pavasara-foto-majas-lapai7mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kustamās mantas – ciršanas atlieku izsole

10.01.2024 14:15

izsoless.jpgTukuma novada pašvaldība 2024.gada 10.janvārī plkst.14.15 Tukuma novada pašvaldības administrācijas ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā, Sēžu zālē, 2.stāvā, rīko pašvaldības kustamās mantas – ciršanas atlieku, kas mežizstrādes rezultātā iegūtas no nekustamā īpašuma “Mežpūri”, Matkules pagasts, Tukuma novads (kadastra numurs 9070 003 0036) rakstisku izsoli par visaugstāko cenu. Ciršanas atlieku kopējais apjoms 1102,67 m3. Izsoles sākumcena (nosacītā cena) 10,00 EUR/m3 (desmit euro) (bez PVN).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada pašvaldības kontā jāiemaksā izsoles nodrošinājums (10 % apmērā no provizoriskās Ciršanas atlieku nosacītās cenas) 1102,67 EUR un dalības maksa 50,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Izsoles pretendentam jāreģistrējas izsolei līdz 2024. gada 10. janvārim plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu Talsu ielā 4, Tukumā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu pasts@tukums.lv, vai iesniedzot pieteikumu, izmantojot pašvaldības e-adresi.

Ciršanas atliekas var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Matkules pagasta pārvaldes pārvaldnieci Agnesi Vanagu, tālr. +371 23482852.

 Izsoles noteikumi

back to top