Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/jauniesu_centra_tiek_istenots_projekts_par_romu_integraciju
Drukas datums: 00:27:07 20.03.2018

Jauniešu centrā tiek īstenots projekts par romu integrāciju 02.08.2017

Biedrība „Kandavas novada Jauniešiem”  ir uzsākusi romu integrācijas projekta „Stereotipu mazināšanas un savstarpējas izpratnes veidošana caur vizuālās mākslas kultūras izpausmēm” realizāciju.

Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, savstarpējo izpratni, toleranci, stereotipu laušanu, savstarpēji izzinot latviešu un romu tautu mākslu, veidojot pazīstamu latviešu un romu tautu mākslinieku, konkrēti, gleznotāju slavenu gleznu reprodukcijas, izmantojot dažādas vizuālās mākslas tehnikas, neapstrīdot katra individuālo redzējumu katra konkrētā mākslas darba tapšanā, veicinot Latvijas 100 gades svinību norises kuplināšanu – galarezultātā – romu un latviešu bērnu un jauniešu mākslas darbu izstāde.

 Sākot ar 2.augustu līdz 14.septembrim, katru trešdienu un ceturtdienu, no plkst. 15:00 – 17:00 jauniešu centrā „Nagla” tiks vadītas mākslas nodarbības, kurās piedalīsies gan romu, gan latviešu tautības bērni un jaunieši. Mākslas nodarbību tēma katru nedēļu ir cita, sākot ar vecmeistaru gleznotāju mākslas darbu reprodukcijām, kā piemēram, Jaņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša daiļdarbiem, kā arī ar jaunāku daiļdarbu reprodukcijām, kuru autori  ir Džemma Skulme, Maija Tabaka, Kārlis Rudēvičs un  Daiga Krūze.

 Nodarbību noslēgumā ir paredzēts brauciens kopā uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Romu Kultūras centru,  kā arī izstādes „Mūs vieno Māksla” atklāšana, Latvijas 100-gades svinību norises kuplināšanas ietvaros.

   Aicinām bērnus un jauniešus, kuri vēlas iepazīties ar latviešu un romu tautu mākslas kultūru, un ir vēlme radoši darboties, apgūstot dažādās mākslas tehnikas, piedalīties  mākslas nodarbībās jauniešu centrā „Nagla”.

    Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Linda Tarasova