pavasara-foto-majas-lapai2mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Iepirkumu arhīvs

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada iedzīvotājiem”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/24. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Nolikuma pielikumu - shēmu, skatīt šeit. Piedāvājumus iesniegt līdz 29.novembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Sludinājums publicēts 17.11.2011.


SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"
izsludina atklātu iepirkumu "Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Kandavā", id.Nr. KKP/2011/4KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā" Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/047 ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV 3120, Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis; tālrunis 63126072, e-pasts: kkp_projekts@inbox.lv . Iepirkuma priekšmets: Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Kandavā (apvienotais projektēšanas un būvdarbu līgums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski pa e-pastu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-12:00 un plkst.13:00 -16.00 līdz 2011.gada 15.novembrim plkst.: 11:00. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2011.gada 31.oktobrī plkst.11.00. Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-12:00 un plkst. 13.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2011.gada 15.novembrim, plkst. 11:00.
„Iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, lūdzu aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu kkp_projekts@inbox.lv veidlapu „Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa”.

Sludinājums publicēts 11.10.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Satiksmes drošības uzlabošana Lielās un Talsu ielas posmā Kandavā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/21. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Darbu daudzumi:
1) darbu daudzumu saraksts ceļu daļai; skatīt šeit
2) darbu daudzumu saraksts elektrības daļai;skatīt šeit
3) darbu daudzumu saraksts UKT daļai; skatīt šeit

Piedāvājumus iesniegt līdz 12.septembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 08.08.2011.

GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ SKATĪT ŠEIT

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 8.novembrim

GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ SKATĪT ŠEIT

GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ SKATĪT ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Atbildes skatīt šeit

Atbildes skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Tehniskā projekta „Lielās ielas posms – Abavas tilts rekonstrukcija Kandavā” izstrāde un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/22. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Nolikuma pielikumi:
1)plānošanas un arhitektūras uzdevums, skatīt šeit;
2)projektēšanas uzdevums, skatīt šeit;
3) grafiskais pielikums, skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.augustam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 05.08.2011.

Atbildes skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Teritorijas labiekārtošana Kandavā pie Abavas Vecupes”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/19 EZF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Darbu daudzumus skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 22.06.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Jauna artēziskā urbuma izbūve un ģeneratora uzstādīšana Zantes pagastā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/18 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit. Tamponējamā un jaunbūvējamā urbuma novietojuma shēmu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.


Sludinājums publicēts 22.06.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/17. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.Tāmes skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.Sludinājums publicēts 22.06.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Talsu ielā 11, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/16. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 22.06.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Tehniskā projekta „Zemītes ielas un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā” izstrāde un būvdarbi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/13. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.Nolikuma pielikumi:

1)plānošanas un arhitektūras uzdevums, skatīt šeit; šeit; šeit

2)projektēšanas uzdevums, skatīt šeit;

3) grafiskais pielikums, skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.Sludinājums publicēts 08.06.2011.

Atbildes skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ SKATĪT ŠEIT

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2011.gada 1.augustam.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Tehniskie noteikumi:Nr.1 ; Nr. 2 ;Nr 3; Nr.4

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Lifta tehniskā projekta izstrāde un tālākā uzstādīšana Kandavā, Zīļu ielā 2”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/14. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.Nolikuma pielikumā:

1)darbu daudzumi; skatīt šeit

2)plānošanas un arhitektūras uzdevums; skatīt šeit

3)projektēšanas uzdevums; skatīt šeit

4)skice ar plānoto lifta atrašanās vietu. skatīt šeit

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.06.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 07.06.2011. Atbildes skatīt šeit 13.06.2011. Atbildes skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/12. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.jūnijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 11.05.2011.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējsSIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
Reģistrācijas Nr.41203006844
AdreseDārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120
Kontaktinformācija

Kontaktpersona: Vita Makovska

Tālruņa Nr.+371 63107372

E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta procedūra

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības aģentūras finansētajā projektā

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" aktivitātes ietvaros

Iepirkuma procedūras nosaukumsBūvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā”
Iepirkuma priekšmetsBūvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā”
Nolikuma saņemšanaAr nolikumu var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā internetā www.kandava.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš2011.gada 29.aprīlis, plkst.10:00


Sludinājums publicēts 15.04.2011.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējsSIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
Reģistrācijas Nr.41203006844
AdreseDārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120
Kontaktinformācija

Kontaktpersona: Vita Makovska

Tālruņa Nr.+371 63107372

E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta procedūra

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības aģentūras finansētajā projektā

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" aktivitātes ietvaros

Iepirkuma procedūras nosaukumsBūvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada apdzīvotā vietā „Valdeķi”.
Iepirkuma priekšmetsBūvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada apdzīvotā vietā „Valdeķi”.
Nolikuma saņemšanaAr nolikumu var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā internetā www.kandava.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš2011.gada 29.aprīlis, plkst.9:30

Sludinājums publicēts 15.04.2011.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējsSIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
Reģistrācijas Nr.41203006844
AdreseDārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120
KontaktinformācijaKontaktpersona: Vita Makovska

Tālruņa Nr.+371 63107372

E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta procedūra

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības aģentūras finansētajā projektā

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" aktivitātes ietvaros

Iepirkuma procedūras nosaukumsBūvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā”
Iepirkuma priekšmetsBūvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā”
Nolikuma saņemšanaAr nolikumu var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā internetā www.kandava.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš2011.gada 29.aprīlis, plkst.9:00

Sludinājums publicēts 15.04.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 13.04.2011. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā”, Identifikācijas Nr. KND 2011/9 ERAF. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un to, ka iesniegtais piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja izvēlētās iepirkuma procedūras līgumcenu un budžeta iespējas.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Jaunaudžu kopšana saimniecībās „Krauči”, „Mežpūri” un „Viršu mežs””. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/11 ELFLA. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.Piedāvājumus iesniegt līdz 27.04.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 14.04.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/9 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes – skatīt šeit.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehnisko projektu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).

