kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Lauciņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads Izsoli

22.01.2018 11:10 - 11:15

Nekustamais īpašums “Lauciņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9094 001 0341) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,461 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0341 001 un kopējo platību 67,0 m2.

Izsoles objekta sākumcena EUR 1100,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 110,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 22. janvārī plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018. gada 19. janvārim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.

Fotoattēlus skatīt šeit

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

  Karti skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 12.12.2017.

 

 

back to top