faceboktwitteryoutube
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Kandavas novada dome

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, Latvija
(+371) 63182028
(+371) 63182027
57.037876 22.777655

Kandavas novada dome

Dārza iela 6, Kandava,Kandavas novads,LV-3120
LV 90000050886
Tālrunis 63182028, fakss 63182027
e-pasts dome@kandava.lv

Kandavas novada domes konti
:
Saņēmējs: Kandavas novada dome reģ. Nr. 90000050886

SEB banka, kods UNLALV2X konts LV73UNLA0011010130573

Citadele banka, kods PARXLV22 konts LV69PARX0007635310004

DnB Nord banka, kods RIKOLV2X konts LV53RIKO0002013184972

Swedbank, kods HABALV22 konts LV90HABA0551030120195

Darba laiks

Pirmdiena 08:00 - 19:00
Otrdiena 08:00 - 17:00
Trešdiena 08:00 - 17:00
Ceturtdiena 08:00 - 17:00
Piektdiena 08:00 - 15:00
Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00

VADĪBA


Domes priekšsēdētāja
Inga Priede
Tālrunis 63107368; mob. 26350440; 29417255
inga.priede@kandava.lv


Domes priekšsēdētājas vietniece
Gunda Cīrule
Tālrunis 63182029; mob.26622172
gunda.cirule@kandava.lv


Domes izpilddirektors

Egīls Dude
Tālrunis 63107365
mob. 25652445
egils.dude@kandava.lv

Lauku attīstības speciāliste
Leonārija Gudakovska
Tālrunis 63107369
arija@kandava.lv

Sabiedrisko attiecību speciālistes
Dagnija Gudriķe
Tālrunis 63107362
dagnija.gudrike@kandava.lv

Līga Šupstika
Tālrunis 63107362
liga.supstika@kandava.lv


Uzņēmējdarbības konsultante
Līga Šupstika
Tālrunis: 63107362
liga.supstika@kandava.lv

Darba aizsardzības vecākais speciālists
Jānis Veršāns
Tālrunis 29191380;
janisversans@inbox.lv
 
Automobiļu vadītājs
Normunds Gudakovskis
Tālrunis: 28614339

JURIDISKĀ UN PERSONĀLA NODAĻA


Juridiskās un personāla nodaļas vadītājs
Jānis Mazitāns
Tālrunis 63107375
janis.mazitans@kandava.lv

Jurists
Anita Šimkēviča
Tālrunis 63107370
anita.simkevica@kandava.lv

Iepirkumu speciāliste
Valda Stova
Tālrunis 63107375
valda.stova@kandava.lv

Personāla speciāliste
Baiba Rašmane
Tālrunis 63107376;
baiba.rasmane@kandava.lv

KANCELEJA


Kancelejas vadītāja
Anita Dundure
Tālrunis 63182026;
anita.dundure@kandava.lv

Vecākā lietvede
Iveta Ķevica
iveta.kevica@kandava.lv

Vecākā lietvede
Silva Balsere
Tālrunis 63107367;
silva.balsere@kandava.lv

Pašvaldības sekretāre
Aira Ošenberga
Tālrunis 63182028;
dome@kandava.lv

Vecākais datortīkla administrators
Igors Nazarovs
dome@kandava.lv

ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻA


Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja
Projektu vadītāja
Santa Āboliņa
Tālrunis 63182030; mob. 28636614
santa.abolina@kandava.lv
 
Projektu vadītāja
Ieva Rudēvica
Tālrunis 63107371
Ieva.rudevica@kandava.lv


FINANŠU NODAĻA

Finanšu nodaļas vadītāja
Dace Rudēvica
Tālrunis 63182024; dace.rudevica@kandava.lv

Vecākā grāmatvede
Simona Stepiņa
Tālrunis:63107364
simona.stepina@kandava.lv   

Ekonomists
Baiba Daņiļēviča
Tālrunis 63107364

DZIMTSARAKSTU NODAĻA


Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Maija Zariņa
Tālrunis 63107374; maija.zarina@kandava.lv

dzimtsaraksti@kandava.lv


KANDAVAS NOVADA BŪVVALDE


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
P: 13:00- 19:00
C: 9:00- 12:00