Piedāvājumus iesniegt līdz 04.04.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 21.03.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Satiksmes drošības uzlabošana Raiņa un Pūzurgravas ielās, Kandavas pilsētā". Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/8
ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Darbu daudzumi - skatīt šeit.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē. Pasūtītājs izsniedz tehniskā projekta kopijas Kandavas novada domes kancelejā, 206. kabinetā (Dārza iela 6, Kandava), darba dienās no 8:00 līdz 17:00 (pirmdienās līdz 19:00, piektdienās līdz 15:00) visām ieinteresētajām personām, kas iepriekš ar pārskaitījumu ir samaksājušas samaksu par tehniskā projekta kopijas saņemšanu Ls 6.00 apmērā Pasūtītāja kontā - A/S "SEB Banka", konta Nr. LV73 UNLA 0011 0101 30573 ar norādi "Maksa par tehniskā projekta kopiju". Tehniskā projekta kopiju, iesniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu (oriģinālu) var saņemt pie Kancelejas vecākās lietvedes Silvas Balseres, 206. kabinetā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.03.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza iela 6,Kandava, 202. kabinetā.
Sludinājums publicēts 10.03.2011.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit
Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Satiksmes drošības uzlabošana Talsu ielā, Kandavas pilsētā". Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/7 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Darbu daudzumi - skatīt šeit.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē. Pasūtītājs izsniedz tehniskā projekta kopijas Kandavas novada domes kancelejā, 206. kabinetā (Dārza iela 6, Kandava), darba dienās no 8:00 līdz 17:00 (pirmdienās līdz 19:00, piektdienās līdz 15:00) visām ieinteresētajām personām, kas iepriekš ar pārskaitījumu ir samaksājušas samaksu par tehniskā projekta kopijas saņemšanu Ls 6.00 apmērā Pasūtītāja kontā - A/S "SEB Banka", konta Nr. LV73 UNLA 0011 0101 30573 ar norādi "Maksa par tehniskā projekta kopiju". Tehniskā projekta kopiju, iesniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu (oriģinālu) var saņemt pie Kancelejas vecākās lietvedes Silvas Balseres, 206. kabinetā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.03.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 10.03.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Satiksmes drošības uzlabošana Rūmenes ielā, Kandavā". Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/6 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Darbu daudzumi - skatīt šeit.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē. Pasūtītājs izsniedz tehniskā projekta kopijas Kandavas novada domes kancelejā, 206. kabinetā (Dārza iela 6, Kandava) darba dienās no 8:00 līdz 17:00 (pirmdienās līdz 19:00, piektdienās līdz 15:00) visām ieinteresētajām personām, kas iepriekš ar pārskaitījumu ir samaksājušas samaksu par tehniskā projekta kopijas saņemšanu Ls 6,00 apmērā Pasūtītāja kontā - A/S "SEB Banka", konta Nr. LV73 UNLA 0011 0101 30573 ar norādi "Maksa par tehniskā projekta kopiju". Tehniskā projekta kopiju, iesniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu (oriģinālu) var saņemt pie Kancelejas vecākās lietvedes Silvas Balseres, 206.kabinetā.
Piedāvājumus iesniegt līdz 28.03.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 10.03.2011.

Kandavas internātviduskolas Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu "Malkas piegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām".
Piedāvājumu iesniegt līdz 04.04.2011. plkt. 14:00 Kandavas internātvidusskolā Talsu ielā 18, Kandavā. Nolikumu skatīt šeit. Izmaiņas nolikuma pielikumā Nr. 3 Tehniskā specifikācija - uzmērīšanas koeficients ir 0,5 (nevis 05 - 0,6).
Sīkāka informācija pa telefonu 26541047 Olita Nordena.
Sludinājums publicēts 07.03.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Sociālās dzīvojamās mājas „Eglāji”, Zantes pagastā, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/5 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Tāmes – skatīt šeit.
Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte pieejama Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehnisko projektu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120). Piedāvājumus iesniegt līdz 04.03.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Sludinājums publicēts 16.02.2011.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit (28.02.2011.)

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 31.01.2011. pieņemts lēmums pārtraukt atklātu konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novada pašvaldības ēkās”, Identifikācijas Nr. KND 2010/24. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un to, ka Kandavas novada domes projekta pieteikums „Energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novada pašvaldības ēkās” nav apstiprināts.

Paziņojums publicēts 01.02.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/3 ERAF. Nolikumu skatīt šeit. Tāmes: Nr. 1; Nr.2; Nr.3.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehnisko projektu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).
Piedāvājumus iesniegt līdz 28.februārim. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 24.01.2011.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit (23.02.2011. )

Kandavas novada Kultūras pārvaldes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu "Mūzikas instrumentu, skaņas aparatūras un semināra aprīkojums projektam "Skaņa priekam un dvēselei"". Iepirkuma identifikācijas Nr. KNKP 2011/1-LEA. Nolikumu skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 31.01.2011. plkst. 18:00, Kandavas novada Kultūras pārvaldē, Lielā ielā 28, Kandavā.

Sludinājums publicēts 20.01.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Sociālās dzīvojamās mājas „Aizdzires skola”, Kandavas novadā, siltumizturības uzlabošanas pasākumi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/2 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes – skatīt šeit.
Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte pieejama Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehnisko projektu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).
Piedāvājumus iesniegt līdz 28.01.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 17.01.2011.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit (21.01.2011.)

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit (24.01.2011.)

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 14.01.2011. pieņemts lēmumspārtraukt iepirkuma procedūru „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un infrastruktūras attīstība”, Identifikācijas Nr. KND 2010/26 ERAF. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un to, ka Pretendenta, kurš atbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, piedāvātā līgumcena pārsniedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītās izmaksas un ņemot vērā Pasūtītāja budžeta iespējas.
Paziņojums publicēts 17.01.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Sociālās dzīvojamās mājas "Podiņi", Zemītes pagastā, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi". Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/1 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes - skatīt šeit.

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte pieejama Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehnisko projektu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).
Piedāvājumus iesniegt līdz 28.01.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 14.01.2011.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit (24.01.2011.)

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/26 ERAF. Nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit: tāme Nr.1; tāme Nr.2; tāme Nr.3.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehnisko projektu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).
Piedāvājumus iesniegt līdz 29.11.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 25.10.2010. GROZĪJUMI NOLIKUMĀ skatīt šeit ; ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novada pašvaldības ēkās”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/24. Nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit: Zīļuks;Vārpiņa;Kandavas kultūras nams;Zantes kultūras nams.
Piedāvājumus iesniegt līdz 12.11.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarīnāts līdz 23.11.2010.
Sludinājums publicēts 08.10.2010.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit ( 28.10.2010.); Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit( 09.11.2010.); GROZĪJUMI NOLIKUMĀ skatīt šeit; GROZĪJUMI NOLIKUMĀ NR.2 skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publikso iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Avārijas stāvokļa novēršana neapdzīvotā ēkā Sabiles ielā 1, Kandavā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/25. Konkursa nolikumu skatīt šeit.Tāmes – skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 18.10.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 07.10.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām piegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/23. Nolikumu skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 08.11.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 06.10.2010.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit(28.10.2010.)

