Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/nosledzies_leader_projektu_konkurss
Drukas datums: 22:07:42 18.06.2018

Noslēdzies LEADER projektu konkurss08.03.2017

6.martā noslēdzās biedrības “Kandavas Partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 3.kārta. Projektu konkurss tika izsludināts  gan uzņēmēju aktivitātē, gan sabiedriskā labuma projektu aktivitātē ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 161 759,93 EUR apmērā. Pavisam tika iesniegti 38 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu 426 481,07 EUR apmērā:


 Izsludinātās Rīcības

Iesniegti projekti

ELFLA finansējums pieprasītais

Izsludinātais finansējums

Iztrūkums

/pārpalikums

1. RĪCĪBA “Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai”

13

190650,61

54642,52

-136008,1

2. RĪCĪBA “ Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā”

3

54150,03

27732,05

-26417,98

4. RĪCĪBA “Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai”

4

52888,62

26185,46

-26703,16

5. RĪCĪBA “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”

15

121301,54

39159,83

-82141,71

6. RĪCĪBA “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem”

3

7490,27

14040,07

6549,8

KOPĀ

38

426481,07

161759,93

-264721,14

Kopsavilkums par LEADER projektu konkursa 3.kārtā iesniegtajiem projektiem:

 

Iesniegtos projektus mēneša laikā izvērtēs Kandavas Partnerības LEADER projektu Vērtēšanas komisija, bet pēc tam tie tiks iesniegti Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē tālākai vērtēšanai.

Sagatavoja: Inta Haferberga