vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Kandavas novada sociālais dienests

Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads, Latvija
Vadība
Sociālā dienesta vadītājaMarita Kauliņa(+371) 63182063(+371) 29171921(+371) marita.kaulina@kandava.lvPirmdienās no 13:00-17:00
Sekretāre- lietvedeLaila Balode(+371) 63182063laila.balode@kandava.lv
Aprūpes mājās nodaļas vadītājsGinta Freimane(+371) 29432060ginta.freimane@kandava.lvCeturdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00;
Otrdienās un piektdienās mājas apmeklējumi;
Trešdienās - izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas vadītājaElīna Dumpe(+371) 63182498(+371) 29128478elina.dumpe@kandava.lvPirmdien no 9.00-12.00 un 13.00-17.00; trešdien- izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece KandavāZina Deiča(+371) 63180988(+371) 27850670zina.deica@kandava.lvPirmdienās un otrdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00; ceturdienās un piektdienās no 13:00-17:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZemītēRota Eižvertiņa(+371) 28682418rota.eizvertina@kandava.lvPirmdienās no 9:00-12:00 un 13:00-16:00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece VānēMudīte Ozola(+371) 28678132mudite.ozola@kandava.lvPirmdienās un ceturtdienās 8:00-11:00, otrdienās un piektdienās 13:00-15:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZantēLigita Feldmane(+371) 28318172ligita.feldmane@kandava.lvPirmdienās un piektdienās 8:00-11:00, otrdienās un ceturtdienās 13:00-15:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece MatkulēRota Eižvertiņa(+371) 28682418rota.eizvertina@kandava.lvOtrdienās 13.00-15.00; ceturtdienās 8.00-12.00; piektdienās 8.00-12.00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece CērēZina Deiča(+371) 27850670Pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļa
Rehabilitācijas nodaļas klīniskais psihologsIlona Ausēja-Rudzāte(+371) 29475892(+371) 63180986Pirmdienās un ceturdienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00; otrdienās un trešdienās pēc pieraksta.
Rehabilitācijas nodaļas vadītājaGunta Krecere(+371) 63180987(+371) 20261977gunta.krecere@kandava.lvpirmdien, otrdien 13.00-17.00; trešdien-izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 8.30-12.00
Rehabilitācijas nodaļas sociālā darbinieceVija Kronberga(+371) 63180987(+371) 63180987vija.kronberga@kandava.lvpirmdien, otrdien 8.30-12.00; trešdien- izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 13.00-17.00
Rehabilitācijas nodaļas ergoterapeitsS. Kancāne(+371) 63180987pēc pieraksta
otrdien no 9.00-15.00
Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeitsZane Pušilova(+371) 63180987pēc pieraksta
pirmdien, otrdien no 8.30-15.00; ceturtdien no 8.30-15.00
Rehabilitācijas nodaļas diabēta aprūpes kabineta vadītājaR. Līdaka(+371) 22016950pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļas logopēdsA. Šteinberga(+371) 63180987pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļas montesori pedagogsS. Šenberga(+371) 29422623pēc pieraksta
pirmdien no 13.00-19.00; otrdien no 15.00-19.00; trešdien no 8.00-19.00; ceturtdien, piektdien no 15.00-19.00, sestdien no 8.00-19.00
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas vadītājaInita Pumpure(+371) 26121655pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 9.00-16.00
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksIlze Karole(+371) 26121655no 9.00-16.00 darba dienās
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksE. Millere(+371) 26121655No 9.00-16.00 darba dienās
Cēres feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsA. Lazdāne(+371) 25630860Pirmdien no 8.00-10.00; trešdien no 14.00-17.00; ceturtdien no 8.00-10.00; piektdien no 13.00-16.00
Zantes feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsD. Eversone(+371) 20221960Pirmdien no 8.00-10.00; trešdien no 14.00-17.00; ceturtdien no 8.00-10.00; piektdien no 13.00-16.00
Ģimenes atbalsta nodaļa
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieksInita Kleinberga(+371) 28689633inita.kleinberga@kandava.lv Pirmdienās, ceturtdienās 8:30-12:00 un otrdienās, piektdienās 13:00-17:00;
trešdienās izbraukumi pa novadu.
Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājaIlze Sļivčuka(+371) 63180986(+371) 20254155ilze.slivcuka@kandava.lvPirmdien, ceturtdien - 13.00-17.00, otrdien, piektdien - 8.30-12.00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieksElīna Ulmane-Dankere(+371) 63180986(+371) 28683036elina.ulmane@kandava.lvPirmdienās, ceturdienās no 8:30-12:00, otrdienās, piektdienās 13:00-17:00;
trešdienās izbraukumi pa novadu.
57.032887 22.790359

Kandavas novada sociālā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis (apstiprināts 29.10.2020.) ŠEIT

Kandavas novada sociālā dienesta iesniegumu veidlapas:
         med. ped. komisijas iesniegums
          vispārējais iesniegums 
          rehabilitācijas iesniegums 
         iesniegums psihologam 

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2020.gadam; skatīt šeit

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2018. gadam; skatīt šeit

Sociālā dienesta darbinieku PIEŅEMŠANAS LAIKI un KONTAKTINFORMĀCIJA uz 02.10.2020. šeit

Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) (informācija atjaunota 09.07.2020.) šeit


Kandavas novada sociālais dienests ir Kandavas novada domes dibināta iestāde, kas izveidota, lai īstenotu pašvaldības kompetenci sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā. Sociālā dienesta darbības mērķi:
1.veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu;
2.organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus;
3.izmaksāt sociālos pabalstus Kandavas novada iedzīvotājiem;
4.apsaimniekot Sociālā dienesta valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu.

Lai nodrošinātu Dienesta izvirzīto mērķu sasniegšanu, Dienestam tiek noteikti šādi uzdevumi:
1.veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
2.sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
3.novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
4.noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
5.sniegt sociālo palīdzību;
6.administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai; 7.novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti; 8.veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
9.informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas novada sociālais dienests
back to top