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta noteiktajā kārtībā „Malkas piegāde Kandavas novada domes vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/22. Nolikumu skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 05.10.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 24.09.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/21. Konkursa nolikumu skatīt šeit.
Tāmes – skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 15.10.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 10.09.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 30.08.2010. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”, Identifikācijas Nr. KND 2010/20. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un to, ka iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja izvēlētās iepirkuma procedūras līgumcenu un budžeta iespējas, un ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
Paziņojums publicēts 31.08.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu
„Pašvaldības autoceļu, ielu, gājēju celiņu, ietvju, parku un to piegulošo teritoriju periodiskais remonts un ikdienas uzturēšana Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/19. Konkursa nolikumu skatīt šeit.
Pielikumā:
1)Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas;
2)Kandavas novada pašvaldības ielu saraksts;
3)Kandavas novada pašvaldības ceļu saraksts;
4)Prasības Kandavas novada autoceļu, ielu un ietvju uzturēšanai ziemā;
5)Prasības Kandavas novada autoceļu, ielu un ietvju uzturēšanai.

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.09.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 17.08.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta noteiktajā kārtībā „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/20. Nolikumu skatīt šeit. Tāmes - skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 30.08.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 17.08.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta noteiktajā kārtībā „Sociālās dzīvojamās mājas Ķiršu ielā 10, Kandavā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/18 ERAF. Nolikumu skatīt šeit. Tāmes - skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 27.08.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 16.08.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta noteiktajā kārtībā „Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija Kandavas pagastā „Jauda-1””. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/17. Nolikumu skatīt šeit. Būvdarbu apjomus un darba daudzumus skatīt šeit. Tāme - skatīt šeit

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.08.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 02.08.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹.panta noteiktajā kārtībā „Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana nekustamajiem īpašumiem, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/16. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumam. Nolikumu skatīt šeit. Adreses: Abavas iela 32A; Abavas iela 34B, Abavas iela 34C, Bērzi, Cerības, Jelgavas iela 1F; Kūrorta iela 14, Spilvas, Sprīdīši, Talsu iela 7A, Ūdens iela 1, Uzvaras iela 20A, Vilkeviči, Zemītes iela 4 B, Zīļu iela 10 A, Ozolu iela 6A-(1),Ozolu iela 6A-(2),Dārza iela1(1),Dārza iela1(2).

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.08.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 23.07.2010.

Atbildes uz jautājumiem 29.07.2010. skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem 29.07.2010. skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 22.07.2010. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana nekustamajiem īpašumiem, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana”, Identifikācijas Nr. KND 2010/15. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, kā arī uz nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos. Paziņojums publicēts 22.07.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹.panta noteiktajā kārtībā „Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana nekustamajiem īpašumiem, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošana”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/15. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumam. Nolikumu skatīt šeit. Adreses: Abavas iela 32A; Abavas iela 34B, Abavas iela 34C, Bērzi, Cerības, Jelgavas iela 1F; Kūrorta iela 14, Spilvas, Sprīdīši, Talsu iela 7A, Ūdens iela 1, Uzvaras iela 20A, Vilkeviči, Zemītes iela 4 B, Zīļu iela 10 A

Piedāvājumus iesniegt līdz 26.07.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 16.07.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹.panta noteiktajā kārtībā Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas pieminekļu Kandavas viduslaiku pils, pilsdrupas un Pulvertornis" rekonstrukcija, renovācija un konservācija. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/14. Piedāvājumus var iesniegt līdz 05.07.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 22.06.2010. Iepirkuma dokumentāciju skatīt: Nolikums; Plānošanas un arhitektūras uzdevums;Projektēšanas uzdevums.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹.panta noteiktajā kārtībā "Apvidus automašīnas noma (operatīvais līzings) Kandavas novada Pašvaldības policijas vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/13. Piedāvājumus var iesniegt līdz 28.06.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 11.06.2010. Iepirkuma dokumentāciju skatīt. šeit; Atbildes uz jautājumiem 21.06.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu
„Degvielas iegāde Kandavas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/12.Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumam. Konkursa nolikumu skatīt šeit
Piedāvājumus iesniegt līdz 15.07.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 28.05.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹.panta noteiktajā kārtībā
Sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija un sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija Skolas ielā 10, Kandavā. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/11 ELFLA. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši iepirkuma nolikumam. Tehniskās specifikācijas skatīt šeit. Piedāvājumus iesniegt līdz 07.06.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 21.05.2010.

Atbildes uz jautājumiem 02.06.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹.panta noteiktajā kārtībā
Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam
„Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība” Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/9 ERAF. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumam. Konkursa nolikums, nolikuma pielikumiun līgums.GROZĪJUMI skatīt šeit; PAPILDINĀTS PROJEKTA UZDEVUMS
Piedāvājumus iesniegt līdz 05.05.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 19.04.2010.

Atbildes uz jautājumiem

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu
„Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/8 KPFI. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumam. Konkursa nolikumu skatīt šeit

tehniskās specifikācijas skatīt šeit: Mākslas skola; Zīļu iela 2; Lielā iela 24. Piedāvājumus iesniegt līdz 21.05.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 16.04.2010.

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Papildinājums Līguma projektam

Atbildes uz jautājumiem 19.05.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Publisko iepirkumu likuma” 8¹.panta noteiktajā kārtībā „Apvidus automašīnas noma Kandavas novada Pašvaldības policijas vajadzībām ” . Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/7. Piedāvājumus var iesniegt līdz 08.04.2010. plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 23.03.2010. Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit: Nolikums

Kandavas internātvidusskola izsludina iepirkumu malkas iegādei.
1. Identifikācijas Nr.KIVS 2010/03, iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods 03413000-8.

2. Piedāvājumu iesniegt līdz 2010. gada 19. aprīlim līdz pl. 14.00. Kandavas internātvidusskolas lietvedībā, Talsu ielā 18, Kandavā.

