kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kandavas sociālais dienests

Jelgavas iela 4a0, Kandava, Tukuma novads, Latvija
Vadība
Sociālā dienesta vadītāja
Marita Kauliņa
Pirmdienās no 13:00-17:00
Sekretāre- lietvede
Laila Balode
Aprūpes mājās nodaļas vadītājs
Ginta Freimane
Ceturdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00;
Otrdienās un piektdienās mājas apmeklējumi;
Trešdienās - izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas vadītāja
Elīna Dumpe
Pirmdien no 9.00-12.00 un 13.00-17.00; trešdien- izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece Kandavā
Zina Deiča
Pirmdienās un otrdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00; ceturdienās un piektdienās no 13:00-17:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece Zemītē
Rota Eižvertiņa
Pirmdienās no 9:00-12:00 un 13:00-16:00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece Vānē
Mudīte Ozola
Pirmdienās un ceturtdienās 8:00-11:00, otrdienās un piektdienās 13:00-15:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece Zantē
Ligita Feldmane
Pirmdienās un piektdienās 8:00-11:00, otrdienās un ceturtdienās 13:00-15:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece Matkulē
Rota Eižvertiņa
Otrdienās 13.00-15.00; ceturtdienās 8.00-12.00; piektdienās 8.00-12.00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece Cērē
Zina Deiča
Pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļa
Rehabilitācijas nodaļas klīniskais psihologs
Ilona Ausēja-Rudzāte
Pirmdienās un ceturdienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00; otrdienās un trešdienās pēc pieraksta.
Rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Gunta Krecere
pirmdien, otrdien 13.00-17.00; trešdien-izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 8.30-12.00
Rehabilitācijas nodaļas sociālā darbiniece
Vija Kronberga
pirmdien, otrdien 8.30-12.00; trešdien- izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 13.00-17.00
Rehabilitācijas nodaļas ergoterapeits
S. Kancāne
pēc pieraksta
otrdien no 9.00-15.00
Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeits
Zane Pušilova
pēc pieraksta
pirmdien, otrdien no 8.30-15.00; ceturtdien no 8.30-15.00
Rehabilitācijas nodaļas diabēta aprūpes kabineta vadītāja
R. Līdaka
pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļas logopēds
A. Šteinberga
pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļas montesori pedagogs
S. Šenberga
pēc pieraksta
pirmdien no 13.00-19.00; otrdien no 15.00-19.00; trešdien no 8.00-19.00; ceturtdien, piektdien no 15.00-19.00, sestdien no 8.00-19.00
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas vadītāja
Inita Pumpure
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 9.00-16.00
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieks
Ilze Karole
no 9.00-16.00 darba dienās
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieks
E. Millere
No 9.00-16.00 darba dienās
Cēres feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgs
A. Lazdāne
Pirmdien no 8.00-10.00; trešdien no 14.00-17.00; ceturtdien no 8.00-10.00; piektdien no 13.00-16.00
Zantes feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgs
D. Eversone
Pirmdien no 8.00-10.00; trešdien no 14.00-17.00; ceturtdien no 8.00-10.00; piektdien no 13.00-16.00
Ģimenes atbalsta nodaļa
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieks
Inita Kleinberga
Pirmdienās, ceturtdienās 8:30-12:00 un otrdienās, piektdienās 13:00-17:00;
trešdienās izbraukumi pa novadu.
Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
Ilze Sļivčuka
Pirmdien, ceturtdien - 13.00-17.00, otrdien, piektdien - 8.30-12.00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieks
Elīna Ulmane-Dankere
Pirmdienās, ceturdienās no 8:30-12:00, otrdienās, piektdienās 13:00-17:00;
trešdienās izbraukumi pa novadu.
57.032887 22.790359

Kandavas novada sociālā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis (apstiprināts 29.10.2020.) ŠEIT

Kandavas novada sociālā dienesta iesniegumu veidlapas:
         med. ped. komisijas iesniegums
          vispārējais iesniegums 
          rehabilitācijas iesniegums 
         iesniegums psihologam 

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2020.gadam; skatīt šeit

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2018. gadam; skatīt šeit

Sociālā dienesta darbinieku PIEŅEMŠANAS LAIKI un KONTAKTINFORMĀCIJA uz 02.10.2020. šeit

Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) (informācija atjaunota 09.07.2020.) šeit


Kandavas novada sociālais dienests ir Kandavas novada domes dibināta iestāde, kas izveidota, lai īstenotu pašvaldības kompetenci sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā. Sociālā dienesta darbības mērķi:
1.veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu;
2.organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus;
3.izmaksāt sociālos pabalstus Kandavas novada iedzīvotājiem;
4.apsaimniekot Sociālā dienesta valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu.

Lai nodrošinātu Dienesta izvirzīto mērķu sasniegšanu, Dienestam tiek noteikti šādi uzdevumi:
1.veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
2.sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
3.novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
4.noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
5.sniegt sociālo palīdzību;
6.administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai; 7.novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti; 8.veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
9.informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas sociālais dienests
back to top