kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Kandavas novada sociālais dienests

Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads, Latvija
Vadītāja p.i.Ginta Freimane(+371) 29171921(+371) 63182063ginta.freimane@kandava.lvPirmdienās no 11:00-12:00 un 13:00-17:00
Aprūpes mājās nodaļas vadītājsGinta Freimane(+371) 29432060ginta.freimane@kandava.lvCeturdienās no 8:30-12:00 un 13:00-17:00;
Otrdienās un piektdienās mājas apmeklējumi;
Trešdienās - izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas vadītājaElīna Dumpe(+371) 63182498(+371) 29128478elina.dumpe@kandava.lvPirmdien no 9.00-12.00 un 13.00-17.00; trešdien- izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece KandavāZina Deiča(+371) 63180988(+371) 27850670zina.deica@kandava.lvPirmdienās un otrdienās no 8:30-12:00, ceturdienās un piektdienās no 13:00-17:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalsta nodaļas sociālā darbiniece KandavāMarita Kauliņa(+371) 63180988(+371) 27850670marita.kaulina@kandava.lvPirmdienās un otrdienās 13:00-17:00, ceturtdienās un piektdienās 8:00-12:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZemītēRota Eižvertiņa(+371) 28682418rota.eizvertina@kandava.lvPirmdienās no 9:00-12:00 un 13:00-16:00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece VānēMudīte Ozola(+371) 28678132mudite.ozola@kandava.lvPirmdienās un ceturtdienās 8:00-11:00, otrdienās un piektdienās 13:00-15:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece ZantēLigita Feldmane(+371) 28318172ligita.feldmane@kandava.lvPirmdienās un piektdienās 8:00-11:00, otrdienās un ceturtdienās 13:00-15:00.
Trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece MatkulēRota Eižvertiņa(+371) 28682418rota.eizvertina@kandava.lvOtrdienās 13.00-15.00; ceturtdienās 8.00-12.00; piektdienās 8.00-12.00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Informācijas un pabalstu nodaļas sociālā darbiniece CērēZina Deiča(+371) 27850670Pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļa
Rehabilitācijas nodaļas klīniskais psihologsIlona Ausēja-Rudzāte(+371) 29475892(+371) 63180986Pirmdienās un ceturdienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00; otrdienās un trešdienās pēc pieraksta.
Rehabilitācijas nodaļas vadītājaGunta Krecere(+371) 63180987(+371) 20261977gunta.krecere@kandava.lvpirmdien, otrdien 13.00-17.00; trešdien-izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 8.30-12.00
Rehabilitācijas nodaļas sociālā darbinieceVija Kronberga(+371) 63180987(+371) 63180987vija.kronberga@kandava.lvpirmdien, otrdien 8.30-12.00; trešdien- izbraukumi pa novadu; ceturtdien, piektdien- 13.00-17.00
Rehabilitācijas nodaļas ergoterapeitsS. Kancāne(+371) 63180987pēc pieraksta
otrdien no 9.00-15.00
Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeitsZane Pušilova(+371) 63180987pēc pieraksta
pirmdien, otrdien no 8.30-15.00; ceturtdien no 8.30-15.00
Rehabilitācijas nodaļas diabēta aprūpes kabineta vadītājaR. Līdaka(+371) 22016950pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļas logopēdsA. Šteinberga(+371) 63180987pēc pieraksta
Rehabilitācijas nodaļas montesori pedagogsS. Šenberga(+371) 29422623pēc pieraksta
pirmdien no 13.00-19.00; otrdien no 15.00-19.00; trešdien no 8.00-19.00; ceturtdien, piektdien no 15.00-19.00, sestdien no 8.00-19.00
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas vadītājaInita Pumpure(+371) 26121655pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 9.00-16.00
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksIlze Karole(+371) 26121655no 9.00-16.00 darba dienās
Medicīnas aprūpe mājās nodaļas darbinieksE. Millere(+371) 26121655No 9.00-16.00 darba dienās
Cēres feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsA. Lazdāne(+371) 25630860Pirmdien no 8.00-10.00; trešdien no 14.00-17.00; ceturtdien no 8.00-10.00; piektdien no 13.00-16.00
Zantes feldšerpunkta vadītāja Ārsta palīgsD. Eversone(+371) 20221960Pirmdien no 8.00-10.00; trešdien no 14.00-17.00; ceturtdien no 8.00-10.00; piektdien no 13.00-16.00
Ģimenes atbalsta nodaļa
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieksInita Kleinberga(+371) 28689633inita.kleinberga@kandava.lv Pirmdienās, ceturtdienās 8:30-12:00 un otrdienās, piektdienās 13:00-17:00;
trešdienās izbraukumi pa novadu.
Ģimenes atbalsta nodaļas vadītājaIlze Sļivčuka(+371) 63180986(+371) 20254155ilze.slivcuka@kandava.lvPirmdien, ceturtdien - 13.00-17.00, otrdien, piektdien - 8.30-12.00; trešdienās izbraukumi pa novadu.
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālais darbinieksElīna Ulmane-Dankere(+371) 63180986(+371) 28683036elina.ulmane@kandava.lvPirmdienās, ceturdienās no 8:30-12:00, otrdienās, piektdienās 13:00-17:00;
trešdienās izbraukumi pa novadu.
57.032887 22.790359

Kandavas novada sociālā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis (spēkā ar 02.12.2019.) ŠEIT

Kandavas novada sociālā dienesta iesniegumu veidlapas:
         med. ped. komisijas iesniegums
          vispārējais iesniegums 
          rehabilitācijas iesniegums 
         iesniegums psihologam 

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2020.gadam; skatīt šeit

Kandavas novada Sociālā dienesta darba plāns 2018. gadam; skatīt šeit

Sociālā dienesta darbinieku PIEŅEMŠANAS LAIKI un KONTAKTINFORMĀCIJA uz 03.07.2020. šeit

Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) šeit

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada Sociālais dienests” (turpmāk Aģentūra) organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Kandavas novada iedzīvotājiem. Aģentūra ir Kandavas novada domes izveidota pārraudzībā esoša patstāvīga pašvaldības iestāde. Aģentūra tiek finansēta no Kandavas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Aģentūras mērķis ir veikt pašvaldības kompetencē esošo sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, izmaksāt sociālos pabalstus Kandavas novada iedzīvotājiem un apsaimniekot Aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu atbilstoši Aģentūras darbības plānošanas dokumentiem - vidējā termiņa darbības stratēģijai un darba plānam kārtējam gadam.

Aģentūras uzdevumi:
-veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
-sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
-novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
-noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
-sniegt sociālo palīdzību;
-veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
-informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
-sniegt ambulatoro un medicīnisko aprūpi.Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas novada sociālais dienests
back to top