3. Malkas piegādes nolikumu var saņemt iepriekš minētajā adresē darba dienās no pl. 9.00-15.00 un šeit

4. Sīkāka informācija pa telefonu 26541047.

labojums nolikumā (svītrots punkts 4.3) Izmainītais nolikums skatīt šeit.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu
„Degvielas iegāde Kandavas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/5.
Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumam. Konkursa nolikumu skatīt šeit
Piedāvājumus iesniegt līdz 12.04.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 10.03.2010.

Atbildes uz jautājumiem 01.04.2010.

Atbildes uz jautājumiem 08.04.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu
„Malkas piegāde Kandavas novada domes padotībā esošo iestāžu vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/4.
Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumam. Konkursa nolikumu skatīt šeit
Piedāvājumus iesniegt līdz 22.03.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 16.02.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Publisko iepirkumu likuma” 8¹.panta noteiktajā kārtībā „Pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram” . Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/3. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši darbu apjomiem un tehniskajai specifikācijai.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 01.03.2010. plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Kontaktpersona Maija Zariņa tālr.63107376
Paziņojums ievietots 12.02.2010. Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit: Nolikums

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu
„Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam izstrāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/2.
Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši konkursa nolikumam. Konkursa nolikumu skatītšeit
Piedāvājumus iesniegt līdz 12.03.2010. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 05.02.2010.

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 03.03.2010.

Grozījumi nolikumā 11.03.2010.

Atbildes uz jautājumiem 17.03.2010.

Atbildes uz jautājumiem 26.03.2010.

Kandavas internātvidusskola izsludina iepirkumu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
1. Identifikācijas Nr.KIVS 2010/01, iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods 55524000-9.

2. Piedāvājumu iesniegt līdz 2010. gada 29. janvārim līdz pl. 13.00. Kandavas internātvidusskolas lietvedībā, Talsu ielā 18, Kandavā.

3. Skolēnu ēdināšanas organizēšanas nolikumu var saņemt iepriekš minētajā adresē darba dienās no pl. 9.00-15.00.

4. Sīkāka informācija pa telefonu 26541047.

5. Paredzamā līgumcena virs Ls 92755,-.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 07.01.2010. pieņemts lēmumspārtraukt iepirkuma procedūru „Par tiesībām veikt ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbus Kandavas novadā”, Identifikācijas Nr. KND 2009/12. Lēmums pieņemts pamatojoties Publisko iepirkuma likuma 38.panta pirmo daļu, kā arī uz nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos un to, ka iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas. Paziņojums publicēts 07.01.2010.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Degvielas iegāde Kandavas novada domes vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2010/1.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 08.02.2010. plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Kandavas novada domes sēžu zālē (domes ēkas pirmajā stāvā), 2010.gada 08.februārī plkst.11:00.
Paziņojums ievietots 05.01.2010. Sīkāka informācija pa tālr.63107376(Maija Zariņa). Iepirkuma Nolikumu un citu dokumentāciju skatītšeitPrecizējumi

Apstiprināts ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma „Būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu rekonstrukcija un izbūve un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Kandavas pašvaldībā”, FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumiem Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība”, identifikācijas Nr. KF/P/2009/3 komisijas 2009. gada 30. decembra lēmumu
Paziņojums par iepirkuma procedūru
Finansējuma saņēmējs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” , reģistrācijas Nr. 41203006844
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, Tukuma raj. LV - 3120
Kontaktinformācija: Kontaktpersona: Antra Alksne, Tālruņa Nr. +371 63107371 +371 63107371 ; E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv
Projekts, kura ietvaros tiek veikta procedūra: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā”
Iepirkuma procedūras nosaukums : „Būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu rekonstrukcija un izbūve un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Kandavas pašvaldībā”, FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumiem Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” identifikācijas Nr. KF/P/2009/3
Iepirkuma priekšmets: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, izbūve un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Kandavas pašvaldībā” būvdarbi
Nolikuma saņemšana: Nolikumu var saņemt no paziņojuma par iepirkuma procedūru publicēšanas Dārza ielā 6, Kandavā līdz 04.02.2010. plkst. 11:00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 04. februārim, plkst. 11:00

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Zantē”, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma rajona Zantes pagasta ciemā Zante” ietvaros, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/072/029. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/14 ERAF. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši tehniskajam projektam.
Iepirkuma dokumentāciju var saņemt Kandavas novada domē, 206.kabinetā, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu. (Nolikuma cena Ls 100.-) .Piedāvājumus var iesniegt līdz 11.01.2010. plkst.13:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Kandavas novada domes sēžu zālē (domes ēkas pirmajā stāvā), 2010.gada 11.janvārī plkst.13:00.Paziņojums ievietots 08.12.2009. Sīkāka informācija pa tālr.63182026(Maija Zariņa).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Publisko iepirkumu likuma” 8¹.panta noteiktajā kārtībā „Priežu ielas rekonstrukcija Kandavā” . Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/13 ELFLA. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši darbu apjomiem.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 21.12.2009. plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Kontaktpersona Maija Zariņa tālr.63182026
Paziņojums ievietots 04.12.2009. Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit. Nolikums, Darbu apjomi, Tehn.projekts.

Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem skatīt šeit.

Rasējumus iespējams saņemt pa e-pastu pēc pieprasījuma.

Informējam, ka Kandavas novada domes Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu papildināt nolikuma 1.7. 2. punktu šādā redakcijā:
„Piedāvājuma nodrošinājums ir kredītiestādes galvojums par noteikto summu vai iemaksa Pasūtītāja kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, ar norādi „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam Nr.KND 2009/13 ELFLA”. Lūdzam ņemt vērā sagatavojot piedāvājumu!

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Publisko iepirkumu likuma” 8¹.panta noteiktajā kārtībā „Par tiesībām veikt ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbus Kandavas novadā” . Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/12. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši darbu apjomiem un tehniskajai specifikācijai.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 16.12.2009. plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Kontaktpersona Maija Zariņa tālr.63182026
Paziņojums ievietots 30.11.2009. Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit: Nolikums; Pielikums Nr.1; Līgums; Precizējumi!

