pavasara-foto-majas-lapai6mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Informācija par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem

Kandavas novada domes noslēgtie zemes nomas līgumi no 2019. gada 1. janvāra

Nr.p.k. Nekustamais īpašums Zemes vienības kadastra apzīmējums  Platība (ha) Līguma termiņš Nomas mērķis Piezīmes
1. Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,014 (daļa) 31.05.2022. Sakņu dārzs  
2.  "Mazdārziņš", Kandava, Kandavas novads 90620160129 0,1056 (ha) 31.05.2022. Sakņu dārzs  
3.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,1193 (daļa) 31.12.2020. Sakņu dārzs Vienošanās par grozījumiem 09.11.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/97)
4. Abavas iela 32A, Kandava, Kandavas novads 90110010525 0,3200 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs Vienošanās par grozījumiem 21.04.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/54)
5.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,035 un 0,066 (daļas) 22.04.2022. Sakņu dārzs  
6.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0502 (daļa) 01.04.2022. Sakņu dārzs  
7. Kurzemes iela 7, Kandava, Kandavas novads 90110010577 0,12 (daļa) 01.04.2022. Sakņu dārzs  
8.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0473 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
9. Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads 90110010509 0,036 (daļa) 01.04.2022. Sakņu dārzs  
10.  Pils iela 5A, Kandava, Kandavas novads 90110010693 0,0023 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
11.  Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads 90110010303 0,0088 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
12.  Ošu iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010598 0,027 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
13.  Skolas iela 20, Kandava, Kandavas novads 90110010756 0,0275 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
14.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0221 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
15.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0633 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
16.  Kalna iela 2, Kandava, Kandavas novads 90110010632 0,0167 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
17.  Dārza iela 8A, Kandava, Kandavas novads 90110010334 0,0206 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
18.  Valteru iela 12A, Kandava, Kandavas novads 90110010529 0,0507 (daļa) 30.11.2021. Sakņu dārzs  
19.  Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0534 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
20.  "Gobzemju ferma", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880010360 0.5788 31.05.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
21.  "Vidi", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880070099 0,8 (daļa) 31.05.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
22. "Sandri", Vānes pagasst, Kandavas novads 90880010305 0.6 30.04.2029. Lauksaimnieciskā darbība  
23. "Ogas", Vānes pagast, Kandavas novads 90880010303 1 31.03.2029. Lauksaimnieciskā darbība  
24. "Lauknoras", Matkules pagasts, Kandavas novads 90700050064 1.6551 31.05.2029. Lauksaimnieciskā darbība  
25. "Vīgrieži", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880010353 un 90880010205  0,6336 un 3,4277 31.05.2029. Lauksaimnieciskā darbība  
26. "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,06 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
27. "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,008 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
28. Zemes noma 0,025 ha  un 0,0028 ha platībā "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030132 0,025 un 0,0028 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
28.  "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,035 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
30.  "Centrs", Zamīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,075 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
31.  "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,018 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
32. "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030132 0,025 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
33. "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagats, Kandavas novads 90920030218 0,012 un 0,008 (daļas) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
34.  "Centrs Druvas", Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030179 0,29 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
35.  "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,016 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
36.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,034 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
37. "Mustenes dārziņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620140176 0,04 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
38.  "Vīraki", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880010307 0.9 31.12.2028. Lauksaimnieskai darbībai  
39.  "Baroni", Kandabvas pagasts, Kandavas novads 90620140151 0,0676 (daļa) 01.03.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
40.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,036 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
41.  "Pretī Līvānu kūtīm", Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010291 0,02 (daļa) 08.02.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
42.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,112 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
43.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,061 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
44.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,122 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
45. "Levenšteinas dobe", Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620130090 0.32 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
46.  "Smilgas", Cēres pagasts, Kandavas novads 90440010108 0.22 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
47.  Dārza iela 8A, Kandava, Kandavas novads 90110010334 0,0314 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
48.  Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0648 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
49.  Jelgavas ielā 4B, Kandava, Kandavas novads 90110010703 0,0121 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
50.  Jelgavas ielā 4B, Kandava, Kandavas novads 90110010703 0,0476 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
