pavasara-foto-majas-lapai5mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Informācija par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem

Kandavas novada domes noslēgtie zemes nomas līgumi no 2020. gada 1. janvāra

Nr.p.k. Nekustamais īpašums Zemes vienības kadastra apzīmējums  Platība (ha) Līguma termiņš Nomas mērķis Piezīmes
1. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0703  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
2.  Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads 90110010303 0,0209 (ha) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
3.   Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads 90110010745 0,0741  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
4. Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads 90110010745 0,0750 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
5.  Lāčplēša ielā 10A, Kandava, Kandavas novads 90110010406 0,1428 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
6.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0154  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
7.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0679  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
8.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0312  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
9. Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads 90110010745 0,0703 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
10. Pils iela 5A, Kandava, Kandavas novads 90110010639 0,0148 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
11. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0387  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
12. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0353   (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
13.  Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads 90110010303 0,0170 (ha) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
14.  Abavas iela 32A, Kandava, Kandavas novads 90110010525 0,4452 (ha) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
15.  Valteru iela 12A, Kandava, Kandavas novads 90110010529 0,1250 (ha) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
16. Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads 90110010303 0,0144 (ha) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
17.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0290  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
18.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0639   (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
19.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0168   (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
20.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0300   (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
21.  Kūrorta iela 14, Kandava, Kandavas novads 90110010875 0,0640   (daļa) 30.04.2023 transporta līdzekļu novietošanai Vienošanās par grozījumiem 23.12.2015. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-4/21)  
22.  Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads 90110010745 0,4200   (daļa) 09.07.2022 malkas novietošanai Vienošanās par grozījumiem 10.07.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-4/23)
23.  Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads 90110010509 0,1000 (ha) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
24.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0530   (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
25.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0305  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
26.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0200  (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
27.  Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads 90110010509 0,0516 (ha) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
28.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0671  (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
29.  "Cēres parks", Cēres pagasts, Kandavas novads   90440050121 2,8  (daļa) 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
30.  "Dambji", Cēres pagasts, Kandavas novads   90440050168 9,7 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
31. "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940010269 0,07 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
32. "Sniķeri", Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940010173 3,14 (daļa) 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
33. "Pie Grāvīšiem", Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940010263 1.7 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
34.  "Dūksnāji", Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940010497 1 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
35.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940010269 0,029 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
36.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940010269 0,029 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
37.  "Pie Lauciņiem", Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940010168 1.8 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
38.  "Roju ferma", Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940030333 1,3 (daļa) 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
39.  "Kraukļi", Cēres pagasts, Kandavas novads   90440040059 2 (daļa) 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
40.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads   90940010269 0,025 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
41. "Timotiņi", Zantes pagasts, Kandavas novads   90920040064 4,9 (daļa) 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
42.  "Ozolāji", Vānes pagasts, Kandavas novads   90880040114 0,5 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
43.  "Āres", Vānes pagasts, Kandavas novads   90880020080 0,3 (daļa) 28.02.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
44. "Sēnas", Vānes pagasts, Kandavas novads   90880010304 0.6 28.02.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
45.  "Āres", Vānes pagasts, Kandavas novads   90880020080 4,9 (daļa) 28.02.2026. Lauksaimnieciskā darbība  
46. "Brīviņu parks", Cēres pagasts, Kandavas novads   90440050120 7 (daļa) 28.02.2026. Lauksaimnieciskā darbība  
47. "Lejiņas", Zantes pagasts, Kandavas novads   90920030102 1,89 (daļa) 31.12.2020. Lauksaimnieciskā darbība Vienošanās par 26.04.2016. Zemes nomas līguma (reģ.Nr.9-2/119)
48. "Cielavas", Cēres pagasts, Kandavas novads   90440020060 3,16 (daļa) 28.02.2026. Lauksaimnieciskā darbība  
49. "Centrs Druvas", Zantes pagasts, Kandavas novads   90920030179 0.6 28.02.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
50.  "Parks", Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030188 0,14 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
51.  "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,049 (daļa) 31.01.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
52.  Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030334 0,09 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
53.  "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,069 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
54.  Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030334 0,078 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
55.  "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,044 (daļa) 31.01.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
56. "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,12 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
57.  Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030334 0,041 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
58.  "Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030294 0,077 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