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina cenu aptauju „Parka labiekārtojums zemesgabalā „Spāres” Vānes pagastā” projekta „Aktīvam un veselīgam dzīvesveidam (līgums Nr.08-08-L32100-000270)” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2009/10 ELFLA. Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši projektam.
Iepirkuma dokumentāciju var saņemt Kandavas novada domē, 206.kabinetā. Kontaktpersona Maija Zariņa tālr.63182026
Piedāvājumus var iesniegt līdz 20.11.2009. plkst.12:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Paziņojums ievietots 28.10.2009.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu
„Vienas automašīnas noma uz diviem gadiem ”. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2009/6.
Iepirkuma kopējais apjoms: Atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Piedāvājuma formu skatīt šeit
Piedāvājumus iesniegt līdz 02.11.2009., Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 27.10.2009.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina cenu aptauju Matkules kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija projekta Nr.08-08-L32100-000384 ietvaros. Paredzamā līgumcena no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 (būvdarbi).
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/11 ELFLA, CPV 45000000 – 7.Piedāvājums jāiesniedz līdz 06.11.2009. plkst.12:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6,202.kabinetā.Pieprasījumus cenu aptaujas noteikumu saņemšanai sūtīt uz maija.zarina@kandava.lv Paziņojums ievietots 16.10.2009.

Kandavas pilsētas PII „Zīļuks” iepirkuma komisija paziņo, ka 29.09.2009. pieņemts lēmums PĀRTRAUKT 28.08.2009.Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lvizsludināto cenu aptauju „Ēdināšanas pakalpojumi 2009./2010.m.g.” saskaņā ar „Publisko iepirkuma likuma” 38.pantu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Kandavas novada kultūras centra iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Kokskaidu brikešu iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KNKC 2009/1. Paredzamā līgumcena no Ls 1000,- līdz Ls 10.000,-. Iepirkuma kopējais apjoms 80 t. lapu koku skaidu briketes.
Paredzamās cenas veidošanas rādītāji:
• izdevīgākā cena
• piegādes izmaksas
• iespējamās atlaides
Piedāvājumus iesniegt līdz 30.09.2009. plkst. 18.00 Kandavas novada kultūras centrā Lielā ielā 28, Kandavā, LV – 3120
Piedāvājuma forma, skatīt šeit.
Papildus informācija pa t. 29157360
Paziņojums ievietots 22.09.2009.

Kandavas novada BJSS iepirkumu komisija izsludina iepirkumu par degvielas (dīzeļdegviela DD) iegādi 2009. gadā Kandavas novada BJSS vajadzībām. Paredzamā līgumcena no Ls 1000 līdz Ls 10000. Degvielas saņemšanas vieta - LR. Piedāvājumus iesniegt līdz 18.09.2009. Piedāvājuma forma pielikumā (sk.šeit), to iespējams saņemt arī Kandavas novada BJSS, Skolas iela 10, Kandava, tālr. 29152314
Paziņojums ievietots 14.09.2009.

Zantes ģimenes krīzes centra Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu – bērnu ( 6-12.g.vec.) rotaļu kompleksa izgatavošana un uzstādīšana Zantes ģimenes krīzes centrā. Iepirkuma identifikācijas Nr2009/1.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 28.08.2009. plkst.17:00.
Specifikācija – materiāls –koks, metāls –Jāiekļauj –rāpšanās siena-divdaļīga, rāpšanās stienis ar spirālveida aploku, spēļu atjautības siena, slidkalniņa laukums ar esošo slidkalniņa piemontēšanu, drošības restes, režģveida rāpšanās siena, rotējošais karuselis ar sēdvietām, esošo iekārtu remonts
Tuvāka informācija –t. 26353631 A.Švāne

Piedāvājuma formu skatīt šeit

Kandavas pilsētas PII "Zīļuks" aicina pieteikties ēdināšanas pakalpojuma cenu aptaujā. Identifikācijas Nr.KPPIIZ 2009/A2.

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.08.2009. līdz plkst 16.00 Kandavas pilsētas PII "Zīļuks", Raiņa ielā 14, Kandavā.

Tuvāka informācija pa tālruni 29116750 ( PII "Zīļuks" vadītāja)

Pielikumi: Piedāvājuma forma,pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, ēdienkarte


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina cenu aptauju Skolas ielas rekonstrukcija, projekta Skolas ielas rekonstrukcija Cēres pagastā (līgums Nr.09-08-L32100-000015) ietvaros. Paredzamā līgumcena no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 (būvdarbi).
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/7 ELFLA, CPV kods 45233200-1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 10.09.2009. plkst.12:00.
Rasējumus kopētā veidā var saņemt Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, 206.kabinetā. Paziņojums ievietots 19.08.2009.
Instrukciju un darbu apjomus skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Malkas iegāde Vānes katlu mājai ”.
Iepirkuma kopējais apjoms: Jaukta tipa malka 1000 m³, minimālais diametrs tievgalī 5cm,malkas garums 1m, vēlamais malkas mitrums ne vairāk kā 40%. Piedāvājumā norādīt viena kubikmetra cenu bez PVN un kopējo cenu ar PVN, cenā iekļaujot iekraušanas, izkraušanas un piegādes izdevumus līdz Vānes katlu mājai, adrese: „Katlu māja”, Draudzības iela, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads.
Piedāvājumus iesniegt līdz 24.08.2009. Piedāvājuma forma: šeit.
Papildus informācija pa tālr. 63182031 (Domes izpilddirektore S.Bērziņa)

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola izsludina atkārtotu iepirkumu pakalpojumam „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Kandavas novadā no dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ 2009./2010.m.g.” Piedāvājumā jāietver:
- Pakalpojuma izcenojumi saskaņā ar piedāvāto maršruta projektu;
- Transporta līdzekļa atbilstība cilvēku pārvadāšanai;
- Iespējamās atlaides;
- Maršruta karte un pieturvietu sadalījums:
Maršruts no rīta: „Sabile – Plosti – Aizdzire- Mustene – Valdeķi – Urļi – Čīmas - Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola”
Maršruts pēcpusdienā: Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola – Čīmas – Urļi – Valdeķi – Mustene – Aizdzire – Plosti – Sabile”.
Pieturvietas: Sabile – 7 skolēni; Plosti – 10 skolēni; Aizdzire – 4 skolēni; Mustene – 3 skolēni; Valdeķi – 9 skolēni; Urļi – 3 skolēni; Čīmas – 1 skolēns. Kopā 37 skolēni (skaits var mainīties 1-5 robežās).
Maršruts izpildāms darba dienās, izņemot skolēnu brīvlaikus.
Maršruta aptuvenais garums 35 km. Skolēnu ierašanās skolā 7.45 – 8.00. Izbraukšana no skolas pēcpusdienā apmēram: 15.15 – 16.00.
Prasības pretendentiem: pasažieru pārvadāšanas licence, vidējā cena par maršrutu.
Piedāvājumus iesniegt līdz 24. augustam 12.00 Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas lietvedībā. Papildus informācija pa tālruni: 63182260 vai 29192785 (V.Puķīte). Paziņojums ievietots 18.08.2009

