pavasara-foto-majas-lapai4mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Nekustamā īpašuma - “Kaļķu krogs”, Zemītes pagastā, izsole

12.06.2024 13:00 - 02.07.2024 - 23:55

ipasuma-izsole.jpgTukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Kaļķu krogs”, Zemītes pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9094 001 0284, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības 3,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0284 un būvēm (graustiem) ar kadastra apzīmējumiem: 9094 001 0284 001, 9094 001 0284 002, 9094 001 0284 006 un 9094 001 0284 008 .

Sākumcena – 11 500,00 euro, solis – 100,00 euro, nodrošinājuma maksa – 1150,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst.13:00 līdz 02.07.2024. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.06.2024. plkst.13:00, noslēdzas 12.07.2024. plkst.13:00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu – tālr. +371 28016651.

Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Izsoles noteikumi

Īpašuma vērtējums

back to top