faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Kandavas novada dome piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”05.10.2017

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm no Nodarbinātības valsts aģentūru. 

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. 
Projekta mērķa grupa ir strādājošie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem: 

-vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
-kvalificēti strādnieki un amatnieki,
-iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
-vienkāršajās profesijās strādājošie.
-vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
-bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, savukārt nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā ir pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās, karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē, asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti un atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.

Pašvaldības aktivitātes projektā:
mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

Projektā pieejamās mācības un citi pakalpojumi:
profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Pieaugušo izglītības koordinators: Jeļena Šnikvalde, Kandavas pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centra vadītāja, tālr.: 28618612, e-pasts: liene.snikvalde@inbox.lv,

Sīkāka informācija mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv  

Projekta īstenošanas laiks ir 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris. Projekta finansējuma avots Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top