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola izsludina iepirkumu „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Kandavas novadā no dzīvesvietas līdz skolai 2009./2010.m.g.” Piedāvājumā jāietver:
- Pakalpojuma izcenojumi saskaņā ar piedāvāto maršruta projektu;
- Transporta līdzekļa atbilstība cilvēku pārvadāšanai;
- Iespējamās atlaides;
- Maršruta kartes un pieturu sadalījums:
maršruts: „Kandava – Plosti – Kalnmuiža – Aizdzire- Mustene – Valdeķi – skola”: Pieturas: Sabile – 7 skolēni; Plosti – 10 skolēni; Aizdzire – 4 skolēni; Mustene – 3 skolēni; Valdeķi – 9 skolēni; Urļi – 3 skolēni; Čīmas – 1 skolēns. Kopā 37 skolēni ( skaits var mainīties 1-5 robežās). Maršruta izpildes dienas : no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot skolēnu brīvlaikus. Maršruta aptuvenais garums 35 km. Skolēnu ierašanās skolā 7.45 – 8.00 . Prasības pretendentiem: pasažieru pārvadāšanas licence, vidējā cena par maršrutu.
- Piedāvājumus iesniegt līdz 17. augustam 14.00 Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas lietvedībā. Papildus informācija pa tālruni: 63182260 vai 29192785 (V.Puķīte). Paziņojums ievietots 12.08.2009.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu: par tiesībām veikt Kandavas novada domes 2009. gada pārskata revīziju, identifikācijas nr. 2009/3. Piedāvājumus iesniegt līdz 17.08.2009. Papildus informācija pa tālr. 63182024 (M.Neiberga)
piedāvājuma forma un tehniskā specifikācija skatāma: šeit.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu: Projekta administrēšanā iesaistītais personāls, projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/024) ietvaros.
Piedāvājumus iesniegt līdz 11.08.2009.
Papildus informācija pa tālr. 63182029 (G.Cīrule)

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Malkas iegāde Zantes katlu mājai ”.
Iepirkuma kopējais apjoms: Jaukta tipa malka 800m³, minimālais diametrs tievgalī 5cm,malkas garums 1m vai 3m, vēlamais malkas mitrums ne vairāk kā 40%. Piedāvājumā norādīt viena kubikmetra cenu bez PVN un kopējo cenu ar PVN, cenā iekļaujot iekraušanas, izkraušanas un piegādes izdevumus līdz Zantes katlu mājai, adrese: „Katlu māja”, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads. Piedāvājuma forma: skat. šeit
Piedāvājumus iesniegt līdz 11.08.2009.
Papildus informācija pa tālr. 63182031 (Domes izpilddirektore S.Bērziņa)

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu Satiksmes drošības uzlabošana Zemītes ielā. Projekta „Kustības drošības uzlabošana Zemītes ielā, Kandavā” (Vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/092/018) ietvaros. Paredzamā līgumcena no Ls 120 000 līdz Ls 3 591 633 (būvdarbi). Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/6, CPV kods 45200000-9.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 28.08.2009. plkst.14:00.
Konkursa nolikumu var saņemt iepriekš piesakoties pa tālr.63182028. Nolikumu izsniedz Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Iepirkumu komisijas sekretāre Maija Zariņa, (jāuzrāda maksājuma uzdevuma oriģināls). Kandavas novada domes Konta Nr. LV73UNLA0011 0101 3057 3.
Galvenie veicamie būvdarbi:
- Ietves izbūve 880m;
- Esošā apgaismojuma rekonstrukcija 880m;
- Autobusa pieturas ierīkošana 1 komplekts.
Sīkāka informācija pa tālr.63182028.
Paziņojums ievietots 29.07.2009.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina cenu aptauju Matkules kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija projekta Nr.08-08-L32100-000384 ietvaros. Paredzamā līgumcena no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 (būvdarbi).Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/5, CPV kods 45000000-7.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 09.06.2009. plkst.12:00.
Pieprasījumus Instrukcijas izsniegšanai rakstiskā veidā sūtīt uz dome@kandava.lv, vai pieteikt pa tālr.63182026. Paziņojums ievietots 18.05.2009.

Uzmanību! Iepirkuma procedūra pārtaukta, saskaņā ar "Publisko iepirkumu likuma" 38. panta otro daļu, pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī un atteikumu piešķirt valsts investīcijas projekta realizēšanai! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina cenu aptauju Kandavas novada Kultūras centra telpu remonts Lielā ielā 28, Kandavā projekta „Kandavas novada Kultūras centra renovācija ” ietvaros. Paredzamā līgumcena no Ls 10 000 līdz 120 000 (būvdarbi).Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/4, CPV 45000000 - 7. Piedāvājums jāiesniedz līdz 20.05.2009. plkst.12:00, Kandavas novada domē, 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 23.04.2009. Iepirkuma instrukciju skatīt:šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina cenu aptauju Mēbeļu iegāde kabinetu aprīkošanai Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā. Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā” (identifikācijas Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/024) ietvaros.
Paredzamā līgumcena no Ls 10 000 līdz 50 000 (preces, pakalpojumi).Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/3, CPV kods 39160000-1.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 17.04.2009. plkst.12:00
Paziņojums ievietots 24.03.2009. Iepirkuma instrukciju skatīt: instrukcija; pielikums 1; pielikums 2. Uzmanību - skaidrojumi!

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina cenu aptauju Vispārējās vidējās izglītības dabaszinību virziena kabinetu renovācija Kandavas internātvidusskolā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā” (identifikācijas Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/024) ietvaros. Paredzamā līgumcena no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 (būvdarbi).Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/2, CPV kods 45000000-7.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 17.04.2009. plkst.16:00
Paziņojums ievietots 24.03.2009. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Uzmanību - skaidrojumi!

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina cenu aptauju Vispārējās vidējās izglītības dabaszinību virziena un matemātikas kabinetu renovācija Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā” (identifikācijas Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/024) ietvaros. Paredzamā līgumcena no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 (būvdarbi).Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2009/1, CPV kods 45000000-7.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 17.04.2009. plkst.16:00
Paziņojums ievietots 24.03.2009. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Uzmanību - skaidrojumi!

