Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/zemites_pagasts/akcija_dari_baudi_dalies_kandavas_novada_noslegusies_ar_razas_karnevalu
Drukas datums: 03:26:11 24.05.2018

Akcija “Dari, baudi, dalies Kandavas novadā” noslēgusies ar ražas karnevālu28.10.2016

Kandavas novada iespēju fonds ( KNIF), sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu  šā gada maijā izsludināja Kandavas novadā sociālās līdzdarbības akciju „Dari, baudi, dalies Kandavas novadā”, lai šajā sezonā palīdzētu tiem, kuriem dārzeņu sēklu un stādu iegāde ir dārgs prieks. Projekta mērķis bija aktivizēt maznodrošinātos, ģimenes ar bērniem, un cilvēkus, ar ierobežotu rocību, savu ikdienas vajadzību nodrošināšanai, iesaistoties līdzdarbības pasākumos, kuru rezultātā tiks gūta pieredze dārzeņu audzēšanā, sagatavošanā ilgstošai uzglabāšanai un gūts gandarījums par sasniegto savu problēmu risināšanā un savas labklājības celšanā, kā arī mācīta prasme dalīties.

Projektā tika saņemti kopā 23 iesniegumi- 22 iesniegumi no  Kandavas novada ģimenēm un viens no  Zantes Ģimenes Krīzes centra. No ģimenēm tika iesasitīts 81 cilvēks un no tiem 9 bērni ir pieteikti uz „Bērnu dobes” aktivitāti. Kopumā tika pieprasītas 717 paciņas dažādu dārzeņu sēklas, 25 kg sīksīpoliņi, 285 kg kartupeļi, 400 gb kāpostu dēsti, 225 gb tomātu dēsti, 42 gb ogulāju stādi, 19 gb  augļu koku stādi un 35 gb rudens aveņu stādi.

Projektam noslēguma pasākums „Ražas balle” notika 23.oktobra pēcpusdienā Zemītes TN. Visas projektā iesaistītās ģimenes tika aicinātas paviesoties noslēguma pasākumā lai kopīgi atskatītos uz vasaras veikumu, saņemtu pateicību rakstus par dalību projektā un, savstarpēji omulīgi pavadot laiku, cienājoties ar sarūpētajiem našķiem izdejotos folkloras grupas „Talsu Trimišs” spēlētajos latvju dančos. Noslēguma pasākumu apmeklēja 14 ģimenes un brīvprātīgie koordinatori, kas kopā bija vairāk nekā 60 dalībnieku. Atskatoties uz paveikto visiem bija pozitīvs vērtējums un daudz jaunu ideju, ja šāds projekts tiktu īstenots arī nākošajā gadā. Dalībnieki īpaši priecājās par augļu koku un ogulāju stādiem, jo tie nesīs savus augļus turpmākajos gados, tā teikt, tie būs „projekta ilgtermiņa rezultāti”. Saimnieces bija paņēmušas līdzi arī pa kādai burciņai no sagatavotajiem ziemas krājumiem kopīgai degustācijai. Pēc projekta koordinatoru rīcībā esošajiem datiem, novadā „padalīšanās” ar  izaudzēto ražu ir bijusi visai varena, jo aptuveni 396 kg dārzeņu un zaļumu ir ziedoti sabiedriskajam labumam- pamatā Kandavas zupas virtuvei, bet sava daļa aizceļojusi arī uz Zantes ģimenes krīzes centra virtuvi un mazliet palutināti arī Matkules pansijas „Briedums” iemītnieki. Bet tie vēl nav galējie skaitļi, jo daži dāvinājumi vēl ir ceļā. Un neviens nav skaitījis arī tos dārzeņu kilogramus, kuri padalīti starp kaimiņiem. Visčaklākā uz dalīšanos ir bijusi Ņinas Grīnbergas ģimene no Zantes, jo viņi visas vasaras garumā sarūpējuši un izdalījuši ap 320 kg dažādu dārzeņu un zaļumu. Projekts pēc būtības ir noslēdzis, lai „pagulētu ziemas miegu” un, ja Teterevu fonds pavasarī atkal dos labvēlīgu slēdzienu šai aktivitātei, tad tas čakli modīsies jaunajai vasarai. Klātesošie projekta dalībnieki lūdza pateikt lielu paldies Borisam un Inārai Tetereviem, par sapratni un atbalstu viņu ikdienas rūpēm. Mēs, projekta darba grupa, un Kandavas novada Iespēju fonds ( KNIF) arī ar prieku pievienojamies šai pateicībai.

Projekta koordinatore Ērodeja Kirillova