Būvvaldes vadītājs
Jānis Jefremovs
Tālrunis 63107373; janis.jefremovs@kandava.lv

Būvinspektors
Dainis Grasis dainis.grasis@kandava.lv
Tālrunis 63107372

Teritorijas plānotāja
Gunta Pērkone
Tālrunis 63107377; gunta.perkone@kandava.lv

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NODAĻA


Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
Sandra Bērziņa
Tālrunis 63182031; sandra.berzina@kandava.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste
Lolita Bruce
Tālrunis 63107363; lolita.bruce@kandava.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste
Dace Seile
Tālrunis 63107363; dace.seile@kandava.lv

Nodokļu administratore
Agrita Žakaite
Tālrunis 63182025; agrita.zakaite@kandava.lv

Juriste
Gunta Sīmane
Tālrunis 63107366; gunta.simane@kandava.lv


PAGASTU PĀRVALDES


Cēres pagasta pārvalde
„Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads, LV - 3122
Pārvaldes vadītāja Maija Jēce
Tālrunis 63154991; 29143828
e-pasts: ceres.parvalde@kandava.lv

Zemītes pagasta pārvalde

„Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV 3135
Pārvaldes vadītāja Rita Diduha
Tālrunis 63155358, 25427223
e-pasts: zemites.parvalde@kandava.lv

Matkules pagasta pārvalde
„Bērzi”, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads, LV 3132
Pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone
Tālrunis 63154041; 26551070
e-pasts: matkules.parvalde@kandava.lv

Zantes pagasta pārvalde

Skolas iela 8, Zante, Zantes pagasts,Kandavas novads, LV-3134
Pārvaldes vadītājs Jānis Kālis
Zante, Skolas iela 8, LV-3134
Tālrunis/fakss: 63155304, 29165796
e-pasts: zantes.parvalde@kandava.lv

Vānes pagasta pārvalde
"Vārpiņa", Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, LV-3131
Pārvaldes vadītāja Daina Priede
Tālrunis: 63155168; 26550459
e-pasts: vanes.parvalde@kandava.lv

Kandavas novada dome rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai - šķūnim Nr.6 ar kopējo platību 6,7 m2, Ķiršu ielā 12A, Kandavā, Kandavas novadā

19.06.2017 11:10 - 11:20 Kandavas novada dome

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- šķūnim Nr.6 ar kopējo platību 6,7 m2, Ķiršu ielā 12A, Kandavā, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0953 001 006, un 67/309 zemes domājamām daļām, nomas tiesību izsoli.
Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,35 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles solis 0,02 par 1m2.
Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 19. jūnijā plkst.11:10, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2017. gada 16. jūnijam plkst.12:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.
Shēmu skatīt šeit.
Līguma projektu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts: 06.06.2017.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai - šķūnim Nr.5 ar kopējo platību 6,6 m2, Apiņu iela 6/8, Kandavā, Kandavas novadā

19.06.2017 11:00 - 11:10 Kandavas novada dome

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- šķūnim Nr.5 ar kopējo platību 6,6 m2, Apiņu iela 6/8, Kandavā, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0932 001 008, un 66/531 zemes domājamām daļām, nomas tiesību izsoli.
Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,35 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles solis 0,02 par 1m2.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 19. jūnijā plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2017. gada 16. jūnijam plkst.12:00.
Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.
Shēmu skatīt šeit.
Līguma projektu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts: 06.06.2017.

printēt Lasīt visu ziņu

Aizvadīta trešā domes vadības tikšanās ar uzņēmējiem

11.04.2017 16:00 Kandavas novada dome

11.aprīlī Kandavas novada domē norisinājās jau trešā uzņēmēju tikšanās ar novada domes vadību. 

