pavasara-foto-majas-lapai2mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Zemītē notika izglītojošs pasākums “Vienādi dažādībā”

03.06.2022

whatsapp-image-2022-06-07-at-11-05-05-am-2.jpg3. jūnijā Zemītes tautas namā notika izglītojošs pasākums “Vienādi dažādībā”. Aktivitāti organizēja nodibinājums “Kandavas novada iespēju fonds”, sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru, projekta "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība" ietvaros. Pasākuma moto bija “Iekāp cita kurpēs”. 

Galvenā izglītojošā pasākuma tēma bija iecietība un neiecietība Latvijā. Pasākuma laikā dalībnieki piedalījās spēlē  “Vilciens “ A la carte””, kuras uzdevums bija grupās diskutēt un pieņemt koleģiālus lēmumus un izaicināt aktivitātes dalībniekus, apzināties pastāvošos stereotipus, aizspriedumus un iecietības robežas pret līdzcilvēkiem, dažādām minoritātēm un personībām, par kurām pamatā katram subjektīvs viedoklis.

Tālāk sekoja diskusija un prezentācija par iecietības un neiecietības cēloņiem, kā tos atpazīt un kā meklēt sevī toleranci, zināšanas un prasmes, lai saprastu robežas un risinājumus gan no sava skatu punkta, gan iesaistīto cilvēku viedokļa un vajadzību izpausmēm. Rezultātā tika izveidotas darba lapas, ar iecietību veicinošiem un neiecietību veicinošiem faktoriem, un tie izdiskutēti, uzklausot klātesošo viedokļus un argumentus.

Tālāk sekoja tēmas turpinājums sarunā ar publicisti un rakstnieci Irēnu d'Torres-Fernandez, kura  ar ilustratīviem piemēriem pastāstīja savu personisko pieredzi šajos jautājumos. Pasākums noslēdzās ar kolektīvu atzinumu, ka vairāk ikvienam ir jāstrādā pašam ar sevi un jācenšas iepazīt “svešais”. Jo ikviens mēs varam nonākt situācijā, kurā mūs nesaprot vai nevēlas saprast. Klātesošo summārā viedokļa uzsvars tika likts uz nemitīgu mācīšanos un sevis pilnveidošanu, jo tikai esot ar plašu skatījumu un spēju iejusties cita situācijā, mēs varam pilnveidot savu toleranci un spēju neturēties pie stereotipiem un iepriekšējām pieredzēm. Katrs gadījums ir unikāls un katrā gadījumā ir iespēja rast kompromisu, kas veicina savstarpējo izpratni un sadarbību.

Esmu pateicīga visiem pasākuma apmeklētājiem un diskusiju dalībniekiem par iesaisti un uzdrīkstēšanos paust savus viedokļus. Rezultātā kolektīvi aizdomājāmies par ikdienišķām lietām, kurām ir liela nozīmē mūsdienu sabiedrības kopīgajā dzīves vidē.

Aktivitātes organizētāja un informāciju sagatavoja: nodibinājuma KNIF valdes locekle Ērodeja Kirillova

back to top