Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/rigas_planosanas_regiona_pasvaldibu_uznemejdarbibas_specialisti_gust_pieredzi_vidzeme
Drukas datums: 03:23:58 16.12.2018

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti gūst pieredzi Vidzemē06.11.2017

2.novembrī Rīgā plānošanas reģiona (RPR) Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Vidzemi. Piedalīties bija aicināti Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti, tostarp no Kandavas novada pašvaldības, kas strādā uzņēmējdarbības atbalsta un veicināšanas jomā.

Brauciena mērķis bija apmainīties pieredzē ar Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām, lai iepazītos ar inovatīvām metodēm, formām un darbībām, kuras kaimiņu pašvaldības Vidzemē izmanto, atbalstot uzņēmējdarbību. Braucienā piedalījās deviņpadsmit Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldību pārstāvji.

Pirmais brauciena pieturas punkts bija Cēsu jaunā sākumskola, kurā tiek izmantotas netradicionālas mācību metodes. Ar savu radošo pieeju mācībām skola ir kļuvusi par magnētu citu novadu ģimenēm- lai bērni iegūtu izglītību šajā skolā, uz dzīvi Cēsīs pārceļas ģimenes no citām pašvaldībām. Cēsu Jaunās sākumskolas direktore Dana Narvaiša, kura par inovatīvu metožu pielietošanu skolas darbā, šogad iekļuvusi pasaules 50 labāko pedagogu sarakstā, RPR pašvaldību pārstāvjiem izrādīja mājīgās skolas telpas un pastāstīja par skolas vērtībām un atšķirīgo mācīšanās pieeju.

Radošo industriju centrā jeb Koprades mājā “Skola6” ar savu pieredzi uzņēmējdarbības atbalstam dalījās centra vadītāja Dita Trapenciere un pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona un Cēsu pašvaldības.

Koprades māja “Skola6” ir labiekārtots atvērtā tipa birojs, ar ierīkotām darba vietām, pieejamu bezvada internetu, biroja tehniku un atsevišķām telpām darba sarunām un atpūtai. Tā ir vieta, kur satikties dažādu jomu profesionāļiem ar noteiktu darba pieredzi, kur veidot jaunus kontaktus, rasties jaunām idejām un sadarbības projektiem. Kā pastāstīja centra vadītāja D.Trapenciere, centrs darbojas kopš 2016.gada un šobrīd tajā aktīvi darbojas ap 35 uzņēmējiem. Darbnīcu telpas tiek iznomātas pašnodarbinātajiem vai uzņēmumiem, kuru darbība saistās ar radošajām industrijām - māksla, mūzika, dizains, amatniecība, u.c. Šobrīd darbnīcās jau strādā tērpu dizaineres, gleznotāji, mūziķi. 

Cēsu pašvaldības projektu un attīstības speciāliste Evija Taurene un komercdarbības attīstības jautājumu speciālists Valdis Nītiņš klātesošos iepazīstināja ar pašvaldības veiktajām aktivitātēm uzņēmējdarbības atbalstam, piemēram, grantu programma uzņēmējiem "Dari Cēsīm", pateicoties kurai ir atgriezusies uzņēmēju rosība vecpilsētā un biznesa ideju konkurss "Cēsīs Var!", kurā uzņēmējiem palīdz izprast savas biznesa idejas perspektīvas, iegūt zināšanas par biznesa uzsākšanas un finansēšanas iespējām, kā arī veidot jaunus kontaktus un iegūt pieredzi. Tika stāstīts arī par inovatīvām atbalsta formām un iegūto ārzemju pieredzi, īstenojot Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība”  programmas URBACT III projektu “TechTown”, kura mērķis ir veicināt digitālo industriju attīstību, ieviešot publiskajā pārvaldē digitālus risinājumus.

Ar stāstu par izaicinājumiem un iespējām, atbalstot Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības, iepazīstināja Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja Ina Miķelsone un Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede.

Dienas turpinājumā RPR pašvaldību pārstāvji apmeklēja Vides risinājumu institūtu, kurā darbojas uzņēmējs Gundars Skudriņš ar savu komandu. Institūtā strādā Latvijas un ārvalstu zinātnieki, kuri ar modernajām tehnoloģijām rada inovatīvus risinājumus dažādām vides problēmām.

Noslēdzot pieredzes apmaiņu, brauciena dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Drabešu pagasta mājražotāja G.Kurmja “Amatas veselības laboratoriju”, kā arī nobaudīt mielastu vidzemnieku gaumē viesu namā “Kārļamuiža”.