Sapulcē piedalījās domes būvvaldes vadītājs J.Jefremovs, Kultūras pārvaldes vadītāja Z.Začeste un pilsētas kultūras iestāžu vadītāji, lai informētu par aktualitātēm un atbildētu uz interesējošiem jautājumiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Kandavas novada domes sēde

30.03.2017 13:00 Kandavas novada dome
Kandavas novada ģerbonis

Kandavas novada dome

Kandavas novada domes sēde 30.03.2017; izskatāmo jautājumu saraksts šeit

printēt Lasīt visu ziņu

Domes vadība tiekas ar novada nevalstisko organizāciju pārstāvjiem

16.03.2017 16:00 Kandavas novada dome

Š.g. 16.martā novada domē Kandavas novada domes vadība tikās ar novada nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Tikšanās laikā pārstāvji tika informēti par pieejamajiem projektiem, kuros iespējams iesaistīties nevalstiskajām organizācijām. Informāciju sniedza biedrības "Kandavas Partnerība" vadītāja Inta Haferberga un Kandavas novada iespēju fonda pārstāve Ziedīte Začeste.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Ēnu dienā aicina iepazīt dažādas profesijas Kandavas novada pašvaldībā

15.02.2017 Kandavas novada dome, Kandavas komunālie pakalpojumi SIA, Kandavas novada sociālais dienests, Zantes ģimenes krīzes centrs

15. februārī visā Latvijā notiks ikgadējā Ēnu diena, kurā piedalīsies arī Kandavas novada pašvaldība un tās iestādes, aicinot skolēnus iepazīt dažādas profesijas.

Kandavas novada pašvaldība pamatskolu un vidusskolu skolēniem šogad piedāvā iepazīt desmit profesijas četrās pašvaldības iestādēs.

Kandavas novada domē būs iespēja iepazīt dzimtsarakstu nodaļas vadītājas un sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas pienākumus. Kandavas novada Sociālajā dienestā skolēni var pieteikties “ēnot” dienesta direktoru, lietvedi, sociālo darbinieku vai autobusa šoferi. Zantes ģimenes krīzes centrs ļaus ieskatīties centra vadītājas, sociālo gadījumu vadītājas vai vecākās sociālās audzinātājas darba pienākumu izpildē. Izzināt valdes locekļa amata noslēpumus piedāvā SIA “Kandavas Komunālie pakalpojumi”. 

printēt Lasīt visu ziņu

Piedalies fotokonkursā „Kandavas novads četros gadalaikos”

05.04.2016 - 01.11.2016 Kandavas novada dome

Tuvojas noslēgumam Kandavas novada domes izsludinātais fotokonkurss „Kandavas novads četros gadalaikos”. Konkurss norisināsies līdz š.g. 1.novembrim.

Fotokonkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un piederības sajūtu savai pilsētai un novadam, kā arī atlasīt interesantas un atraktīvas fotogrāfijas Kandavas novada domes ikgadējā kalendāra veidošanai.

Konkursa galvenais nosacījums- fotogrāfijām jābūt uzņemtām laika posmā no 2015. gada 1. novembrim līdz 2016. gada 1. novembrim un tajās var būt attēloti dabas objekti, ainavas un cilvēki Kandavas novadā dažādos gadalaikos.

Katrs konkursa dalībnieks var iesūtīt līdz 12 fotogrāfijām. Tās var iesniegt, sūtot uz e-pastu liga.supstika@kandava.lv ar norādi fotokonkursam “Kandavas novads četros gadalaikos”, vai iesniegt klātienē, atnesot datu nesēju uz Kandavas novada domi sabiedrisko attiecību speciālistēm (Kandava, Dārza iela 6, 1.st. 100. kab.). Iesniedzot darbus, jāpievieno pieteikums brīvā formā, kurā norādīts autora vārds, uzvārds, vecums, e-pasta adrese un kontakttālrunis.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada domē notika seminārs darba devējiem

12.10.2016 10:00 Kandavas novada dome

12.oktobrī Kandavas novada domes sēžu zālē Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Tukuma filiāles vadītāja Dace Blūmentāle sniedza informāciju par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem darba devējiem, stāstīja par iespēju piesaistīt un apmācīt darbaspēku, kā arī par to, kā saņemt subsīdijas.

 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Domē viesojas Erasmus projekta dalībnieki

04.10.2016 10:00 Kandavas novada dome

ERASMUS+ programmas ietvaros Kandavas novada Cēres pamatskolā no 2016.gada 2.oktobra līdz 8.oktobrim viesojas sadarbības skolu skolēni un projekta “Mana tautība ir cilvēks” koordinatori.

