uztura mācībā, Psiholoģijā kā arī ieskats Jogas un Cigun praksēs. Uztura mācību pasniedz uztura speciāliste Ilze Lutere, psiholoģiju – mg.psyh., mg.ped Daina Reinfelde, jogu – Sandra Šablinska, cigun – Jana Jozēna. Projekta mērķauditorija, ikviens Kandavas Partnerības teritorijas iedzīvotājs. Nodarbības notiks biedrības “Pūres Dzirnas” telpās Pūres NVO un IK centrā “Vinda” (pasta ēkā) divas reizes mēnesī ceturtdienu vakaros (Cigun- otrdienās). Nākamā nodarbība Uztura mācībā notiks 17.augustā. Informācija par kārtējo nodarbību laikiem tiks regulāri publicēta biedrības “Kandavas Partnerība” mājas lapā www.kandavaspartneriba.lv, kā arī to var iegūt nosūtot jautājumu uz biedrības “Pūres Dzirnas” elektronisko pastu pures_dzirnas@inbox.lv.

Projekts tiek finansēts no ELFLA līdzekļiem, ar līdzfinansējumu atbalsta Tukuma novada dome un biedrība “Pūres Dzirnas”.