kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kandavas novada bāriņtiesa

Jelgavas iela 4A, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120
57.032887 22.790377

Kandavas novada bāriņtiesā, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegtās pamatvadlīnijas bāriņtiesas darba organizēšanai, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un, uz tā pamata 2020.gada 9.jūnijā izdoto Ministru kabineta noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.7.apakšpunktu, apmeklētāju pieņemšana pēc iespējas norisinās attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta zvanot pa tālruņiem 63182497, 29117232, 26424743 un 29322315, vai rakstot e-pastu uz adresi barintiesa@kandava.lv

Dokumentus bāriņtiesai iespējams iesniegt ievietojot tos pie Kandavas novada sociālā dienesta ēkas Jelgavas ielā 4A, Kandavā, izvietotajā pasta kastītē.

Ievērojot nepieciešamību piesardzības pasākumos un Atbilstoši Ministru Kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.23.-5.25. apakšpunktiem, kas nosaka bāriņtiesas iespējas ārkārtējās situācijas laikā, bāriņtiesas sēdēs izskatāmās lietas tiek izskatītas rakstveida procesā vai izmantojot videokonferences režīmu, ņemot vērā administratīvā procesa dalībnieku viedokļus par lietas izskatīšanas veidu. Iepazīšanos ar lietas materiāliem bāriņtiesa nodrošina attālināti, nosūtot uz personas norādīto e-pasta adresi skanētas lietas materiālu kopijas.


______

Ārkārtas situācijās ārpus Kandavas novada bāriņtiesas darba laika par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret bērniem ziņot Valsts policijai pa tālr. 110.

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus un nodrošina apliecinājumu izdarīšanu bāriņtiesas telpās Jelgavas ielā 4a Kandavā:

pirmdienās no plkst.13:00 - 18:00
piektdienās no plkst.9:00 - 12:00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki un apliecinājumu izdarīšana pagastos pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 63182497
Cēres pagasta pārvaldē otrdienās no 10:00-12:00
Vānes pagasta pārvaldē trešdienās no 10:00-12:00
Matkules pagasta pārvaldē trešdienās no 13:00-14:00
Zantes pagasta pārvaldē ceturtdienās no 10:00-12:00
Zemītes pagasta pārvaldē ceturtdienās no 13:00-14:00


Bērnu tiesību aizsardzības likums

Bāriņtiesu likums

Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi"

Kandavas novada bāriņtiesas nolikums šeit


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas novada bāriņtiesa
back to top