Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/uznemejdarbibas_statistika/uznemejdarbibas_statistika_2019_gada_kandavas_novada
Drukas datums: 04:39:34 20.09.2020

Uzņēmējdarbības statistika 2019.gadā Kandavas novadā15.01.2020

2019. gadā Kandavas novadā reģistrēti 22 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 27 uzņēmumi.

Reģistrētie uzņēmumi pēc uzņēmējdarbības formas sadalās:
19- SIA (sabiedrības ar ierobežotu atbildību); 
1- IK (individuālais komersants);
2- z/s (zemnieku saimniecības).

TOP 10 Kandavas novada uzņēmumu darbības veidi:

  •    123–  graudaugu, izņemot rīsu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
  •    83– piena lopkopība;
  •    56– jauktā lauksaimniecība;
  •    34– dārzeņu audzēšana;
  •    25– citur nekvalificēt individuālie pakalpojumi;
  •    15– mežkopība un citas mežsaimniecības darbības;
  •    13– mežizstrāde;
  •    12– dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;
  •    12– sava vai nomāta  nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
  •    11- zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana.

Uz 2020.gada 01. janvāri Kandavas novadā bija reģistrēti 850 uzņēmumi un  114 organizācijas.