59. "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,044 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
60.  Dzirnavu iela 3, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030339 0,057 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
61.  "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,053 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
62. "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,12 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
63. "Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030294 0,043 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
64. "Spriguļi", Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030196 0.5 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
65.  Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030334 0,22 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
66. "Lāmi", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030261 0.4 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
67. "Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030294 0,056 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
68.  "Āres", Vānes pagasts, Kandavas novads   90880020080 4,5 (daļa) 28.02.2026. Lauksaimnieciskā darbība Vienošanās par grozījumiem 17.01.2020. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/17)  
69.  "Lupīnas", Kandavas pagasts, Kandavas novads   90620160138 7 31.12.2025. Lauksaimnieciskā darbība  
70.  "Jaunbenčas", Kandavas pagasts, Kandavas novads   90620150140 7.1473 30.04.2026. Lauksaimnieciskā darbība  
71.  "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,114 (daļa) 30.04.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
72.  "Amoliņi", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880020153 4,5 (daļa) 28.02.2026. Lauksaimnieciskā darbība Vienošanās Nr. 2 par grozījumiem 17.01.2020. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/17)  
73.  "Lāmas", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880020151 0.4 28.02.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām Vienošanās par grozījumiem 17.01.2020. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/15)  
74.  "Lēpji", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880020152 1.34 09.07.2022. Lauksaimnieciskā darbība Vienošanās par grozījumiem 10.07.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/68)  
75.  "Īvāni", Matkules pagasts, Kandavas novads 90700030155 0.6 28.02.2030. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
76.  "Pie ķīķerkalna", Matkules pagasts, Kandavas novads 90700030327 0.9 30.04.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
77. "Apses", Matkules pagasts, Kandavas novads 90700030154 5.8 30.04.2026. Lauksaimnieciskā darbība  
78.  "Meldri", Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940020043 2.46 28.02.2026. Lauksaimnieciskā darbība  
79.  "Gateri", Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010313 4 (daļa) 31.12.2020. Lauksaimnieciskā darbība Vienošanās par grozījumiem 28.12.2015. zemes nmomas līgumā (reģ.Nr. 9-2/3)
80.  Dzirnavu iela 3, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads 90700030339 0,06 (daļa) 28.02.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
81. Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads 90700030334 0,044 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
82.  "Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030294 0,045 (daļa) 28.02.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
83.  "Sīļi", Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620070118 0.4 30.06.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
84. "Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030294 0,02 (daļa) 31.07.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
85.  "Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads   90920030218 0,027 (daļa) 31.07.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
86. "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads   90920030132 0,005 (daļa) 31.07.2023. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
87. "Mazaizstrauti", Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940030110 1.7 31.07.2026. Lauksaimnieciskā darbība  
88. "Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads   90700030223 0,12 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
89. Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,036 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
90. Dārza ielā 8A, Kandava, Kandavas novads   90110010334 0,0096 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
91. Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,0585 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
92. Dārza ielā 8A, Kandava, Kandavas novads   90110010334 0,02 (daļa) 30.04.2023. Sakņu dārzs  
93.  Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,0924 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
94.  Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,0600 (daļa) 30.04.2023. Sakņu dārzs  
95. Sabiles ielā 10A, Kandava, Kandavas novads   90110010303 0,0072 (daļa) 31.12.2020. Sakņu dārzs  
96. Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads 90110010509 0,0761 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs Vienošanās par grozījumiem 17.01.2020. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/29)  
97. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads   90110010510 0,0820 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
98. Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,0528 (daļa) 31.03.2023 Sakņu dārzs  
99. Lielā iela 44A, Kandava, Kandavas novads   90110010364 0.7276 30.04.2023. Sakņu dārzs  
100. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads   90110010510 0,1406 (daļa) 31.12.2020. Sakņu dārzs Vienošanās par grozījumiem 08.12.20178. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-14/1)  
101.  Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,0658 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
102. Rakumu ielā 5, Kandava, Kandavas novads   90110010745 0,0658 (daļa) 31.05.2023. Sakņu dārzs  
103. Bērzu iela 8A, Kandava, Kandavas novads   90110010539 0.5702 31.05.2023. Sakņu dārzs  
104. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads   90110010510 0,1403 (daļa) 30.06.2023. Sakņu dārzs  
105.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads   90110010510 0,1557 (daļa) 30.06.2023. Sakņu dārzs  
106. Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads 90110010509 0,0615 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
107. Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,0595 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
108. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads   90110010510 0,0078 (daļa) 30.06.2023. Sakņu dārzs  
109. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads   90110010510 0,0400 (daļa) 30.06.2023. Sakņu dārzs  
110. Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,09 (daļa) 30.06.2023. Sakņu dārzs  
111. Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads   90110010593 0,0516 (daļa) 31.12.2023. Sakņu dārzs  
112. Abavas iela 32A, Kandava, Kandavas novads   90110010525 0,0320 (daļa) 31.12.2022. Sakņu dārzs  
113. Dārza ielā 8A, Kandava, Kandavas novads   90110010334 0,0875 (daļa) 31.12.2023. Sakņu dārzs  
114.  Sabiles ielā 10A, Kandava, Kandavas novads   90110010303 0,0380 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
115.  Rakumu iela 3, Kandava, Kandavas novads 90110011021 0,1671 (daļa) 31.12.2025. teritorijas labiekārtošana Vienošanās par grozījumiem 17.09.2019. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/35)  
116. Rakumu iela 1, Kandava, Kandavas novads 90110011022 0,0341 (daļa) 30.11.2021. Sakņu dārzs Vienošanās par grozījumiem 14.12.2018. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/38)  
117.Žuburi, Matkules pagasts907000300761,9630.06.2027.Lauksaimnieciskai /saimnieciskai darbībai
facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top