pavasara-foto-majas-lapai5mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Tukuma novada pašvaldības vadības un pagastu pārvalžu tikšanās Matkules pagastā

14.05.2024

dsc-0039.webp14. maijā notika Tukuma novada pašvaldības vadības un pagastu pārvalžu vadītāju ikmēneša tikšanās, šoreiz  Matkules pagastā, kurā tika apspriesti svarīgi jautājumi par pagastu attīstību, saimnieciskiem darbiem un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Matkules kultūras nama vadītājs Jānis Leo Druviņš informēja par lielākajiem kultūras pasākumiem Matkulē, to apmeklētību un sešiem aktīviem amatierkolektīviem, to nozīmi kultūras dzīves bagātināšanā un vietējās sabiedrības iesaistīšanā. Pagasta pārvaldniece Agnese Vanaga prezentēja visaptverošu ieskatu par Matkules pagastu, tā iedzīvotājiem, uzņēmējdarbību, nevalstiskajām organizācijām un apskates vietām.

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš uzsāka diskusiju par lielgabarīta atkritumu, elektropreču un riepu savākšanas iniciatīvu turpināšanu. Pagastu pārvaldnieki dalījās pieredzē par iniciatīvas norisi šogad, kopīgi tika meklēti veidi, kā uzlabot šo procesu, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus visā novadā un veicinātu sadarbību ar SIA “AAS “Piejūra””.

Izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa iepazīstināja ar revīzijas slēdzienu par ceļu un ielu mērķdotācijām un izstrādātajiem ieteikumiem, lai uzlabotu un pilnveidotu finanšu līdzekļu izlietojumu un veiktu darbus ātri un efektīvi. Tika apspriesti arī ceļu atputekļošanas jautājumi.

Sanāksmes dalībnieki tika informēti par izmaiņām pašvaldības informatīvā izdevuma “Tukuma Novada Vēstis” izplatīšanā, jo pasta pakalpojumu cenas ir pieaugušas. No jūlija tiek plānota izdevuma tirāžas samazināšana un pāreja uz jaunu izplatīšanas kārtību pagastos- izdevums tiks izvietots noteiktos punktos, piemēram, pagastu bibliotēkās, pārvaldēs, veikalos.

Darba kārtībā bija arī sociālā darba un namu apsaimniekošanas jautājumi, meklējot risinājumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.

Tikšanās laikā Tukuma novada pašvaldības vadībai un pagastu pārvalžu vadītājiem bija iespēja ne tikai apspriest svarīgus jautājumus, bet arī apmeklēt Matkules pagasta nozīmīgākās vietas un objektus. Dalībnieki devās ekskursijā, lai iepazītu pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdīši”, kas ir bērnu attīstības un mācīšanās centrs, pagasta pārvaldi, Matkules kultūras namu un bibliotēku, kas ir kultūras dzīves sirds un informācijas avots pagastā.  Pagasta pārvaldes telpas un pirmsskolas izglītības iestādes telpas atrodas pašvaldības ēkā “Bērzi”, kurā jau šogad tiks uzsākti darbi pie energoefektivitātes paaugstināšanas.  Projekta ietvaros plānots veikt norobežojošo konstrukciju pārbūvi- fasāde, logi, bēniņu pārsegums, jumta segums, apgaismojuma pārbūvi, ventilācijas izbūvi, siltumapgādes infrastruktūras pārbūvi, kā arī ēkā tiks veikti telpu iekšdarbi, nodrošinot vides piekļūstamību ēkas pirmajā stāvā. Projekta īstenošanas laikā pagasta pārvaldes un PII telpas tiks pārceltas uz Matkules kultūras nama telpām.

Tāpat tika apmeklēts kokapstrādes uzņēmums “Ozolāji JG”, kur īpašnieks parādīja un pastāstīja, kā sirdslieta un vaļasprieks pāraudzis nopietnā biznesā. Z/s “Lejaskroķi” saimniece Maija Zilberta sanāksmes dalībniekus sagaidīja ar trušu apskati un dalījās informācijā par lauksaimniecības ikdienu un izaicinājumiem. Bija iespēja apmeklēt arī Ģenerāļa Ludviga Bolšteina piemiņas muzeju, Pūces ūdensdzirnavas- vietu, kur 1997. gadā uzņemta filma „Likteņdzirnas”, kā arī paviesoties vienā no Matkules pagasta sakoptākajiem īpašumiem pie saimnieces Līgas, kura 2022. gadā saņēmusi Tukuma novada pašvaldības apbalvojumu konkursā “Sakoptākais īpašums Tukuma novadā”. Papildus tam, dalībnieki apmeklēja Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietu, Matkules dīķi un atpūtas vietas, kas realizētas dažādu projektu ietvaros, tādējādi iepazīstoties ar pagasta attīstību un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos tajā.

Šī tikšanās sniedza vērtīgu ieskatu pagasta darbā un veicināja sadarbības stiprināšanu, lai turpmāk uzlabotu Tukuma novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pakalpojumu pieejamību.

back to top