Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/istenots_projekts_notekudenu_attirisanas_iekartu_renovacija_kandava_valteru_iela
Drukas datums: 04:13:32 22.04.2018

Īstenots projekts „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija Kandavā, Valteru ielā”26.06.2015

26.jūnijā notika SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” īstenotā projekta „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija Kandavā, Valteru ielā” svinīga atklāšana.

Projekta mērķis- veicināt vides piesārņojuma samazināšanu un kvalitatīvi attīrītu notekūdeņu nokļūšanu Abavas upes baseinā, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību Kandavā, līdz ar to saglabājot Latvijas nacionālo dabas objektu- Abavas senlejas dabas parks un kultūrvēsturisko teritoriju „Abavas ieleja”- sasniegts pilnībā.

Projekta īstenošanas rezultātā ir uzlabota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība- baseiniem iebetonēta jauna pamatne, nostiprināta baseina starpsiena, kas dos iespēju veikt apkopes darbus, nepārtraucot tehnoloģiskos procesus, uzstādīta jauna apskābekļošanas sistēma, vecie izrūsējušie cauruļvadi un tehnoloģiskās teknes nomainīti ar atbilstošiem nerūsējošā tērauda izstrādājumiem, uzlabota dūņu atūdeņošanas tehnoloģija uzstādot mūsdienīgas iekārtas, kā rezultātā samazināsies vides piesārņojums, notekūdeņu attīrīšana tiks nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā projekta īstenošanai ir labvēlīga ietekme uz Kandavas pilsētas un novada fizisko un antropogēno vidi, ierobežojot potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidojot labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 221148 EUR, no kurām 97611 EUR finansē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Egils Bariss

Foto: Vents Dubrovskis