51.  Talsu ielā 21, Kandava, Kandavas novads 90110010427 0,037 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
52.  Talsu ielā 21, Kandava, Kandavas novads 90110010427 0,0167 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
53.  Kūrorta ielā 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,1465 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
54.  Pils ielā 5A, Kandava, Kandavas novads 90110010639 0,026 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
55.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0654 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
56.  "Centrs Dangas", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030181 0,039 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
57.  "Centrs Dangas", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030181 0,013 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
58.  "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,017 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
59.  "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030132 0,045 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
60.  "Mustenes dārziņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620140176 0,012 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
61. "Arumi", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880020148 3 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.04.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/29
62.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,01 (daļa) 31.07.2022. Sakņu dārzs  
63.   Rakumu ielā 5, Kandava, Kandavas novads 90110010745 0,1500 (daļa) 31.12.2025. Saimnieciskia darbībai  
64.  Kūrorta ielā 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0345 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
65.   "Liepu dārziņi", Kandava, Kandavas novads 9062010187 0,021 un 0,0432 (daļas) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
66.  Miera iela 5, Kandava, Kandavas novads 90110010547 5.0359 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
67. Lāčplēša iela 30, Kandava, Kandavas novads 90110010753 2.21 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
68.  Lāčplēša iela 36, Kandava, Kandavas novads 90110010753 5.12 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
69.  Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads 90110010745 3.7 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 31.03.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-14/45)
70. Miera iela 6, Kandava,  Kandavas novads 90110010546 3.1 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 31.03.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-14/46)
71.   Abavas ielā 38, Kandava, Kandavas novads 90110010509 0.1125 31.12.2022. Sakņu dārzs  
72.   Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0.0708 31.12.2022. Sakņu dārzs  
73.   Kūrorta ielā 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0.017 31.12.2022. Sakņu dārzs  
74.  Lāčplēša iela 19, Kandava, Kandavas novads 9011 001 0556 22 31.12.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 15.07.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/51
75.   "Oliņi", Kandava, Kandavas novads 9062 010 0146 0.94 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
76.  Valteru iela 5A, Kandava, Kandavas novads 9011 001 0532 2.0378 31.12.2029. Saimnieciskia darbībai  
77.   Kūrorta ielā 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0.056 31.12.2022. Sakņu dārzs  
78.  Kūrorta ielā 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0.035 31.12.2022. Sakņu dārzs  
79.  Kalna ielā 2, Kandava, Kandavas novads 9011 001 0632 0.0456 31.12.2022. Sakņu dārzs  
80. Abavas ielā 38, Kandava, Kandacas novads 90110010509 0.0384 31.12.2022. Sakņu dārzs  
81.  Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0.0678 31.12.2022. Sakņu dārzs  
82. Talsu ielā 21, Kandava, Kandavas novads 9011 001 0427 0.0986 31.12.2022. Sakņu dārzs  
83.  Abavas ielā 38, Kandava, Kandavas novads 90110010509 0.0465 31.12.2022. Sakņu dārzs  
84.   Kūrorta ielā 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0.0655 31.12.2022. Sakņu dārzs  
85. "Ķezberi", Matkule, Matkules pagasts, 9070 003 0198 0.7528 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
86.   "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 9092 003 0218 0.016 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
87.   "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0269 0.028 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
88.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0269 0.018 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
89.  "Pļavas", Matkules pagasts, Kandavas novads 9070 004 0055 1.95 31.12.2024. Lauksaimnieskai darbībai  
90.  "Dāres", Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads 9070 003 0294 0.08 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
91.   "Kalnāji", Cēres pagasts, Kandavas novads 9044 001 0054 6.2 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
92.   "Starp kalpu mājām", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0336 0.175 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
93.   "Dāres", Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads 9070 003 0294 0.059 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
94.   "Cielavas", Cēres pagasts, Kandavas novads 9044 002 0060 3.45 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai vienošanās par grozījumiem 17.02.2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/51)
95.  Brīviņu parks, Cēres pagasts,  Kandavas novads 9044 005 0120 7 28.02.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 17.02.2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/86)
96.  Dzīpari, Cēres pagasts,   Kandavas novads 9044 005 0085 3.104 09.05.2023. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 10.05.2013. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/19)
97. Kļavas, Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620150221 1.48 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 30.09.2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/149)
98.  Odziņas, Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620150220 1.23 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 30.09.2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/150)
99. Kaļķu krogs, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0284 3.3 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 16.12..2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/3)