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumus:

1. Iepirkuma līguma priekšmets: saimniecības preces. Paredzamā līgumcena Ls 1000 - 10000;

2. Iepirkuma līguma priekšmets: būvmateriāli. Paredzamā līgumcena Ls 1000 - 10 000;

3. Iepirkuma līguma priekšmets: degviela (benzīns E-95; DD). Paredzamā līgumcena Ls 1000 - 10 000;

4. Iepirkuma līguma priekšmets: medikamenti. Paredzamā līgumcena Ls 1000 - 10 000;

5. Iepirkuma līguma priekšmets: papīrs un papīra izstrādājumi. Paredzamā līgumcena Ls 1000 - 10 000;

6. Ieprikuma līguma priekšmets: biroja preces. Paredzamā līgumcena Ls 1000 - 10 000.

Tuvāka informācija pa tālruni 29418962 . Paziņojums ievietots 24.03.2009

Paziņojums par iepirkuma procedūru:

Finansējuma saņēmējs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”; reģistrācijas Nr. 41203006844; Adrese Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, Tukuma raj. LV - 3120; Kontaktpersona: Dina Beķere; Tālruņa Nr. +371 63107371 ; E-pasts:SIA.KKP@inbox.lv.
Projekts, kura ietvaros tiek veikta procedūra: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā”; Iepirkuma procedūras nosaukums:Būvuzraudzības pakalpojumi FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumam Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā”; Identifikācijas Nr. KF/P/2009/2; Iepirkuma priekšmets: „Būvuzraudzības pakalpojumi FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumam Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā”; Nolikuma saņemšana: Nolikumu var saņemt no paziņojuma par iepirkuma procedūru publicēšanas līdz 07.04.2009. plkst. 10:00 (par nolikumu saņemšanu ir noteikta maksa LVL 50 + PVN). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2009. gada 7.aprīlis plkst. 10:00.

Kandavas novada domes pašvaldības aģntūra "Kandavas novada sociālās palīdzības centrs" izsludina iepirkumu "Transporta līdzekļu noma cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai".
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2009/ AN.
Iepirkuma priekšmets: vieglās pasažieru automašīnas noma.
Paredzamās cenas veidošanas rādītāji:
- Nomas izcenojumi;
- Iespējamās atlaides un darbu veikšanas termiņi;
- Transporta līdzekļa atbilstība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai.
Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu: Piedāvājumu jaiesniedz rakstveidā.
Piedāvājuma iesniegšanas terniņš: 16.03.2009.
Papildus informācija pa tālruni: 29171921 . Paziņojums ievietots: 06.03.2009.

Kandavas PII "Zīļuks" Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu par malkas iegādi 2009. gadā. Jaukta tipa malka, garums 3 metri vai 1 metrs, minimālais diametrs tievgalī 5 cm. Paredzamā līgumcena Ls 1000 - Ls 10 000. Piedāvājumus iesniegt līdz 13.03.2009. Papildus informācija pa tālruni : 26357864 . Paziņojums ievietos 26.02.2009.

Zemītes pamatskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu par kurināmās malkas piegādi 2009. gadā. Iepirkuma apjoms 200 m3. Jaukta tipa malkas piegāde un izkraušana, malkas garums 1 m, minimālais diametrs tievgalī 5 cm. Piedāvājumā norādīt viena kubikmetra cenu ar PVN. Piedāvājumus iesniegt līdz 27.02.2009. Papildus informācija pa tālruni: 26333207 , skolas saimnieks Helmuts Zandbergs. Paziņojums ievietos 20.02.2009.

Apstirpināts ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma „Būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu rekonstrukcija un izbūve un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Kandavas pašvaldībā”, FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumiem Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība”, identifikācijas Nr. KF/P/2009/1 komisijas 2009. gada 6. februāra lēmumu

Paziņojums par iepirkuma procedūru
Finansējuma saņēmējs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” , reģistrācijas Nr. 41203006844
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, Tukuma raj. LV - 3120
Kontaktinformācija: Kontaktpersona: Dina Beķere, Tālruņa Nr. +371 63107371 ; E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv
Projekts, kura ietvaros tiek veikta procedūra: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā”
Iepirkuma procedūras nosaukums : „Būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu rekonstrukcija un izbūve un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Kandavas pašvaldībā”, FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumiem Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” identifikācijas Nr. KF/P/2009/1
Iepirkuma priekšmets: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, izbūve un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Kandavas pašvaldībā” būvdarbi
Nolikuma saņemšana: Nolikumu var saņemt no paziņojuma par iepirkuma procedūru publicēšanas līdz 16.03.2009. plkst. 12:00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2009. gada 14. aprīlim, plkst. 9:00

Kandavas Mūzikas skolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu par kurināmās malkas piegādi 2009. gadā. Jaukta tipa malka, garums 3 metri, minimālais diametrs tievgalī 5 cm. Piedāvājumā norādīt viena kubikmetra cenu ar PVN. Piedāvājumus iesniegt līdz 27.02.2009. Papildus informācija pa tālruni: 29488030 .Paziņojums ievietos 09.02.2009.

Kandavas Mākslas skolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu par kurināmās malkas piegādi 2009. gadā. iepirkuma apjoms 150 m3. Skujkoku malkas piegāde un izkraušana, malkas garums 3 m, minimālais diametrs tievgalī 5 cm. Paredzamā līgumcena Ls 1000- Ls 10 000. Piedāvājumus iesniegt līdz 13.02.2009. Papildus informācija pa tālruni 29443096 . Paziņojums ievietos 05.02.2009.

Kandavas novada domes pašvaldības aģntūra "Kandavas novada sociālās palīdzības centrs" izsludina iepirkumu "Kancelejas preču un mazvērtīgā inventāra iegādei SPC vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas numurs: 2009/K. Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preces; mazvērtīgais inventārs. Paredzamās cenas veidošanas rādītāji: izdevīgākā cena; iespējamās atlaides. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu: Piedāvājums jāiesnioedz rakstveidā. Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10.02.2009. Papildus informācija pa tālruni: 29171921 . Paziņojums ievietots: 01.02.2009.

