Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/verte_kandavas_skolu_gatavibu_jaunajam_macibu_gadam
Drukas datums: 10:04:24 24.06.2018

Vērtē Kandavas skolu gatavību jaunajam mācību gadam29.08.2017

KIVS mājturības kabinets zēniem
KIVS mājturības kabinets zēniem

25.augustā sākās Kandavas novada skolu pieņemšana. Skolu gatavību jaunajam mācību gadam vērtēja Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Elksnīte, novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule, izpilddirektors Egīls Dude, deputāti Signe Ezeriņa, Daiga Puga, Inna Jēkabsone, Guntars Indriksons, Raivis Bērziņš un Kaspars Ševčuks.

25.augustā tika apskatītas Kandavas pilsētas izglītības iestādes: Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola, Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola, Kandavas Deju skola un Kandavas internātvidusskola. Savukārt, 28.augustā pieņemšana turpinājās Kandavas pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks" un Kandavas Mākslas un mūzikas skolā.

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā ir 47 skolotāji. Šajā mācību gadā darbu uzsāks mūzikas skolotāja Andra Vilkauša un sporta skolotāja Egita Grundmane, savukārt skolotāja Eva Šepetovska darba attiecības ar K.Mīlenbaha vidusskolu ir beigusi. Skolas gaitas 1. klasē plāno uzsākt 24 bērni- 19 puiši un tikai 5 meitenes. Gatavojoties jaunajam mācību gadam ir veikts skolas garderobes, palīgtelpu un zēnu tualešu telpu remonts. Visā skolā ir uzstādīta uzgunsdrošības signalizācija, veikta skolas iekšpagalma rekonstrukcija un stadiona teritorijas sakopšana. Ir izremontēti un iegādātas skolas mēbeles trim mācību kabinetiem. Kā pastāstīja skolas direktore Daiga Puga, daudz ideju iespējams realizēt piesaistot dažādu projektu līdzfinansējumu- tā skolā ir iekārtota Rotaļu istaba un šobrīd ir iegūts apstiprinājums projektam Laikmetīgās mākslas radošās laboratorijas izveidei. No Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem ir iegādāta interaktīvā tāfele angļu valodas kabinetam, 3D tāfele matemātikas kabinetam, 24 balsošanas pultis, papildus iegādāti 2 robotikas komplekti robotikas pulciņam un portatīvais dators.

Kandavas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skolā mācās 239 audzēkņi (dati uz 31.05.2017), no tiem 133 basketbolisti un 106 vieglatlēti. Skolā strādā 9 treneri un 13 tehniskie darbinieki. Sadarbojoties ar SK “Kandava” katru gadu tiek organizēti “Kurzemes Kauss" un “Lūša kauss” šķēpa mešanā un basketbola turnīri.

Kandavas Deju skolā uz šo brīdi pieteikušies 140 audzēkņu. Kā pastāstīja skolas vadītāja Andra Eimane, Kandavas novada iedzīvotāji atrodas priviliģētā stāvoklī, jo neskaitot Kandavas Deju skolu, Latvijā ir vēl tikai divas deju skolas un tās atrodas Rīgā: Agra Daņiļeviča deju skola un Veizāna deju skola.

Kandavas internātvidusskolā ir 59 skolotāji un par savu pirmo skolu šogad to ir izvēlējušies 17 pirmklasnieki. Uz šo brīdi kopējais audzēkņu skaits skolā- 338. Jaunajā mācību gadā sagaidāmi arī 6 jauni skolotāji: matemātikas skolotāja Laila Priede, vēstures skolotāja Madara Meževica, Latviešu valodas skolotāja Dace Kristberga, ģeogrāfijas skolotāja Iluta Gīle, mūzikas skolotāja Evita Ernštreite, speciālās izglītības skolotāja Egita Rumjanceva. Gatavojoties jaunajam mācību gadam ir veikts jumta remonts sporta korpusam, mājturības kabinetu atjaunošana, remontēta logopēdijas kabineta grīda un sporta korpusa kāpnes. Šobrīd procesā ir sporta zāles atjaunošana.

Kandavas pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks" strādā 22 pedagogi, šajā mācību gadā darbu uzsāks arī jauns pedagogs- Marika Tropiņa. Bērnudārzu apmeklēs 216 bērni, no tiem 88 audzēkņi uzsāks obligāto apmācību. Šī gada sākumā PII “Zīļuks” tika atklāta Silto smilšu terapijas telpa, kura ir jau otrā Kandavas novadā (2014.gada decembrī tāda tika atklāta Kandavas internātvidusskolā). Kopš 2016. gada pie bērnudārza plīvo Ekoskolu Zaļais karogs, kas norāda par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē. Kā pastāstīja PII “Zīļuks” vadītāja Dina Tauriņa, gatavojoties jaunajam mācību cēlienam, ar jauniem atribūtiem ir papildināti bērnu laukumiņi, remontēts žogs ap bērnudārza teritoriju un veikti remontdarbi grupiņās. 

 Šogad aprit pieci gadi kopš Kandavas Mākslas un mūzikas skolu apvienošanas un šī gada beigās skola atradīsies jaunās, izremontētās telpās Sabiles ielā 12. Kā pastāstīja skolas direktore Maruta Balode, sakarā ar Kandavas mākslas un mūzikas skolas pārbūvi, šogad nekādi remontdarbi nav veikti, bet ir uzlabota materiāli tehniskā bāze. Ir iegādāts jauns akordeons, interaktīvā tāfele, keramikas apdedzināšanas krāsns, kombinētā ēvele, kokgriešanas kaltu komplekts un cita veida aprīkojums. Skolā ir 20 pedagogi un šajā mācību gadā būs jauna skolotāja- Evita Ernštreite. Uz šo bīdi skolā pieteicies 261 audzēknis, no tiem 157 mākslas nodaļā un 104 mūzikas nodaļā. Skolā abās nodaļās tiek realizētas gan profesionālās ievirzes programmas, gan interešu izglītība.