Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/cenu_aptauja_projekta_dap_ieviesana_abavas_senleja
Drukas datums: 10:06:46 24.06.2018

Cenu aptauja projektā "DAP ieviešana Abavas senlejā"30.08.2017

 1. Atsauce uz projektu:  Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. 1-08/45/2017, “Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā”.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:  Biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs”, reģ.nr. 50008072441, adrese Kūrorta ielā 1b, Kandava, Kandavas novads, LV3120.

 3. Cenu aptaujas priekšmets :
Cenu aptaujas priekšmets ir pakalpojums - Potenciāli vērtīgo atklāto aizsargājamo zālāju atjaunošana un apsaimniekošana, koku un krūmu ciršana un pļaušanas atsākšana zālājos Kandavas novadā:

Kadastra nr. 90110010732 -  4,6 ha, zāles un niedru pļaušana un krūmu zāģēšana,
Kadastra nr. 90110010636 – 4,8 ha, krūmu zāģēšana,
Kadastra nr. 90110010632 – 1,9 ha, krūmu zāģēšana,
Kadastra nr. 90110010508 – 3 ha, krūmu zāģēšana,
Kadastra nr. 90110010784 – 1,3 ha, krūmu zāģēšana,
Kadastra nr. 9011010964 – 0,8 ha, zāles pļaušana un krūmu zāģēšana.

Darbu veikšanas laiks no 11.09.2017. līdz 31.03.2018..

Darbi jāveic ievērojot dabas parka “Abavas senleja” Dabas aizsardzības planā sniegtās rekomendācijas 3.4. Teritorijas apsaimniekošanas pasākumu aprakstā:

B.7.1. Ganīšana un pļaušana aizsargājamos zālāju biotopes,

B.8.1. Koku un krūmu ciršana pirms ganīšanas un pļaušanas atsākšanas zālājos.

4. Pretendentu atlases kritēriji.  Pretendentam jābūt reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam ar pieredzi līdzīgu darbu veikšanā un nodrošinātam ar darbu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.  Zemākā cena.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.  Piedāvājumu iesniegt rakstiski sūtot vēstuli uz e-pastu aiac@inbox.lv.

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.  2017.gada 9.septembris.

8. Kontaktpersona.  Norāda finansējuma saņēmēja, kas plāno iepirkumu, kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

Projekta vadītāja Iveta Piese, tel.28396830, aiac@inbox.lv

Sagatavoja: Iveta Piese, 30.08.2017.