Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/informativa_izdevuma_kandavas_novada_vestnesis_vizualais_un_saturiskais_novertejums
Drukas datums: 07:01:40 23.09.2018

Informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” vizuālais un saturiskais novērtējums

APTAUJAS REZULTĀTI

Lai pilnveidotu informatīvā izdevuma "Kandavas Novada Vēstnesis" vizuālo un saturisko veidolu, Kandavas novada dome aicināja iedzīvotājus izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus izdevuma pilnveidošanai. Iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli no 2017.gada 12.jūnija līdz 1.augustam, aizpildot aptaujas anketu elektroniski vai papīra formā. Elektroniskā aptaujas anketa bija pieejama Kandavas novada pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv, kā arī informācija par to tika publicēta pašvaldības sociālajos tīklos Facebook.com un Draugiem.lv. Anketu papīra formā bija iespējams saņemt Kandavas novada domē, Kandavas novada pagastu pārvaldēs un informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” jūlija numurā. Aptaujā kopumā savu viedokli izteica 178 iedzīvotāji, no tām derīgas bija 177 anketas. 156 respondenti anketu aizpildīja elektroniski un 21 iesniedza drukātā formā. No 177 respondentiem aptaujas anketu aizpildīja 32 vīrieši un 145 sievietes. Vidējais respondentu vecums 47 gadi.

Turpmākajās rindkopās atspoguļots veiktās aptaujas rezultātu kopsavilkums.

1.  Kuru komunikācijas kanālu izmantojat visbiežāk, lai gūtu informāciju?
2. Vai Jūs saskatāt nepieciešamību pēc informatīvā izdevuma ''Kandavas Novada Vēstnesis''?3. Vai Jūs lasāt informatīvo izdevumu ''Kandavas Novada Vēstnesis''? 4. Vai informatīvā izdevuma ''Kandavas Novada Vēstnesis'' saturs Jums šķiet interesants, noderīgs?

5. Kāda informācija informatīvajā izdevumā ''Kandavas Novada Vēstnesis'' ir vissaistošākā Jums? (Norādīts skaits, cik reižu katra sadaļa pieminēta).

 

Sadaļā “Citi” minētas sekojoās atbildes: Lasu elektroniski (minēts 2x), Uzņēmējdarbības aktualitātes (1x), Fotogrāfijas (1x) un Izmaksas (1x).


6. Kāda informācija trūkst informatīvajā izdevumā "Kandavas Novada Vēstnesis"?

 
Sadaļā “Citi” minētas sekojošas atbildes, iekavās norādot, cik reizes attiecīgā atbilde pieminēta:

Novada attīstības vīzija (3x); Sports (3x); Sociālie jautājumi, veselības aprūpe (3x); Par pensionāru dzīvi (3x); Notikumi kristīgajās draudzēs (2x); Autobusu satiksme (2x); Sadaļa “Likumdošana valstī”, notikumu analīze nacionālā līmenī (2x); Īsa informatīva informācija (1x); Dabas aizsardzība (1x); Atkritumu apsaimniekošana (1x); Policijas ziņas (1x); Tūrisms (1x); Konsultatīvo padomju darbība pagastos (1x); Iepirkumu pārskati (1x); Dzimtsarakstu ziņas ar personu vārdiem un uzvārdiem (1x); Informācija dublējas ar mājas lapā iegūstamo informāciju (1x); Parādnieku uzvārdi, kuri nemaksā nodokļus un īres parādniekus (1x); Reālā darbība Abavas Senlejas kopšanā (1x); Novada iedzīvotāju devums Latvijas simtgades jubilejā (1x); Amatpersonu atbildība par neizpildītiem vai slikti izpildītiem darbiem (1x); Nekritizē nesakoptus privātīpašumus (kā, piemēram, Mustene, Valdeķu siltumnīcas u.c.) (1x); Cik liela aktivitāte ir domes deputātu darbībā sabiedrības labā, kā tiek apmeklētas domes sēdes (1x), Anekdotes, karikatūras (1x); Televīzijas programma un laika ziņas (1x); Horoskopi (1x); Citu novadu aktualitātes (1x).


7. Kā vērtējat informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” formātu un izmēru?
 
Sadaļā “Citas atbildes” atbildes sastrukturizētas sekojoši (norādīts skaits, cik reižu katra atbilde minēta):


Sadaļā “Cits” minēti sekojoši ieteikumi: Saturam jābūt aktuālākam un interesantākam (1x); Varētu būt krāsains, biezāks, vairāk intervijas (1x); Likvidēt vadības dižošanos (1x); Lapas nav sašūtas (1x);  Vēlos avīzes formātu (kā NTZ) (1x); Nevēlos avīzes formātu, jo tas maldinās iedzīvotājus, ka tā ir avīze, nevis pašvaldības izdevums (1x); Varētu izskatīt iespēju likvidēt “Kandavas Novada Vēstnesi” ar nosacījumu, ka Neatkarīgajās Tukuma ziņās regulāri tiek ievietota vairāk un plašāka informācija, kas aktuāla Kandavas novada iedzīvotājiem (1x).


8. Kā vērtējat informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” burtu lielumu?

 


Trīs no astoņām sadaļā “Citas atbildes” sniegtajām atbildēm var pievienot atbilžu variantam “Burtu izmērs apmierina (normāli, nav par mazu, burtu lielums labs), četriem respondentiem nav viedokļa šajā jautājumā (neinteresē, vienalga, nezinu, nav viedokļa) un viens respondents ir sniedzis viedokli “Nevajag avīzi un līdz ar to burtus”.
9. Kā vērtējat informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” vizuālo noformējumu?
Sadaļā “Citas atbildes” atbildes sastrukturizētas sekojoši (norādīts skaits, cik reižu katra atbilde minēta):

Sadaļā “Cits” minēti sekojoši ieteikumi:

  • ĻOTI neapmierina. Pirmā lapa izskatās pēc lētas reklāmavīzes. Galvenokārt krāsu dēļ - tās ir uzbāzīgas, nesaskaņotas. Virsrakstu fonts ir nepieņemami bezgaumīgs - šādu varētu izmantot pamatskolas avīzi veidojošie bērni. Bezgaumīgi. Daudz labāk ir izvēlēties neitrālu fontu, nevis vadīties pēc principa "šis ir smuks, man patīk". Kā arī, šis varbūt nav vizuālais noformējums, bet pēc punkta tekstā ir jāliek atstarpe - arī aiz gadskaitļiem un datumiem. (piem. "2017. gadā", nevis "2017.gadā".
  • Novecojis, primitīvs, stīvs papīrs. Nav sava stila
  • Rada iespaidu ka izdevums ir dārgs
  • Ir iespējas uzlabot. Neredzu no tā ieguvumu.
  • Vēlos avīzes izskatu
10. Kā vērtējat informatīvā izdevuma “Kandavas Novada Vēstnesis” pieejamību iedzīvotājiem?
11. Cik bieži Jūs vēlētos saņemt informatīvo izdevumu “Kandavas Novada Vēstnesis”?
PATEICAMIES KANDAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ!