Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/apstiprina_sadarbibas_grupu_bernu_tiesibu_aizsardzibas_joma
Drukas datums: 02:36:11 22.10.2018

Apstiprina sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā07.12.2017

Kandavas novada ģerbonis

Kandavas novada dome

Lai sekmētu efektīvu institūciju sadarbību un veidotu saskaņotu rīcību bērnu tiesību aizsardzībā, Kandavas novada dome 30.novembrī apstiprināja Kandavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu.

Sēdē apstiprināta arī sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā šādā sastāvā: Ritma Supe – Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, Ints Leitarts – Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests” direktors, Ginta Freimane - Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests”  Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, Kristīne Elksnīte – Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja, Rihards Zariņš  – Kandavas novada pašvaldības policijas priekšnieks un Laila Balode - Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests”  sekretāre/lietvede.

Sadarbības grupa ir Kandavas novada pašvaldības izveidota konsultatīva koleģiāla institūcija, kas darbojas Kandavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar mērķi veicināt saskaņotu un koordinētu starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā un īstenot prevencijas pasākumus, lai novērstu iespējamos likumpārkāpumus.