pavasara-foto-majas-lapai11mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Pasniegti apbalvojumi LR proklamēšanas 104. gadadienā Kandavā

18.11.2022 16:00 - 19:00

dsc0730.jpg18. novembrī Kandavas kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienas svinīgā apbalvošana, kurā apbalvojumus saņēma vienpadsmit novada ļaudis, kas pašaizliedzīgi un ar atdevi strādājuši savā tiešajā darbā, uzņēmējdarbībā, iesaistījušies labdarības kustībā, izglītībā, sportā, kultūrā un citās sabiedriskās dzīves jomās.

“Tukuma novada Atzinības raksts”

1. Ilzei Spuriņai – ārstei/pediatrei – par būtiskiem nopelniem Tukuma novada attīstībā veselības aizsardzībā, pašaizliedzīgu, ilggadēju un  profesionālu darbu bērnu un jauniešu veselības aprūpē;

2. Mārim Cietvīram– SIA “EM Constructions” valdes loceklim – par aktīvu iesaistīšanos Cēres pagasta konsultatīvajā darbā, finansiālu atbalstu Cēres sporta halles atjaunošanā, jauniešu motivēšanā atgriezties uz dzīvi laukos un saturīga brīvā laika pavadīšanā;

“Tukuma novada Cildinājuma balva”

3. Ramonai Liepiņai–Kraujai – Zemītes sākumskolas direktorei – par sabiedriski aktīvu darbu, jaunu tradīciju ieviešanu pagasta un skolas dzīvē, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību kopīgi veidojot lauku vidi, un dzīvesgudrības izzināšanu;

4. Dainai Batņai – Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas ilggadējai bibliotekārei – par ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanā;

5. Ainai Aperčojei un Konstantīnam Aperčojam – par kultūrvides brīvprātīgu bagātināšanu un cittautiešu integrēšanu sabiedrībā, novada pozitīva tēla veidošanu un starptautisko sadarbību, ilggadēji vadot cittautiešu biedrību “Varavīksne”;

“Tukuma novada Pateicība”

6. Aivaram Rožinskim – Cēres pamatskolas sporta skolotājam – par apzinīgu un radošu pedagoģisko darbu, sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, bērnu motivēšanu Cēres pagastā un Tukuma novadā;

7. Sanitai Zībiņai – Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomistei – par augstu profesionalitāti, ieinteresētību rezultātu sasniegšanā, darbu ārpus darbalaika, izpalīdzību un sapratni;

“Kandavas un pagastu apvienības Pateicība”

8. Līgai Vaivadei - Kalnmeierei un Kristīnei Vilcānei - par pozitīvu Kandavas tēla veidošanu, tūrisma popularizēšanu un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un Tūrisma attīstībā;

“Kandavas un pagastu apvienības Gada uzņēmējs”

9. SIA “Abas Engineering” Guntaram Indriksonam un inženierim Stephen Hartley (Stīvens Hārtlijs)- par Kandavas pievienoto vērtību un vārda nešanu Latvijā un pasaulē;

“Kandavas un pagastu apvienības Gada labdaris”

10. Varim Krūmiņam - par nesavtīgu un pašaizliedzīgu palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, sniedzot patvērumu un atbalstu no kara šausmām;

“Kandavas un pagastu apvienības Gada lepnums”

11. “Gada lepnums”Inesei Auziņai un Baibai Truhņēvičai - par iesaistīšanos labdarības kustībā, atbalstu sabiedriskajās un kultūras norisēs novadā un nenogurstošu brīvprātīgu darbu apkārtējās vides sakopšanā.

back to top