pavasara-foto-majas-lapai2mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Sestdien, 30. aprīlī aicinām piedalīties Lielajā talkā!

30.04.2022

liela-talka-2022-datums.jpg


30. aprīlī jau 15. reizi visā Latvijā norisināsies gada zaļākais pasākums- Lielā Talka. Kandavas un pagastu apvienība aicina ikvienu novada iedzīvotāju, uzņēmumus, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus aktīvi piedalīties novada sakopšanā.


Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus kā arī sakopt savus privātīpašumus: labiekārtot māju pagalmus, nomazgāt logus, sakārtot īpašumam piegulošās teritorijas un ceļmalas.


KUR TALKOT?

Aicinām iedzīvotājus informēt par plānotajām pašvaldības īpašumā esošajām talkošanas vietām attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju vai Kandavas un pagastu apvienības sabiedrisko attiecību speciālisti Līgu Šupstiku, zvanot 63126157.

Ja talkošanas vietas iepriekš nav noskatītas, Kandavas un pagastu apvienība aicina pieteikties talciniekus (darba kolektīvus, ģimenes, un citas interesentu grupas, vai atsevišķus talkotājus) jau iepriekš ieplānotu pašvaldības teritoriju, infrastruktūras, pilsētvides elementu sakopšanā, atjaunošanā, vai radīšanā.

Pēc labi padarīta darba, visi talcinieki tiks aicināti uz kopīgu talkas mielastu, tējas dzeršanu un sadraudzības laiku muzikālā gaisotnē, kas notiks plkst. 17.00  pie Kandavas novadpētniecības muzeja.

Tāpat informāciju par tuvāko talkošanas vietu var noskaidrot mājas lapā www.talkas.lv, kurā ikvienam talkot gribētājam ir iespēja reģistrēt arī savu talkošanas vietu. Tuvojoties Lielās Talkas norises dienai, interesenti sadaļā „Talkas vietas” var aplūkot jau reģistrētās vietas un kļūt par vienu no talkotājiem.

 

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?

Speciālos Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki bez maksas varēs saņemt talkas norises nedēļā pagastu pārvaldēs – Cērē, Matkulē, Vānē, Zantē, Zemītē, Valdeķos (iepriekš sazinoties ar pagastu pārvaldes vadītājiem) un Kandavas un pagastu apvienības ēkā, zvanot saimniecības pārzinim Kandavā pa tālruni 29251239 (Edgars).


KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS?

Maisu izsniegšanas laikā tiks saskaņotas piepildīto maisu atstāšanas vietas. Atkritumu vākšana notiks tikai šajos maisos. Bez maksas tiks savākti tikai speciālie Lielās Talkas maisi. Talkas vietās, kas notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, tur savāktos atkritumus aizved paši rīkotāji.

Lielgabarīta atkritumus (mēbeles un līdzvērtīgus priekšmetus) un bīstamos atkritumus (4 riepas no vienas mājsaimniecības) bez maksas privātpersonām būs iespējams nodot 25. aprīlī no plkst. 13.00 - 19.00; 27. un 29. aprīlī no plkst. 10:00 – 16:00 un 30. aprīlī no plkst. 10.00 – 12.00  Kandavas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā Daigones ielā 20. Citas atkritumu savākšanas vietas Kandavas pilsētā nav paredzētas.


Lielgabarīta atkritumu un talkas maisos ievietoto atkritumu savākšanas vietas pagastos:

Cēres pagastā – laukumā pie mehāniskajām darbnīcām- Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce (tālr. 29143828);

Matkules pagastā – pie vecās katlu mājas (servisa)- Matkules pagasta pārvaldes vadītāja Agnese Vanaga (tālr. 25482852);

Vānes pagastā – pie katlu mājas- Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Signija Tauriņa-Alksne (tālr. 26550459);

Zantes pagastā – pie katlu mājas- Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis (tālr. 29165796);

Zemītes pagastā – pie “Ezerkrastu” katlu mājas; Auriņu ceļš – svaru mājā; Vecā Zemītes skola – Kaļķu krogs; Grenču ciemā – pie šķirošanas konteineriem- Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha (tālr. 25427223);

Kandavas pagastā- pie Valdeķu kultūras nama katlu mājas- Valdeķu kultūras nama vadītāja Brigita Pētersone (tālr. 63126037).

Latvijai BŪT zaļai! Būsim uzmanīgi, dedzinot sakopšanas talkā savāktos zarus, veco zāli un lapas!  

back to top