kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgOtrdiena 27.10.2020
Lilita, Irita, Ita

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Iedzīvotāju ievērībai- par ūdens patēriņa starpību27.07.2016

Sakarā ar to, ka no 2016.gada 1.javnāra  spēkā stājies Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu uzstādīt objektiem komercuzskaites mēraparātus un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti pēc tiem, SIA  “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka Kandavas novadā pakāpeniski minētajā likumā noteiktajā pārejas periodā tiek uzstādīti komercuzskaites mēraparāti, pēc kuriem arī pakalpojumu lietotājiem turpmāk tiks aprēķināta samaksa par saņemto pakalpojumu.

Šajā sakarā norādām, ka starp komercuzskaites mēraparāta uzskaitīto ūdens patēriņu un privātīpašumā uzstādīto (-tajiem) ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem var būt starpība.

Starpības rašanās iemesli var būt dažādi: bojāts privātīpašumā esošais ūdens patēriņa skaitītājs, bojāti privātīpašuma iekšējie ūdensvadi (aiz pakalpojumu sniedzēja piederības robežas), privātīpašnieku negodprātīga rīcība (ietekmējot ūdens patēriņa skaitītāju), atsevišķos dzīvokļu īpašumos nevienlaicīga/neprecīza ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana, patvaļīgi pieslēgumi utml.

Ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma spēkā stāšanos Latvijas Republikā ir tieši nostiprināti principi par ūdens piegādes pakalpojuma sniegšanu un norēķinu par tiem.

Papildus norādām, ka atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 pantam, dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā — dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā. Pakalpojuma līgumā norādāmas vismaz šādas ziņas un nosacījumi: kritēriji un metodika, pēc kādiem tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu. Šā panta trešās daļas 4.punktā minētos kritērijus un metodiku nosaka dzīvojamās mājas īpašnieki, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par attiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu.

Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” nosaka kārtību, kādā tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā arī to, ka kopējo dzīvojamās mājas īpašniekiem piegādātā ūdens daudzumu nosaka, ņemot vērā dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezglā (kas izvietots uz ūdensvada ievada ēkā vai līdz ūdensvada ievadam ēkā) uzstādītā komercuzskaites mēraparāta rādījumu un, to kā sedzama ūdens patēriņa starpība.

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top