Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/notiks_kooperativas_krajaizdevu_sabiedribas_biedru_kopsapulce
Drukas datums: 10:26:24 24.01.2019

Notiks Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedru kopsapulce09.02.2018

Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, reģ.nr.40003554758, paziņo, ka KNKKS gada pārskata Biedru kopsapulce notiks š.g 24.martā plkst.10.00 Kandavas kultūras namā.

Darba kārtībā:

1.Pārskats par KNKKS 2017.gada saimniecisko darbību un gada pārskata apstiprināšana.

2.Auditorfirmas ziņojums un tā apstiprināšana.

3.Valdes, kredītkomitejas, revīzijas komisijas lēmumu apstiprināšana.

4.2018.gada budžeta un saimnieciskās darbības plāna apstiprināšana.

5.Valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas vēlēšanas.

6.Dažādi ar sabiedrības darbību saistīti jautājumi.

 Visi Kandavas novada kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedri aicināti apmeklēt Biedru kopsapulci!