Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/no_amata_atbrivots_sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi_vaditajs_peteris_krampitis
Drukas datums: 10:09:38 24.06.2018

No amata atbrīvots SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi” vadītājs Pēteris Krampītis16.08.2017

16.augustā Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede uz tikšanos aicināja domes deputātus, lai informētu par konstatētajiem, pašvaldībai piederošā uzņēmuma “Kandavas Komunālie pakalpojumi” (KKP) valdes locekļa Pētera Krampīša, pārkāpumiem.

Kā viens no pārkāpumiem tika minēts fakts, kas saistīts ar masu medijos izskanējušo informāciju par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu paaugstināšanu Kandavas novadā ar 2018. gada 1. janvāri par 45%. Pašvaldība saņēmusi neapmierinātu iedzīvotāju zvanus, kas pieprasa šī fakta skaidrojumu. Domes vadība par notiekošo nebija informēta, jo KKP valdes loceklis Pēteris Krampītis, bez Kandavas novada domes informēšanas, iesniedzis tarifa izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) par vienota tarifa noteikšanu novadā, un ūdens un kanalizācijas cenu paaugstināšanu. Š.g. martā iesniegtajā KKP 2016.gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemērots ekonomiski pamatots tarifs, kas rada neizpratni par valdes locekļa plānoto ieceri palielināt ūdens un kanalizācijas cenas.

KKP valdes loceklis Pēteris Krampītis līdz pat Kandavas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdei, kurā deputāti uzlika pienākumu viņam uzsākt darbu pie projektu pieteikumu sagatavošanas,  neko nebija darījis, lai veicinātu uzņēmuma attīstību un piesaistītu publisku finansējumu. Iniciatīva netika izrādīta piecu mēnešu garumā un tikai pēc deputātu pieprasījuma P.Krampītis lielā steigā, pieaicinot uzņēmumu, kas specializējas projektu sagatavošanā, iesniedzis projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā II kārta” pieteikumu, kas rada bažas par pieteikuma kvalitāti.

Tāpat smagi pārkāpumi konstatēti valdes locekļa citās rīcībās, jo neskatoties uz to, ka KKP statūtos noteikts, ka valdes loceklis ir tiesīgs bez kapitāla daļu turētāja saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas summu līdz 5000,00 EUR, Pēteris Krampītis vienpersoniski ir noslēdzis divus līgumus par summām 5880,60 EUR un 36300,00 EUR, tādejādi pārkāpjot KKP statūtos noteiktās valdes locekļa pilnvaras.

Diskusijas radīja arī jautājums par neseno ūdensvada plīsumu Ozolu, Zīļu ielu rajonā, kad bojājumi netika operatīvi novērsti, kā arī iedzīvotāji netika par situāciju savlaicīgi informēti un bija spiesti diennakti pavadīt bez ūdens. Tika norādīts arī uz nepietiekamu interesi, līdzdalību un kontroli projektā par siltumtrašu izbūvi Kandavā.  

Savukārt Kandavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule norādīja, ka ir vairākkārt centusies saņemt no KKP valdes locekļa Pētera Krampīša informāciju (skaidrojumus un būvniecības dokumentus), kas saistīti ar ūdenssaimniecību un siltumapgādi, bet nepieciešamo informāciju no P.Krampīša nav varējusi saņemt, vai arī tā ir bijusi pretrunā ar pirms tam mutiski sniegto informāciju, kas rada neuzticību P.Krampītim. Tāpat neuzticību KKP valdes loceklim rada nepārtrauktas izmaiņas sniegtajos faktos un aprēķinos, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un Zemītes katlumājas tarifa aprēķinu.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 81.panta pirmajā daļā noteikts, ka valdes locekli var atsaukt, ja tam ir svarīgs iemesls, savukārt minētā panta otrajā daļā noteikts, ka par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī dalībnieku sapulces lēmums par uzticības zaudēšanu.

Ņemot vērā iepriekšminētos apstākļus, Kandavas novada domes priekšsēdētāja un lielākā daļa deputātu izteica neuzticību SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklim Pēterim Krampītim, un ar š.g. 16. augustu viņš tiek atbrīvots no valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas.

  Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības nepārtrauktu darbību, steidzamības kārtā tika domāts par KKP  valdes locekļa pienākumu izpildītāju. Drīzumā tiks rīkots konkurss uz vakanto amatu, bet līdz konkursa noslēgumam SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes lecekļa pienākumus pildīs Jānis Zandbergs. J.Zandbergs ieguvis maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā, un viņam ir ievērojama pieredze projektu vadīšanā un īstenošanā, deklarēts Kandavas novada Vānes pagastā.