4.oktobrī projekta dalībnieki no Bulgārijas, Grieķijas un Itālijas apskatīja Kandavu un viesojās Kandavas novada domē. Delegāciju pārstāvji tikās ar priekšsēdētāju Normundu Štofertu un iepazinās ar prezentāciju par novadu.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma “Laimas 2”, Zemītē, Zemītes pagastā, Kandavas novadā trešo Izsoli

21.09.2016 11:10 - 11:20 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums “Laimas 2”, Zemītē, Zemītes pagastā, Kandavas novadā (kadastra numurs 9094 001 0337) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 840 m2 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0337 001 un kopējo platību 120,0 m2.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Mētras”, Zantes pagasts, Kandavas novads Izsoli

21.09.2016 11:00 - 11:10 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums „Mētras”, Zantes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9092 004 0148) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,21 ha.
Izsoles objekta sākumcena EUR 19400,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 1940,00.

printēt Lasīt visu ziņu

Seminārs "Dabas parks - bieds vai prieks"

15.09.2016 13:00 Kandavas novada dome, Abavas ielejas attīstības centrs, biedrība
Semināra īpašais viesis - ornitologs Edgars Dzenis

Semināra īpašais viesis - ornitologs Edgars Dzenis

15.septembrī pl.13.00 Kandavas novada domes zālē notika Abavas ielejas attīstības centra organizēts seminārs “Dabas parks – bieds vai prieks” zemju īpašniekiem un iedzīvotājiem.

Tā bija pirmā tikšanās pēc dabas parka “Abavas senleja” Dabas aizsardzības plāna pieņemšanas, lai pārrunātu dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā gūtās atziņas un iepazītos ar tā izstrādes laikā atklātajām dabas vērtībām. Semināra īpašais viesis - ornitologs Edgars Dzenis.

Putnu faunas izpētes ietvaros dabas parkā “Abavas senleja” konstatētas 26 īpaši aizsargājamas putnu sugas, no kurām 23 sugas ir iekļautas Putnu Direktīvas (79/409/EEC) 1.pielikumā, savukārt 10 putnu sugām ir veidojami mikroliegumi. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kandavas novada pašvaldība atbalsta akciju “Mēs esam Eiropa”

28.07.2016 Kandavas novada dome

Kandavas novada pašvaldība, atbalstot Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldības asociācijas Eiropas mēroga akciju, pievienojas Somijas pilsētas Joensū  (Joensuu, Somijā) un Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumam Eiropai vienoties kopīgā akcijā "Mēs esam Eiropa", tāpēc šodien, 28.jūlijā, pie pašvaldības ēkas mastā plīvo Eiropas Savienības karogs, tādējādi atbalstot Eiropas Savienības vērtības.

Joensū pilsēta aicina visas Eiropas pašvaldības 28. jūlijā izkārt Eiropas karogu pie pašvaldības ēkām, tādējādi atbalstot Eiropas Savienības vērtības. Uzaicinājumā teikts: “Joensū – neliela Somijas pilsēta Eiropas nomalē – aicina citas Eiropas pilsētas parādīt visai pasaulei, cik svarīga ir Eiropas pilsētu un pašvaldību sadarbība. Eiropa nav ideāla, taču ikviens no mums ir ideāls eiropietis. Tāpēc ierosinām izdarīt dažas pavisam vienkāršas lietas, lai parādītu, ka esam vienisprātis.” 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kandavu apmeklē Põlvas pašvaldības delegācija

13.06.2016 Kandavas novada dome

13. jūnijā Kandavā viesojās pašvaldības delegācija no Igaunijas pilsētas Põlvas, kas, tāpat kā Kandava, ir Eiropas dalībvalstu mazo pašvaldību hartas dalībniece.

Delegāciju 27 cilvēku sastāvā vadīja Põlvas mērs Georg Pelisaar.

