Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/vanes_pagasts/notikusas_pirmas_apkaimes_ideju_darbnicas_pagastos
Drukas datums: 22:07:30 17.02.2019

Notikušas pirmās apkaimes ideju darbnīcas pagastos18.04.2018

Apkaimes ideju darbnīcas notika Zantē 2018.gada 14.aprīlī
    Apkaimes ideju darbnīcas Zantē 2018.gada 14.aprīlī

14. aprīlī notika pirmās projekta „Esi pilsoniski aktīvs - piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!”  apkaimes ideju darbnīcas Zantē un Vānē.

Rīta pusē Zantes kultūras namā visus aktivitātes dalībniekus sveica folkloras kopa “Vācelīte”. Pēc īsa atskata 2012. gada apkaimes ideju darbnīcas aktualitātēs un realizētajos darbos, ko šī  darbnīca bija ierosinājusi, dalībnieki sadalījās darba grupās. Jāteic, ka tika apskatītas dažādas idejas un ierosinājumi. Pašu rokām neīstenojams protams ir ceļu sakārtošanas jautājums, kas ir akūts  gan pagasta teritorijā, gan uz  lielā autoceļa – šī problēma  iezīmējās praktiski visu darba grupu apspriedēs. Bet pievēršoties aktualitātēm, ko paši var mēģināt risināt kā prioritātes tika izvirzītas divas- košumaugu stādījumi pagasta centra vizuālajai sakārtošanai un ideja, ka vajadzētu padarīt spilgtāku, krāsaināku Zantes kora vizuālo tēlu pievēršoties tērpu jautājumam. 

Lai aktivizētu vietējos iedzīvotājus, tika izvirzīta ideja biežāk sasaukt pagasta iedzīvotāju sapulces, kurās pārrunātu pagasta iekšējās vajadzības un aktualitātes, kā arī izveidot pagasta telpās “ ideju lādīti”, kurā iedzīvotāji varētu ievietot savus ieteikumus kopējās dzīves telpas uzlabošanai. Izskanēja arī ieteikums ātrāk risināt pagasta saimnieciskās daļas izpildītāja vakances aizpildīšanu.   Lai aktivizētu jauniešus un pagasta sporta aktivitātes, izskanēja ieteikumi meklēt līderus šajā jomā. Apkaimes ideju darbnīca noslēdzās ar optimistisku aicinājumu – vairāk rosīties pašiem un organizēt vietējās aktivitātes pēc“ burkāna principa” – kopīgi darboties un tad kopīgi atpūsties.

Pēcpusdienā apkaimes ideju darbnīca notika Vānes kultūras namā. Sanākušos dalībniekus sveica vokālais ansamblis “ Par to..”.  Arī šeit notika neliels atskats uz 2012.gada forumā izvirzītajām aktualitātēm un paveikto pagājušo piecu gadu periodā. Savā uzrunā pagasta pārvaldniece Daina Priede sacīja, ka paveiktie darbi pagasta attīstībai sakņojušies iepriekšējā foruma ieteikumos.  Darba grupas strādāja cītīgi izvērtējot esošās situācijas skartajās  tēmās  un iesakot idejas, kā vēl pilnveidot un uzlabot sabiedrisko aktivitāti un kopējo dzīves vidi turpmākajā laika periodā. Kā galvenā aktivitāte, kuru varētu veikt paši iedzīvotāji tika izvirzīta atpūtas parka “ Spāres”  koka taciņas un smilšukastes remonts. Bērniem un jauniešiem tika izvirzīta primārā ideja veidot kopīgus pasākumus ar Vānes skolas absolventiem, lai viņu sasniegumi motivētu esošos skolēnus izvirzīt augstākus mērķus un iedrošinātu viņus tos sasniegt. Kultūras nozarē akcents tika likts uz Vānes baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma aktualizēšanu pagasta dzīvē un aicinājums to padarīt atvērtāku tūristiem un citiem interesentiem caur aktivitātēm un mākslinieciskiem piedāvājumiem. Secinot, ka Vānē ir vislielākais reģistrēto biedrību skaits starp citiem novada pagastiem, tika izteikta ideja, ka jāaicina visu biedrību aktīvisti uz kopēju sanāksmi, lai savstarpēji iepazītos tuvāk un izvirzītu iespējamās kopīgās sadarbības idejas.  Arī šajā apkaimes ideju darbnīcu noslēgumā izkristalizējās vēlme aktīvākajiem pagasta iedzīvotājiem sadarboties un uzturēt savstarpējo darboties prieku nākotnē.

Paldies visiem aktivitāšu dalībniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem! Īpaši pateicamies Zantes un Vānes pagastu iedzīvotājiem, kas atrada laiku un interesi radoši strādāt kopā ar mums!

Kandavas novada iespēju fonda valde.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Ērodeja Kirillova

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.