Kandavas novada domes pašvaldības aģntūra "Kandavas novada sociālās palīdzības centrs" izsludina iepirkumu "Transporta līdzekļu tehniskā apkope un remonts SPC transporta līdzekļiem". Iepirkuma identifikācijas numurs: 2009/TA.
Iepirkuma priekšmets: Transporta līdzekļu tehniskā apkope un remonts. Paredzamās cenas veidošanas rādītāji: Servisa darbu izcenojumi remontdarbiem un apkopēm; veikto remontdarbu garantijas; iespējamās atlaides un darbu veikšanas termiņi; iespēja remontēt automobīļus ar paaugstinātu virsbūvi. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu: Piedāvājums jāiesnioedz rakstveidā. Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10.02.2009. Papildus informācija pa tālruni: 29171921 . Paziņojums ievietots: 01.02.2009.

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu par degvielas iegādi 2009. gadā : benzīns A-95 un dīzeļdegviela DD. Paredzamā līgumcena no Ls 1000 līdz Ls 10 000. Piedavājumus iesniegt līdz 30.01.2009. Degvielas saņe"mšanas vieta - Kandava. Tālrunis : 29215326 . Paziņojums ievietots 22.01.2009.

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu par kurināmās malkas piegādi skolas katlu mājas vajadzībām. Malkas garums 3 m, minimālais diametrs tievgalī 5 cm. Paredzamā līgumcena no Ls 1000 līdz Ls 10 000. Piedavājumus iesniegt līdz 30.01.2009. Transports un izkraušana - piegādātāja, kas ietilps malkas cenā. Tālrunis : 29215326 . Paziņojums ievietots 22.01.2009.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Apgaismojuma tīklu apkalpošana Kandavas pilsētā un novada padzīvotajās vietās. Paredzamā līgumcena līdz 10 000 (bez PVN). Piedāvājumu var iesniegt līdz 05.01.2009., Kandavas novada domē, Kandavā, Dārza ielā 6, 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 29.12.2008.Sīkāka informācija pa tālr.63182026. Piedāvājuma formu skatīt šeit

Kandavas novada BJSS izsludina iepirkumu "Degvielas iegāde Kandavas novada BJSS vajadzībām 2009. gadā". Paredzamā līgumcena Ls 3000 (bez PVN). Piedāvājumus iesniegt līdz 05.01.2009. Kandavas novada BJSS, Skolas iela 10, Kandava, LV 3120. Sīkāka informācija pa tālruni 63107352 . Paziņojums ievietots 29.12.2008. Piedāvājuma formu skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu "Kandavas novada domes informatīvā izdevuma "Kandavas Novada Vēstnesis"maketēšana un tipogrāfiskā iespiešana 2009. gadā". Paredzamā līgumcena līdz 10 000 (bez PVN). Piedāvājumu var iesniegt līdz 05.01.2009., Kandavas novada domē, Kandavā, Dārza ielā 6, 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 29.12.2008. Sīkāka informācija pa tālr.63107375. Piedāvājuma formu atvērt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Degvielas iegāde 2009.gadā. Paredzamā līgumcena līdz 10 000 (bez PVN). Piedāvājumu var iesniegt līdz 05.01.2009., Kandavas novada domē, Kandavā, Dārza ielā 6, 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 29.12.2008.Sīkāka informācija pa tālr.63182026. Piedāvājuma formu atvērt šeit


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Izejmateriālu piegāde un uzpilde 2009.gadā printeriem, kopēšanas un drukas iekārtām. Paredzamā līgumcena līdz 10 000 (bez PVN). Piedāvājumu var iesniegt līdz 05.01.2008., Kandavas novada domē, Kandavā, Dārza ielā 6, 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 29.12.2008.Sīkāka informācija pa tālr.63182026. Piedāvājuma formu atvērt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Skaņu aparatūras iegāde Kandavas novada Kultūras centra vajadzībām, projekta "Kandavas novada Kultūras centra renovācija" ietvaros. Paredzamā līgumcena līdz 10 000 (bez PVN). Pieprasījumu dokumentācijas saņemšanai sūtīt uz e-pastu: dome@kandava.lv vai pieteikt pa tālr. 63182026. Piedāvājumu var iesniegt līdz 15.12.2008. plkst. 17:00, Kandavas novada domē, Kandavā, Dārza ielā 6, 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 09.12.2008.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Kandavas novada Kultūras centra mazās zāles jumta remonts, projekta ”Kandavas novada Kultūras centra renovācija” ietvaros. Paredzamā līgumcena līdz 10 000 (bez PVN). Pieprasījumu dokumentācijas saņemšanai sūtīt uz e-pastu: dome@kandava.lv vai pieteikt pa tālr. 63182026. Piedāvājumu var iesniegt līdz 08.12.2008. plkst. 18:00, Kandavas novada domē, Kandavā, Dārza ielā 6, 202.kabinetā. Paziņojums ievietots 04.12.2008

Biedrības „Kandavas partnerība” Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Miķeļdienas gadatirgus” tehniskās organizēšanas nodrošināšana Pūrē. Paredzamā līgumcena EUR 5000.- (t.sk. visi nodokļi). Piedāvājumu var iesniegt līdz 16.09.2008. Piedāvājumi jāiesniedz Kandavas novada domē, Kandavā, Dārza ielā 6, 206.kabinetā. Kontaktpersona Maija Zariņa tālr.29935319. Paziņojums ievietots 12.09.2008.

Kandavas novada SPC Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu „Saimniecības preču iegāde 4DPPN-2600-2009 (1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/”.) Iepirkuma identifikācijas numurs: KnSPc.2009/1/SP
Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču iegāde projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu” Nr. 4DPPN-2600-2009 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/
Paredzamās cenas veidošanas rādītāji:
• Izdevīgākā cena;
• Iespējamās atlaides.

Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu:
Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā.
Piedāvājuma iesniegšanas laiks:
22.09.2009.
Papildus informācija pa tālruni – 29171921
Piedāvājuma formas: skatšeit; Darba uzdevums; skat šeit; uzaicinājums: skat šeit

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējsSIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
Reģistrācijas Nr.41203006844
AdreseDārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120
Kontaktinformācija

Kontaktpersona: Vita Makovska

Tālruņa Nr.+371 63107372

E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta procedūra

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības aģentūras finansētajā projektā

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" aktivitātes ietvaros

Iepirkuma procedūras nosaukumsBūvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada apdzīvotā vietā „Valdeķi”.
Iepirkuma priekšmetsBūvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada apdzīvotā vietā „Valdeķi”.
Nolikuma saņemšana

Ar nolikumu var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā internetā www.kandava.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš2011.gada 29.aprīlis, plkst.9:30facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top