Vizītes mērķis bija izzināt mūsu pieredzi administratīvi teritoriālās reformas jautājumos, jo šobrīd to piedzīvo arī Igaunija. Tāpat viesi interesējās par Kandavas pašvaldības darbu, kā arī apmeklēja sporta un tūrisma objektus.   

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes seminārs par EPS

26.04.2016 09:30 - 16:00 Kandavas novada dome

26. aprīlī no plkst. 9:30 līdz 16:00 Kandavas novada domē un Vānes pagasta bibliotēkā notiks Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes organizēts seminārs par Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

printēt Lasīt visu ziņu

Aicinām piedalīties Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV apspriešanā

11.04.2016 10:00 - 12:00 Kandavas novada dome

Aicinām 2016. gada 11. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Kandavas novada domē Kandavas novada iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties Valsts pētījumu programmas projektu 2.posma diskusiju seminārā par paveikto 2015. gadā un veicamajiem darbiem 2016. gadā. Pētījuma tēma- kā vietas dabas daudzveidība un kultūras mantojums ietekmē vietas/teritorijas attīstību.

Par dalību seminārā lūdzam paziņot līdz 8.aprīlim uz e-pastu

liga.supstika@kandava.lv vai tālruni: + 371 26451427.

printēt Lasīt visu ziņu

“Ēnu diena” Kandavas novada domē

10.02.2016 09:00 - 12:00 Kandavas novada dome

10. februārī Kandavas novada domē norisinājās "Ēnu diena", kuras laikā četras Zantes pamatskolas skolnieces, kļūstot par "ēnām" Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistēm Līgai Šupstikai un Dagnijai Gudriķei, iepazina un guva iespaidus par iespējamo nākotnes darba vietu.

„Ēnas” labprāt devās līdzi savāmm ēnu devējām, lai klātienē vērotu darbu sevis izvēlētajās nozarēs. 9. klases skolnieces Signe Petrova un Laura Besere apmeklēja ikgadējo skatuves runas un literāro uzvedumu konkursu Kandavas internātvidusskolā, kur žūrijā darbojās domes sabiedrisko attiecību speciāliste D.Gudriķe.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Kandavas novadā gatavojas Latvijas simtgadei

03.02.2016 15:00 - 16:45 Kandavas novada dome

Aija Tūna (pirmā no kreisās)- Latvijas simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja

Aija Tūna (pirmā no kreisās)- Latvijas simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja

3. februārī Kandavas novada domē notika Latvijas simtgadei veltīta darba grupas sanāksme, kurā diskutēja par idejām un pasākumiem turpmākajiem četriem gadiem, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Tikšanās laikā domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, viņa vietnieks, domes izpilddirektors, pašvaldības izglītības un kultūras jomas pārstāvji, pagastu pārvaldnieki un citi interesenti diskutēja un apmainījās ar idejām par Latvijas simtgades sagaidīšanu un tai veltītajiem pasākumiem Kandavas novadā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kandavas novada uzņēmēji un pašvaldības speciālisti diskutē par novada infrastruktūras sakārtošanu

03.02.2016 17:00 Kandavas novada dome

Lai informētu par iespējām saņemt ES fondu atbalstu publiskās infrastruktūras attīstībai, 3. februārī notika Kandavas novada pašvaldības pārstāvju un Kandavas pagasta un pilsētas uzņēmēju tikšanās. Tās laikā tika uzklausīti priekšlikumi sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai Kandavas novadā.

Tikšanās laikā tika sniegta informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) programmu uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai.

printēt Lasīt visu ziņu

Notiks Lauku atbalsta programmas ” Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Kandavas pagasta iedzīvotāju apspriede

25.01.2016 17:00 Kandavas novada dome

Lauku atbalsta programmas 2014. - 2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” paredz sniegt atbalstu grants ceļu uzlabošanai. Pirms projektu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, Kandavas novada dome aicina Kandavas pagasta iedzīvotājus un uzņēmējus uz potenciāli pārbūvējamo grants ceļu izvērtēšanas apspriešanu atbilstoši apstiprinātajiem atlases kritērijiem 25.janvārī plkst. 17:00 Kandavas novada domes zālē.

