faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Iedzīvotāju sapulce Vānes pagastā01.03.2018

Foto: L.Trēde
       28.februārī ar domes un iestāžu vadību tikās Vānes pagasta iedzīvotāji. Foto: L.Trēde

28. februārī novada domes vadība un speciālisti tikās ar Vānes pagasta iedzīvotājiem, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz iedzīvotāju sapulci kultūras namā.

Sapulces sākumā domes priekšsēdētāja sniedza informāciju par paveiktajiem darbiem 2017. gadā, un plānotajiem darbiem 2018. gadā, tostarp informējot par budžeta izdevumiem un ieņēmumiem pa nozarēm, plānotajiem projektiem Kandavas pilsētā un pagastos 2018. gadā, kā arī sociālās palīdzības nodrošināšanu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), pabalstu veidiem sociālajā palīdzībā un dzimtsarakstu nodaļas atbalstu ģimenēm.  Svarīga tēma ir atkritumu apsaimniekošana un komunālā saimniecības, tāpēc plaša informācija tika sniegta arī par šiem jautājumiem.

Iedzīvotāji bija sagatavojuši daudz jautājumu par dažādām viņus interesējošām tēmām.

Jautāja par projektu tāmēm, interesējās, kas sastāda lielo summu pagasta pārvaldes ēkas ieejas mezgla un koridora remontam, pārbūvei, kas plānots 33680.00 eur vērtībā. Tāpat iedzīvotāji vēlējās noskaidrot, kāds izskatīsies gājēju celiņš, ko pārbūvēs šajā gadā pie Vānes administratīvās ēkas - 24751.65 eur apmērā, un cik tālu tas vedīs. 

Tāpat kāds iedzīvotājs interesējās, kādas ir pagasta pārvaldes vadītājas pilnvaras, kāpēc viņai nav sava budžeta ar ko var rīkoties, vienlaicīgi rezumējot, ka viņa ir tikai naudas iekasētāja, konsultante, klientu apkalpotāja. Tāpat iedzīvotāji interesējās, cik deputātu no Vānes pagasta ievēlēti domē?!

Bija pārmetums par to, ka jau četros no rīta SIA “Kandavas Ceļi” tehnika brauc sniegu šķūrēt  klabēdama, grabēdama, kad nav nemaz ko tīrīt. Izraisījās asas, aktīvas debates par ceļu uzturēšanu ziemas laikā ar izpilddirektoru E.Dudi, SIA ”Kandavas ceļi” valdes priekšsēdētāju I.Marašinski un iedzīvotāju J.Bērzkalnu. Par kapsētu “Aizupes”, ”Variebas” ceļu greiderēšanu un sniega tīrīšanu. I.Marašinskis sniedza plašu informāciju par ceļu stāvokli pagastā, par piešķirto finansējumu un izskaidroja kārtību, kādā tiek veikta ceļu uzturēšana.

Tāpat iedzīvotāji bija neapmierināti, ka Vānē vairs nepieņem zobārsts, jo iedzīvotāju skaita ziņā Vāne ir vislielākais pagasts. Interesējās vai iespējams bērnudārzā nodrošināt divas audzinātājas, priekšsēdētāja apsolīja šo jautājumu apspriest ar Izglītības pārvaldes un skolas vadību, jo uz audzinātājas ilgstošas slimības laiku ir iespējama aizvietošana.

Vairāki jautājumi bija par sabiedriskā autotransporta kustību. Bērni mācās arodskolās Kuldīgā,  autobuss no Vānes atiet no rīta 8.30,  bet atpakaļ no Kuldīgas viņi tiek tikai līdz Kabilei un 12 km uz Vāni jānāk ar kājām. Vai nevarētu šo problēmu risināt, lai autobuss kursētu vismaz piektdienās?

Izskanēja jautājums par pašdarbnieku atbalstu, konkrēti, par Vānes-Matkules senioru Eiropas deju kolektīvu, kas pārstāv pasākumos Kandavas novadu un dejo ar divpadsmit gadus vecām kleitām, vai tiešām nevar piešķirt visu šo gadu laikā 500 EUR jaunu tērpu iegādei?!

Tika pacelts samilzušais jautājums par nekoptiem īpašumiem -  graustiem Vānes centrā ”Klintis”,  ”Pūpoli” un Variebā “Brūzis”, ”Veikala māja”, pašvaldības policijas priekšnieks R.Zariņš informēja par soda sankcijām, kādas var piemērot, savukārt I.Priede informēja, ka lūgs būvvaldei apsekot un klasificēt graustus, lai var piemērot lielāku nekustamo īpašumu nodokli.

Iedzīvotāji interesējās par to, kā Kandavas komunālie pakalpojumi veiks parādu piedziņu no nemaksātājiem, uz šiem jautājumiem atbildēja valdes loceklis O.Kļava, norādot, ka šobrīd tiek ieviesta parādu piedziņas sistēma, ka parādnieki vairs netiks šķiroti, visiem nāksies norēķināties pēc fakta. O.Kļava informēja arī par ūdens skaitītāju uzstādīšanu, izcenojumiem, verificēšanu un kā tiks aprēķinātas ūdens starpības. Daži iedzīvotāji izrādīja interesi par pieslēgšanos centrālajai apkurei un konsultējās kā var atrisināt šo problēmu. Noslēgumā iedzīvotāji sarunas beidza pozitīvi noskaņoti.

 Prezentācija par Vānes pagastu apskatāma šeit

Foto: L.Trēde Foto: L.Trēde Foto: L.Trēde Foto: L.Trēde Foto: L.Trēde Foto: L.Trēde
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top