Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/svarigi/par_rekinu_maksu_daudzdzivoklu_dzivojamo_maju_ipasniekiem
Drukas datums: 15:12:26 19.12.2018

Par rēķinu maksu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem06.11.2017

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sabiedrisko pakalpojumu jomā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki slēdz vienu līgumu par attiecīgo pakalpojumu saņemšanu. Tāpat daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem  ir tiesības lemt par tiešajiem norēķiniem ar pakalpojuma sniedzēju, tas ir neizvēloties pārvaldnieku kā starpnieku. Taču par tiešajiem norēķiniem pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs iekasēt no dzīvokļu īpašniekiem maksu. Lai segtu tarifā neiekļautās izmaksas un nodrošinātu pakalpojuma rēķinu sagatavi SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” ir izstrādājuši sekojošu cenrādi:

 

Pakalpojums

Cena 1 rēķinam bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena  1 rēķinam ar PVN, EUR

Katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamo pakalpojumu aprēķināšana, rēķina sagatavošana un piegādei līdz katra dzīvokļa pasta kastītei

1,06

0,22

1,28

Katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamo pakalpojumu aprēķināšana, rēķina sagatavošana un piegādei, nosūtot katram dzīvokļa īpašniekam uz e-pastu (šajā gadījumā slēdzot līgumu, visiem dzīvokļu īpašniekiem jānorāda savs e-pasts)

0,91

0,19

1,10

Katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamo pakalpojumu aprēķināšana, rēķina sagatavošana un nosūtīšana pa pastu

1,61

0,34

1,95

katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamo pakalpojumu aprēķināšana, rēķina sagatavošana un piegāde, nosūtot pilnvarotajai personai uz e-pastu (šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka rēķins dzīvokļu īpašniekiem ir piegādāts dienā, kad tas ir nosūtīts pilnvarotajai personai un pilnvarotā persona nodrošina tālāku nodošanu dzīvokļu īpašniekiem)

0,91

0,19

1,10

Izcenojums neattiecas uz SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” apsaimniekojamajām mājām, jo šī maksa jau tiek ietverta apsaimniekošanas administratīvajos izdevumos.       

Maksa tiks piestādīta sākot ar 2017.gada oktobri (tas ir par oktobra izrakstītajiem rēķiniem, kas tiks piegādāti novembrī)!