Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sociala_palidziba/kandavas_novada_pasvaldiba_ir_iesaistijusies_esf_projekta_profesionala_sociala_darba_attistiba_pasvaldibas_istenota_pilotprojekta
Drukas datums: 14:02:46 15.07.2020

Kandavas novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā20.11.2019


Kandavas novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF projekta nr. 9.2.1.1/15/i/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā:

* no 01.10.2018 līdz 29.03.2019 par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT);

* no 02.09.2019 līdz 28.02.2020 par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.