Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/uznemejdarbiba/dzivojamo_telpu_pieskirsana_uznemuma_kvalificetam_specialistam_uz_darba_tiesisko_attiecibu_laiku
Drukas datums: 20:30:19 19.05.2019

Dzīvojamo telpu piešķiršana uzņēmuma kvalificētam speciālistam uz darba tiesisko attiecību laiku

Pašvaldība izīrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu kvalificētiem speciālistiem ar profesionālo vai augstāko izglītību pašvaldības attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs:
     1. Lauksaimniecības nozarē;
     2. Pakalpojuma sniegšanas nozarē;
     3. Rūpniecības nozarē;
     4. Tūrisma nozarē;
     5. Izglītības un sporta nozarē;
     6. Kultūras nozarē;
     7. Veselības un sociālo pakalpojumu nozarē;
     8. Mežsaimniecības nozarē.

Iesniegums dzīvokļu komisijai

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.10 „Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Informācija aktualizēta 21.09.2017