100. Māļi, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0446 4.83 01.11.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 16.12..2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/4)
101. Laimītes, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0053 5.2448 16.01.2023. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 17.01.2013. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/7)
102. Lejnieki, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0139 1.7 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 30.08.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/57)
103.  Dimanti, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0315 1.78 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 19.04.2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/124)
104.  Donas, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0247 4.22 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 19.04.2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/125)
105. Liepkalnu nomas zeme, Cēres pagasts, Kandavas novads 9044 002 0097 2.2 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai ienošanās par grozījumiem 08.03.2016.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/100)
106. Vējkalns, matkules pagasts, Kandavas novads 9070 003 0242 2.37 31.08.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 30.08.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/59)
107. Ogles, Matkules pagasts,  Kandavas novads 9070 003 0110 2.7 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 02.05.2011. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/166)
108. Apses, Matkules pagasts,  Kandavas novads 9070 003 0154 5.8 30.04.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 17.02.2016.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/104
109.  Priedaines upmalas, Cēres pasgasts, Kandavas novads 9044 001 0066 2.8 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 22.05.2017.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/47
110. Stikuti, Vānes pagasts,  Kandavas novads 9088 003 0130 3.5 30.11.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.12.2011.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/28)
111. Liedagi, Vānes pagasts, Kandavas novads 90880040128 3.98 31.12.2020 Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 26.04.2016. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/122)
112. Podi, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0313 2.69 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 06.02.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/24)
113. Atmodas, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0312 3.4 06.02.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 06.02.2012.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/25)
114. Māri, Vānes pagasts,  Kandavas novads 9088 001 0311 3,61 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 10.06.2015. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/57)
115. Prātnieki, Vānes pagasts,  Kandavas novads 9088 001 0325 1.75 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 22.07.2016.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/136)
116. Āres, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 002 0080 4.9 28.02.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 17.02.2016.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/88)
117. Pipari, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0321 1.9 06.08.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 07.08.2012.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/70)
118. Kerkļi, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0134 1.5 21.01.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 22.01.2014.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/22)
119. Auriņi, Vānes pagasts,  Kandavas novads 9088 003 0131 2 30.11.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.12.2011. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/27)
120. Jaunžuburi, Matkules pagasts, Kandavas novads 9070 003 0079 7.4 30.04.2022.  Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 11.05.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/49)
121. Žuburiņi, Matkules pagasts, Kandavas novads 9070 002 0187 14.2 28.02.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 13.03.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/38)
122. Zvirgzdiņi, Kandavas pagasts,  Kandavas novads  9062 002 0055 4.3 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.12.2011. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/23)
123. Ezerkalni, Vānes pagasts, Kandavas novads  9088 001 0358 2.91 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 10.02.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/33)
124. Vānes aptieka, Vānes pagasts, Kandavas novads  9088 001 0231 1.5 31.12.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 07.02.2018. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/7)
125. Zelmas, Vānes pagasts, Kandavas novads  9088 001 0011 2.1 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 10.02.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/34)
126. Pie Spiņņiem, Zemītes pagasts, Kandavas novads  9094 001 0264 6.5 30.04.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 24.05.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/52)
127. Rema, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0406 4.5 30.04.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 24.05.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/53)
128. Pie Rubeņiem, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0419 2.7 30.04.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 24.05.2012.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/54)
129. Pie Novadniekiem, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0431 4.5 30.04.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 24.05.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/55)
130. Pie Kūtīm, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0267 2 30.04.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 24.05.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/56)
131. Lorenči-1, Kandavas pagasts, Kandavas novads 9062 010 0109 2.06 07.05.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 07.05.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/116)
132. Lucernas, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 005 0063 1.5 30.04.2023. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 26.04.2013. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/23)
