Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/vanes_pagasts/novada_pagastos_skolas_jaunajam_macibu_gadam_gatavas
Drukas datums: 02:54:27 21.01.2019

Novada pagastos skolas jaunajam mācību gadam gatavas30.08.2017

Vānes pamatskolas 1.klases skolniece Krista saņem savu jauno skolas formu
Vānes pamatskolas 1.klases skolniece Krista saņem savu jauno skolas formu

25.augustā sākās Kandavas novada skolu pieņemšana, kā pirmā tika apskatīta Cēres pamatskola. 28.augustā pieņemšana turpinājās pagastu izglītības iestādēs- Vānes pamatskolā, Kandavas novada Zantes pamatskolā un Zemītes pamatskolā. Skolu gatavību jaunajam mācību gadam vērtēja Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Elksnīte, domes vadība un deputāti. 

Šajā mācību gadā Cērē darbu uzsāks 14 pedagogi. Kā pastāstīja skolas direktore Juta Reinsone, visi pedagogi ir cērinieki, turklāt četri no tiem absolvējuši Cēres pamatskolu, tostarp, pati direktore. Visi darbinieku bērni mācās vai ir beiguši Cēres skolu. Mācības Cēres pamatskolas 1. klasē šogad uzsāks 8 bērni. Skolu apmeklē 91 skolēns, no tiem 22 ir bērni no citām pašvaldībām. Gatavojoties jaunajam mācību gadam Cēres pamatskolā ir veikta jumta konstrukciju krāsošana ar ugunsdrošu krāsojumu un veikts aktu zāles kosmētiskais remonts.

Vānes pamatskolā mācības uzsāks 71 skolēns, no tiem- astoņi pirmklasnieki. Gatavojoties jaunajam mācību gadam ir veikta meiteņu un zēnu tualešu renovācija, pirmsskolas grupas telpas grīdas nomaiņa, nokrāsotas sienas un grīda, kā arī izveidota jauna puķu dobe. Pirmsskolas grupā uz šo brīdi ir 43 bērni un Vānes pamatskolas Matkules pirmsskolas grupā- 16 audzēkņi.

Zantes pamatskolā strādā 15 pedagogi un šo brīdi pieteikušies 110 audzēkņi, no kuriem 32 apmeklēs pirmsskolas grupu. Šajā mācību gadā Zantes pamatskolā darbu uzsāks trīs jauni pedagogi- pirmsskolas audzinātāja, angļu valodas skolotājs, un skolotājs, kurš pasniegs vairākus mācību priekšmetus.

Arī  Zemītes pamatskolā ir 15 pedagogi un uz šo brīdi pieteikušies 92 skolēni, no kuriem 7 audzēkņi ir pirmklasnieki. Pirmsskolas vecuma grupā ir 33 audzēkņi. Šajā mācību gadā pēc Liepājas Universitātes absolvēšanas, darbu uzsāks logopēde Vikija Riekstiņa.

Apmeklējot izglītības iestādes, komisija iepazinās ar aizvadītajā mācību gadā paveikto, apskatīja esošo situāciju, kā arī uzklausīja skolu plānus, novitātes un aktualitātes pie kurām tās plāno strādāt jaunajā mācību gadā. Katrā skolā remontdarbu apjoms ir atšķirīgs, taču šobrīd iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam.