faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Ar novada domes vadību tiekas Zantes pagasta iedzīvotāji22.02.2018

20.februārī Zantes kultūras namā notika iedzīvotāju tikšanās ar novada domes un iestāžu vadītājiem
20.februārī Zantes kultūras namā notika iedzīvotāju tikšanās ar novada domes un iestāžu vadītājiem  

20.februārī Zantes kultūras namā ar novada domes un iestāžu vadītājiem tikās Zantes pagasta ļaudis.

Sapulces sākumā novada domes priekšsēdētāja Inga Priede informēja pagasta iedzīvotājus par paveiktajiem darbiem 2017.gadā un lielākajiem darbiem, kas paredzēti šogad.

 Priekšsēdētāja iepazīstināja ar 2018.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļām un finansējumu, kas piešķirts atsevišķām nozarēm, sīkāk pieskaroties Zantes pagastā paveiktajam un plānotajiem darbiem gadam. Piemēram, brīvpusdienām šogad Zantes pamatskolai  pašvaldības finansējums ir:  5-6 gadīgajiem: 2189,00 eiro un 5.-9. klasēm: 9211,00 eiro, kas  kopā  sastāda 11400,00 eiro, bet valsts finansējums 1.-4. klasēm ir 6444,00 eiro gadā.

 2017. gadā Zantes kultūras namā iegādāti pamatlīdzekļi, pilnveidots brīvā laika atpūtas komplekss pie Zantes pamatskolas, īstenota gājēju celiņa izbūves (gar Skolas ielu) pirmā kārta par 19 823,65 eiro. Šogad gājēju celiņa izbūve turpināsies, 2.kārtas finansējums ir paredzēts 14 000 eiro apmērā. 9300 eiro plānots ieguldīt lietus noteku ierīkošanai un remontam Zantes ģimenes      krīzes centra ēkai.  Projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos, grants ceļa Nr. 2 „Dumpji – Miezāji” pārbūvei Zantes pagastā, noslēdzies iepirkums, un ir noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu, kas uzsāksies pavasarī un noslēgsies oktobrī. Kopējais finansējums ir 275011,22 eiro, no tā ES projektu fondu finansējums 256532,09 eiro. Meža dienu projekta ietvaros Zantē tiks iegādātas liepiņas stādīšanai Skolas ielā. Stādītāji būs paši pagasta iedzīvotāji un skolēni.

Prezentācija par Zantes pagastu apskatāma šeit: 

Zantes%20pagasts%20skait%C4%BCos%202018.pptx
Priekšsēdētāja informēja arī par sociālās un materiālās palīdzības izmaiņām Kandavas novadā 2018. gadā un visa veida pabalstiem, kurus iespējams saņemt novada iedzīvotājiem.

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja novada Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Zariņš, SIA “Kandavas ceļi” valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) pārstāvis Guntis Brauns, domes izpilddirektors Egils Dude un Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis.

Iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kā rodas ūdens starpības daudzdzīvokļu mājās, KKP nekustamo īpašumu pārvaldnieks Guntis Brauns atbildot, minēja vairākas iespējas, piemēram, ja dzīvokļa īpašnieks patvaļīgi kaut ko pārbūvējis, ja ir kāda avārija ūdensapgādes sistēmā, kā arī, ja cilvēks apzināti veicis kādas darbības ar pašu mehānismu un, ja kāds pārskatīšanās dēļ vai apzināti noziņojis nepareizus skaitītāja rādījumus vai vispār to nav izdarījis. Tāpat kā siltumu arī ūdens rādītājus var nolasīt attālināti, kas nepieļaus iepriekšminētās darbības, tikai pašiem iedzīvotājiem jāpieņem lēmums, ka viņi uzstādīs šādu skaitītāju.

Runājot par tarifu celšanu pagastā un novadā, kāds iedzīvotājs izteica viedokli, ka pagastā šajā ziņā valda pamatīga demokrātija, proti, ir cilvēki, kas nemaksā par ūdeni un pakalpojumiem nemaz, bet notiek arī citādas brīnumu lietas, piemēram, piecu cilvēku ģimene mēnesī, nomazgājot arī savu auto, maksā par vienu kubikmetru izlietotā ūdens. Iedzīvotājs uzskatīja, ka būtu nepieciešams apzināt reālo situāciju un piespiest nemaksātājus norēķināties par patērēto, nevis celt tarifu, jo cietēji būs maksātāji. Uz ko domes priekšsēdētāja atbildēja, ka KKP ir uzsākusi nopietnu darbu pie debitoru parādu piedziņas.

