Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/petnieki_izzina_ka_abavas_senlejas_dabas_parks_un_kulturas_mantojums_ietekme_kandavas_novada_attistibu
Drukas datums: 10:14:28 24.06.2018

Pētnieki izzina kā Abavas senlejas dabas parks un kultūras mantojums ietekmē Kandavas novada attīstību 28.07.2015

28. jūlijā pētnieku grupa no Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, devās izziņas ekspedīcijā uz Kandavas novadu, lai izpētītu kā Abavas senlejas dabas parks un Kandavas pilsētas vēsturiskā centra kultūras mantojums ietekmē novada attīstību.

Pētnieku komanda (A.Līviņa, Ž.Krūzmētra, J.Smaļinskis, L.Lotiņa, J.Kalnačs, B.Paškevica, J.Buholcs) piedalās Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.8. projektā „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" un tā ietvaros tikās un intervēja pārstāvjus no Kandavas tūrisma informācijas centra, Kandavas novada domes, Kandavas novada muzeja, kā arī pakalpojumu sniedzējus un produkcijas ražotājus novadā.

Tiekoties ar Kandavas novada domes priekšsēdētāju Normundu Štofertu, izpilddirektoru Egīlu Dudi un pašvaldības uzņēmējdarbības konsultanti Līgu Zuzi, tika runāts par aktuāliem attīstības jautājumiem novadā, piemēram, kādas ir priekšrocības, trūkumi un ierobežojumi, dzīvojot vai strādājot Kandavas pilsētas vēsturiskajā centrā vai Abavas senlejas dabas parkā. Tika pārrunātas arī tādas tēmas, kā kultūras mantojuma nozīme mūsdienās, galvenie uzņēmējdarbības virzieni un darba iespējas novadā, ievērojamākās tūristu apskates vietas, kā arī citi jautājumi.

Dienas turpinājumā zinātnieki devās uz Kandavas novada muzeju, kā arī iepazinās klātienē ar vairākiem sekmīgi strādājošiem uzņēmumiem novadā.