133. Jaukumi, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 006 0051 5 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 08.06.2016.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/133)
134. Sniķīši, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0213 4.78 31.03.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.04.2016.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/106)
135. Vīksnas, Kandavas pagasts, Kandavas novads 9062 015 0200 2.32 31.12.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 24.01.2018. Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/5
136.  Intēni, Kandavas pagasts, Kandavas novads 9062 007 0013 1.4 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
137.  Zālājiņi, Kandavas pagasts, Kandavas novads 9062 016 0105 1.5 31.12.2025 Lauksaimnieskai darbībai  
138.  "Zeltiņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads 9062 010 0149 0.4 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
139. Pabērzi, Matkules pagasts,  Kandavas novads 9070 002 0135 2.7 25.03.2023. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 26.03.2012.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/16)
140. Arumi, Vānes pagasts, Kandavas novads 90880020094 3 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.04.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/29
141. Jaunzēveri, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 0060049 4.7 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 09.05.2016.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/126
142. Mētras, Zantes pagasts, Kandavas novads 9092 004 0148 5.5 31.03.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 17.02.2016.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/50)
143. Centrs Druvas, Zantes pagasts, Kandavas novads 9092 003 0179 5.52 31.05.2023. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.06.2011. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/187)
144. Priedītes, Matkules pagasts,  Kandavas novads 9070 003 0300 1.2 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 19.02.2016.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/49)
145. Lakši, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0190 2.03 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
146. Vālodzes, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0187 1.2 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
147. Zālāji, Vānes pagasts, Kandavas novads clip_image002.png
9088 001 0306
2.6 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
148. Ūpji, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 003 0105 3.9 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
149. Dobumi, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0348 3.81 31.12.2029. Lauksaimnieskai darbībai  
150. Prātnieki, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0325 0.12 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
151. Prātnieki, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0325 0.119 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
152. Purenes, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0399 1.6 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 03.04.2017.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/20)
153. Ilze, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0397 2.1 31.12.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 03.04.2017.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/22)
154. Pie Kūtīm, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0267 6 30.04.2023. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 14.06.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/64)
155. Pie Saulītēm, Zemītes pagasts, Kandavas novads clip_image002.png
9094 003 0141
3 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
156. Ceļtekas, Cēres pagasts, Kandavas novads 9044 005 0162 1.4 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
157. Vecvēveru dārzi, Kandavas pagasts, Kandavas novads 9062 007 0095 1.5 31.12.2022. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 08.03.2018.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/18)
158. Ozollauki, Vānes pahgasts, Kandavas novads 9088 001 0393 4.7182 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošnās par grozījumiem 01.07.2015. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/50)
159. Gateris, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0313 5.55 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 28.12.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/3
160. Novadiņi, Zemītes pagasts, Kandavas novads 9094 001 0357 5.87 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.07.2015.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/44)
161. Centrs Druvas, Zantes pagasts, Kandavas novads 9092 003 0179 3.1 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.07.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/45
162. Laidumi, Kandavas pagasts, Kandavas novads 9062 015 0215 3 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.07.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/47
163. Puntu leja, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 007 0118 4.504 31.12.2023. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 10.05.2013.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/22)
164. Seiļi, Cēres pagasts,  Kandavas novads 9044 001 0062 4.6 30.06.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 31.03.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/21
165. Centrs Druvas, Zantes pagasts, Kandavas novads 9092 003 0179 2.3 30.06.2021. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 27.07.2017.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/61)
166. Lejasimati, Zantes pagasts, Kandavas novads 9092 002 0077 4.97 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
167. Timotiņi, Zantes pagasts, Kandavas novads 9092 004 0064 2.2 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
168. Vadi, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 008 0031 4.7 31.12.2025. Lauksaimnieskai darbībai  
169. Prātnieki, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 001 0325 0.03 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
170. Liedagi, Vānes pagasts, Kandavas novads 9088 004 0128 0.98 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
171. Lauciņi, Cēres pagasts, Kandavas novads 9044 005 0097 1.5 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 08.03.2016.zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/114)
facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top