Tāpat iedzīvotāji interesējās, kāpēc Zantē nav ugunsdzēsības hidranta, kas būtu ļoti nepieciešams, uz ko pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis atbildēja, ka Zantē ir speciāla ūdens ņemšanas vieta, bet dzīve iet uz priekšu un pie šī jautājuma vērts piestrādāt.

Domes priekšsēdētāja aicināja iedzīvotājus būt aktīvākiem, jo pagastā darbojas iedzīvotāju konsultatīvā padome, kura var apkopot visus iedzīvotāju ieteikumus un priekšlikumus un rakstīt iesniegumus domei. Pie budžeta sastādīšanas citi pagasti bija vairāk piestrādājuši, bet no Zantes pagasta aktivitāte bijusi zema.

Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Zariņš informēja, ka video novērošanas kameru uzstādīšana novadā, palīdzējusi atklāt vairākus likumpārkāpumus. Pagaidām kameras uzstādītas tikai Kandavā, šogad to uzstādīšana turpināsies. Runājot par klaiņojošiem kaķiem Zantes pagastā, jo bijis zvans no iedzīvotāja, R.Zariņš atbildēja, ka ja kaķis ir sterilizēts, tas var brīvi pārvietoties savas dzīvesvietas apkārtnē. Tāpat cilvēki interesējušies, kāpēc noķertie klaiņojošie kaķi pēc sterilizācijas tiek atvesti atpakaļ, tur, no kurienes paņemti. Tas notiek tādā gadījumā, ja kaķis ir vesels un nav nekāda iemesla eitanizācijai, kā rakstīts Dzīvnieku aizsardzības likumā.

Kāda iedzīvotāja interesējās, vai ar tiem cilvēkiem, kas nebūs noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus, nodarbosies pašvaldības policija, jo šādi gadījumi Zantē sastopami. R.Zariņš atbildēja, ka tas ir pašvaldības policijas pienākums, kā norādīts pašvaldības saistošajos noteikumos, bet ir grūtības ar konstatācijas momentiem, nepieciešamas precīzas ziņas ar norādi uz konkrētu personu. Katrai mājsaimniecībai šāds atkritumu apsaimniekošanas līgums ir nepieciešams, ir sastādīti saraksti ar novadā esošajām mājsaimniecībām. Noteikti tiks pārbaudīts, vai līgumi konkrētai mājsaimniecībai ir noslēgti. Bet tas nav vienas dienas darbs, pamazām šīs lietas tiek kārtotas. Policijas priekšnieks informēja arī par Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajiem sodiem par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem, piemēram, ja  nav noslēgts līgums par apsaimniekošanu fiziskām personām var piemērot sodu no 70 - 700 eiro, bet juridiskām no 430 - 1400 eiro. Vēl bargākus sodus var piemērot gadījumos, ja cilvēku noķer izberot atkritumus svešos konteineros, mežos, ceļmalās un citur, fiziskām personām no 70 - 1000 eiro, juridiskām no 280 - 2100 eiro. Šobrīd novadā mainās atkritumu apsaimniekotājs un informācija par līgumu pārslēgšanu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību ”Piejūra”” publicēta mājaslapā www.kandava.lv un informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis”.

Daudz jautājumu izskanēja arī par grants ceļu slikto stāvokli, kas pasliktinājies tieši pagājušajā rudenī ilgstošo lietavu dēļ. Izpilddirektors Egīls Dude atbildēja, ka stāvoklis ar ceļiem tāds ir ne tikai Zantē, bet visā novadā un valstī, un avārijas situācijās ceļi, protams, tiek laboti. Kā jau minēja priekšsēdētāja, šogad notiks būvdarbi grants ceļam “Dumpji-Miezāji” Zantes pagastā.

Blakus pārmetumiem, izskanēja arī vairāku iedzīvotāju viedoklis, par to, ka pašiem nevajag būt tik pesimistiskiem, vairāk iesaistīties pagastā notiekošajās kultūras un sporta aktivitātēs, būt pozitīvākiem un atvērtākiem sadarbībai. Būt optimistiem, jo daudz kas pagastā ir atkarīgs arī no pašiem iedzīvotājiem. 

Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top