Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/svarigi/aicina_pieteikties_uz_apmacibam
Drukas datums: 03:58:16 18.01.2018

Aicina pieteikties uz apmācībām19.10.2017

Biedrība “Jaunpils RAC “Rats”” informē, ka laika periodā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada jūnijam īsteno projektu “Zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos” Nr. 17-08-AL14-A019.2204- 000001, kas tiek realizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcības “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” ietvaros.  Šī projekta ietvaros notiek mācības mazajiem uzņēmējiem, kā arī tiem, kuri vēl tikai plāno uzsākt mājražošanu vai citu uzņēmējdarbību.

Nākamās plānotās nodarbības projekta ietvaros :

  • Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu kooperācijas iespēju psiholoģiskie un organizatoriskie aspekti”, kura laikā tiks skatītas galvenās tēmas -  Šodienas uzņēmēja psiholoģiskais portrets ; Nozīmīgi priekšnoteikumi veiksmīgai MVU savstarpējai sadarbībai;   Emociju loma nozīmīgu lēmumu pieņemšanas un sadarbības formu veidošanas procesā. Pasniedzēja – psiholoģe Daina Reinfelde – nodarbības notiks 2017.gada 28.oktobrī  plkst.12.00-17.00 , 25.novembrī plkst. 12.00- 16.00, 2.decembrī plkst.12.00 – 16.00, 9.decembrī plkst.12.00 – 15.00
  • “Mikro un  mazo uzņēmumu grāmatvedība” – 16 stundu kurss, pasniedzēja Inga Pumpure, nodarbības notiks – 2017.gada 3.novembrī plkst.14.00- 19.00, 4.novembrī plkst.10.00-17.00, 11.novembrī –plkst. 15.00- 19.00

Nodarbības ir bezmaksas, tās notiek biedrības “Jaunpils RAC “Rats”” telpās “Jaunkalnos”, Jaunpilī, Jaunpils novadā (Aptiekas māja 2.stāvs).

Aicinām pieteikties uz nodarbībām rakstot jaunpilsrats@gmail.com vai zvanot pa tālruni 26563460