Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/zantes_amatierteatris/zantes_amatierteatris
Drukas datums: 06:01:02 23.10.2020

Zantes amatierteātris

Zantes kultūras nama amatierteātris ir dibināts 1999.gadā ar nosaukumu „ČAUKSTENES”, bet 2004.gadā tika pārdēvēts par Zantes pagasta amatierteātri.  Par režisorēm strādājušas Laila Fībiga, Elita Ose, Dzintra Treine. Kopš 2003.gada Zantes amatierteātra režisore ir Antra Grundmane. Tradīcijas: pirmizrādes Lieldienās, jautri skeči Līgo svētkos, Ziemassvētki mazajiem zanteniekiem un ekskursijas vasarā. 2011.gadā Zantes amatierteātris  rīkoja pirmos Kandavas novada amatierteātru Ražas svētkus un aizsāka jaunu tradīciju Kandavas novadā. 2017.gada rudenī organizēja jau otros Kandavas novada amatierteātru Ražas svētkus un reizē atzīmēja 18 gadu jubileju. 

Zantes amatierteātra moto: „KAUT PAKAĻA PA ZEMI VELKAS, GALVU VIENMĒR TURĒT AUGŠĀ!”29463727 - režisore Antra Grundmane