pavasara-foto-majas-lapai7mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
 • Latviski
 • English
mobile_header2.jpg
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Aktualitātes sociālās palīdzības jomā 2024.gadā15.01.2024

socialapalidziba.jpgTukuma novada sociālais dienests informē, ka no 2024. gada 1. janvāra:

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 343 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 EUR katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 411 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 288 EUR katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis ir 137 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosacījumiem.

Minētais GMI slieksnis tiek izmantots arī mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas formulā. Lai mājsaimniecībai aprēķinātu mājokļa pabalsta apmēru, turpmāk GMI sliekšņu summai piemēros dažādus koeficientus atkarībā no mājsaimniecības sastāva:

 • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficients 2,5;
 • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficients 2;
 • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, – koeficients 2;
 • pārējām mājsaimniecībām – koeficients 1,5.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pamats Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros saņemt pārtikas un pamata materiālo palīdzību – pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus, skolas piederumu komplektus – būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa, kas apliecina, ka mājsaimniecība atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzē nonākušas mājsaimniecības statusam. Minēto atbalstu varēs saņemt maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru rīcībā esošie ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 288 EUR.

Palielināts atbalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē:

 • 350 EUR mēnesī.

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

 • 274 EUR,
 • 411 EUR (jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības).

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

 • 1166 EUR.

Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja persona mācās:

 • 137 EUR mēnesī,
 • 206 EUR mēnesī (jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības).

Tukuma novada pašvaldības atbalsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā

Tukuma novada sociālais dienests informē, ka Tukumā, Raudas ielā 8 (Tukuma poliklīnikas telpās), turpina darboties Rehabilitācijas centrs “Avotiņš”. Līdz 2023. gada 30. oktobrim centrā “Avotiņš” pakalpojumi tika nodrošināti Eiropas Savienības projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros, tādēļ pakalpojumi tika nodrošināti tikai tiem bērniem ar invaliditāti un viņu likumiskiem apgādniekiem, kuri bija iesaistīti iepriekš minētā projektā.

Ar 2023. gada 1. novembri ir stājušies spēkā Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 “Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā”, kas paredz atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā Tukuma novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, kā arī bērniem, kuriem sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ietverti Individuālās izglītības programmas apguves plānā.

Tukuma novada pašvaldība sedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas:

 • līdz 500 EUR apmērā vienam bērnam ar invaliditāti (12 kalendāro mēnešu periodā);
 • līdz 500 EUR apmērā attiecīgā bērna ar invaliditāti ģimenes locekļiem (kopumā uz mājsaimniecību);
 • līdz 500 EUR apmērā Individuālās izglītības programmas apguves plāna ietvaros vienam bērnam (12 kalendāro mēnešu periodā).

Lai saņemtu pakalpojumus bērniem ar invaliditāti vai attiecīgā bērna ģimenes loceklim, likumiskam pārstāvim jāsazinās ar centra “Avotiņš” sociālo darbinieku (Signe Balode, tālr. 28311638) vai apkalpošanas speciālistu (Zane Kailoviča, tālr. 25599214) un jāvienojas par konsultāciju/vizīti. Vizītes laikā ģimene kopā ar sociālo darbinieku izrunā, kādi rehabilitācijas pakalpojumi bērnam vai ģimenes loceklim ir nepieciešami, kādi ir ģimenes resursi, kādu pakalpojumu nodrošināšanā ģimenei nepieciešams pašvaldības atbalsts.

Ģimenei ir iespēja izvēlēties, pie kāda pakalpojuma sniedzēja saņemt vajadzīgo rehabilitācijas pakalpojumu. Pakalpojumu iespējams saņemt gan centrā “Avotiņš” (Montesori konsultācijas, logopēda konsultācijas, ABA terapija, Kanisterapija un citi), gan pie citiem speciālistiem ārpus centra “Avotiņš”.

Par pašvaldības atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā bērnam, kuram pakalpojumi nepieciešami Individuālās izglītības programmas apguves plāna ietvaros, izglītības iestāde informē bērna likumiskos pārstāvjus un informē, ar kādu speciālistu nepieciešams sazināties, lai bērns uzsāktu pakalpojuma saņemšanu.

facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top