Pārējos pagastos apspriedes notika 2015.gada nogalē.

printēt Lasīt visu ziņu

Kampaņas “Uzņēmēj, sakārto papīrus!” bezmaksas seminārs Kandavā

20.01.2016 10:00 - 12:00 Kandavas novada dome

20.janvārī 10:00 Kandavas novada domes sēžu zālē notika Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (LR UR) organizētās kampaņas “Uzņēmēj, sakārto papīrus!” bezmaksas seminārs, kurā apsprieda pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro: kādi dokumenti nepieciešami un kā tos sagatavot, kā arī citus aktuālos tematus.

Semināru apmeklēja 15 novada uzņēmēji, to vadīja Jadviga Neilande, kas ir sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedre un grāmatas “Komersanta ABC” autore. Semināra laikā tika apskatīta ne tikai pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro, bet arī citas aktuālas un uzņēmējiem būtiskas tēmas, tādejādi semināru pārvēršot produktīvā diskusijā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5)

Kandavas novada dome rīko augošu koku Sabiles ielā, Kandavā, Kandavas novadā ciršanas tiesību Izsoli

21.12.2015 11:00 - 11:10 Kandavas novada dome

Koki atrodas Sabiles ielā, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra numuru 9011 001 0834), 330 m garā joslā. Izsolei tiek nodoti izciršanai 42 koki (osis). Pārdodamais kokmateriālu apjoms 91.7 m3.

Izsoles objekta sākumcena EUR 1000,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 100,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015. gada 21. decembrī plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015. gada 18. decembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Sludinājums publicēts 07.12.2015.

printēt Lasīt visu ziņu

Apbalvošana Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā

18.11.2015 08:00 - 19:00 Kandavas novada dome

Katru gadu Kandavas novada dome piešķir apbalvojumus Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 18.novembrī.

Ar Kandavas novada domes apbalvojumu nolikumu var iepazīties šeit

Iepriekšēji gadu laureātu sarakstu skatīt šeit

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nedzīvojamās telpas - garāžas "Valdeķu garāža", kas ietilpst nekustamā īpašuma sastāvā "Valdeķi", Kandavas pagasts, Kandavas novads nomu tiesību izsoli

23.10.2015 10:00 Kandavas novada dome

Kandavas novada dome organizē nedzīvojamās telpas-garāžas ar kopējo platību 81,0 m2, „Valdeķu garāža”, kas atrodas uz zemes vienības 9062 015 0110, ietilpst nekustamā īpašuma „Valdeķi”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 015 0015) sastāvā, nomas tiesību izsoli.
Izsoles sākumcena ir EUR 0.21 mēnesī par 1 m2 (bez PVN).
Izsole notiks 2015.gada 23.oktobrī plkst. 10:00, Kandavas novada domē, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, sēžu zālē.
Dalībieku reģistrācija - Kandavas novada domes administrācijas darba laikā līdz 2015. gada 22. oktobrim plkt. 12:00.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Incītes”, Zantes pagasts, Kandavas novads otro Izsoli

19.10.2015 11:00 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums “Incītes”, Zantes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9092 004 0115) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,5 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 001 un kopējo platību 59.20 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 002, pirts ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 003, kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 004 un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 005.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma "Smilgas", Cēres pagasts, Kandavas novads Izsoli

19.10.2015 11:10 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums “Smilgas”, Cēres pagastā, Kandavas novadā (kadastra numurs 9044 001 0109) sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 0.22 ha platībā.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Valdeķu angārs”, Kandavas pagasts, Kandavas novads Izsoli

28.09.2015 11:20 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums „Valdeķu angārs”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastrs numurs 9062 515 0005) sastāv no angāra ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0110 002 un kopējo platību 716.2 m2.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5, “Lāstekas”, Matkulē, Matkules pagastā, Kandavas novadā otro Izsoli

28.09.2015 11:10 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.5 „Lāstekas”, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9070 900 0083) ar kopējo platību 47,8 m2, pie dzīvokļa piederošo kopīpašumu 478/6163 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 9070 003 0217 001 un zemes, kadastra apzīmējumu 9070 003 0217. Dzīvoklis atrodas Kandavas novadā, Matkules pagastā, Matkulē, „Lāstekas”, ir divistabu dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Kandavas novadā, Matkules pagastā, Matkulē.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Lejas”, Vānes pagasts, Kandavas novads Izsoli

