Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/par_novada_domes_priekssedetaju_ieveleta_inga_priede
Drukas datums: 05:38:51 22.05.2018

Par novada domes priekšsēdētāju ievēlēta Inga Priede19.06.2017

19.jūnijā plkst.11:00 notika Kandavas novada domes deputātu jaunā sasaukuma pirmā sēde.

Sēdē no 15 deputātiem piedalījās 14 deputāti, 1 deputāts nepiedalījās attaisnotu iemeslu dēļ.

Kandavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Didzis Zeibots iepazīstināja klātesošos ar 2017.gada 3.jūnija pašvaldības vēlēšanu rezultātiem. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 19.panta pirmo un otro daļu, D.Zeibots paziņoja, ka darba kārtībā ir jautājums par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

 Deputāti apstiprināja darba kārtību. Tika ievēlēta Balsu skaitītāju komisija 3 personu sastāvā: Solvita Zvirgzdiņa- komisijas priekšsēdētāja; Ivars Lasis- komisijas loceklis; Egils Bariss- komisijas loceklis, sekretārs.

Domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas trīs kandidatūras: Inga Priede, Signe Ezeriņa, Gunda Cīrule.

Deputāte Gunda Cīrule pateicās par dāvāto uzticību un savu kandidatūru atsauca.

Atklāti balsojot (par- 8, pret- 5) par Kandavas novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Inga Priede.