28.09.2015 11:00 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums „Lejas”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastrs numurs 9088 003 0096) sastāv neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1.77 ha.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Zemītes pagasts, Kandavas novads Izsoli

17.08.2015 11:50 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums „Mehāniskās darbnīcas”, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9094 001 0395) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11500 m2, darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0276 009 un kopējo platību 498,8 m2, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0276 010, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0276 011, darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0395 001 un artēziskās akas sūknētavas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0395 002.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Salmiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads Izsoli

17.08.2015 11:40 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums „Salmiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 006 0125) sastāv no neapbūvētā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9088 006 0124 un kopējo platību 3,82 ha.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Incītes”, Zantes pagasts, Kandavas novads Izsoli

17.08.2015 11:30 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums “Incītes”, Zantes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9092 004 0115) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,5 ha, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 001 un kopējo platību 59.20 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 002, pirts ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 003, kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 004 un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9092 004 0115 005.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Lauciņi”, Zemītes pagastā, Kandavas novadā Izsoli

17.08.2015 11:20 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums “Lauciņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9094 001 0341) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,461 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0341 001 un kopējo platību 67,0 m2.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Vārpas”, Zemītes pagastā, Kandavas novadā Izsoli

17.08.2015 11:10 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums “Vārpas”, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9094 003 0175) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,572 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 003 0175 001 un kopējo platību 118,8 m2.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Zilgmes”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā otro Izsoli

17.08.2015 11:00 Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums „Zilgmes”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastrs numurs 9062 014 0132) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,2 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 014 0132 001 un kopējo platību 635,2 m².

printēt Lasīt visu ziņu

Aicinām piedalīties konkursā „Sakoptākā sēta 2015”

01.07.2015 - 15.07.2015 Kandavas novada dome
Foto no 2013.gada konkursa

Foto no 2014.gada konkursa "Sakoptākā sēta 2014", Kandavas novada Zemītes pagasta lauku māja "Lapsas".

Kandavas novada dome izsludina konkursu „Sakoptākā sēta 2015. gadā”. Konkurss noritēs laika posmā no 1.jūlija līdz 1.septembrim.

Šī konkursa mērķi ir noskaidrot sakoptākās sētas novadā, ieinteresēt un iesaistīt Kandavas novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus. Piedalīties konkursā tiek aicinātas gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas Kandavas novadā izveidojušas skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vietā, lauku sētā, vasaras mītnē, uzņēmuma teritorijā vai daudzdzīvokļu mājā./

Galvenā balva- vienas dienas ekskursija pa Latviju 2016. gadā.

Ekskursija 2014. gada konkursa uzvarētājiem 06.08.2015 uz Cēsīm-Pārgaujas novadu.

Pieteikšanās konkursam no 1. līdz 15. jūlijam Kandavas novada domē vai pagastu pārvaldēs.

printēt Lasīt visu ziņu

Latvijas Juristu Apvienība tiekas ar Kandavas novada nevalstiskajām organizācijām

30.06.2015 11:00 Kandavas novada dome

30. jūnijā plkst. 11:00 Kandavas novada domes sēžu zālē notika Latvijas Juristu Apvienības (LJA) tikšanās ar Kandavas novada nevalstiskajām organizācijām (NVO).

Uz tikšanos ieradās kupls skaits Kandavas novada NVO pārstāvji, tai skaitā Politiski represēto apvienība, Kandavas novada Pensionāru biedrība, Abavas ielejas attīstības centrs, biedrība "Kandavas Partnerība", Jauniešu centrs "Nagla", Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība un citi. Latvijas Juristu apvienību pārstāvēja priekšsēdētājs Rihards Bunka, Valdes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Babāne un Pārstāvju nodaļas locekļi Barba Girgensone, Raivis Bušs un Kristīne Rupeika.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes Radio

Jaunākās galerijas


back to top