pavasara-foto-majas-lapai8mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Izstāde "Plenērā radītie" 2017

22.07.2017 - 06.09.2017

20374781_1111826998917022_5743898510257508421_n.jpgKandavas Mākslas plenērs noslēdzies. Veselu nedēļu kandavnieki un Kandavas viesi dūšīgi strādāja un tematiski atpūtās. 

Ar katru gadu Kandavas Mākslas plenērs pulcē arvien vairāk dalībnieku. Šogad tajā piedalījās 70 cilvēku – no dažādām paaudzēm, profesijām un dzīvesvietām. Jaunākajam bija 1,5 gadi. Plenērā bija iespēja darboties  4 mākslas žanros. Dienā plenēra dalībnieki ļoti aktīvi strādāja, vakaros iepazinās un baudīja Kandavu.

      Liels paldies darbnīcu vadītājiem par nesavtīgo darbu, kuru ieguldīja plenērā. Keramikas darbnīcu vadīja Matilde Laura Ikerte. Nedēļas beigās ar Jāņa Priednieka palīdzību tika izkurināti divi cepļi - krāsainais un melnais. Krāsainajā ceplī tika ielikti darbi no 7 dažādiem māliem - neizmantojot glazūras, tika iegūtas daudzkrāsu nianses. Melnajā ceplī sagūla darbi, kuru melni sudrabotā nokrāsa tika iegūta slāpējot cepli.

      Jau trešo gadu Jeļena Kažoka vadīja mozaīkas darbnīcu. Tika veidoti individuāli mākslas darbi un divi telpiski vides objekti - papildinājums pirms diviem gadiem Lielajā ielā tapušajai mozaīkas sienai “7 dienas”.  Pagaidām jaunie objekti atrodas pie Kandavas novada muzeja, vēlāk, kad beigsies remontdarbi,  tie aizceļos uz skvēriņu pie mozaīkas sienas. Protams ir ieceres  arī jauniem objektiem, kuras varētu pakāpeniski  īstenot.

      Šogad tika sakārtota graviņa pie Kandavas atklātā peldbaseina un uzstādīts vides objekts “Ūdens rats”, kuru gatavoja plenēra dalībnieki prasmīgo meistaru Jurģa Ābeles un Anda Jakobsona vadībā. Darbs bija liels, rezultāts skaists, ceram turpināt un attīstīt šo objektu.

      Kā vienmēr, Kandavas skaistās ieliņas un Abavas ieleja apbūra gleznotājus. Ar jaunajiem māksliniekiem kopā darbojās gleznotāja no Tukuma Ingemāra Treija. Visus skaistos gleznojumus, mozaīkas, keramikas u.c. darbus varat vēl mēnesi aplūkot Kandavas Mākslas galerijā.

      Liels paldies visiem mūsu atbalstītājiem, bez kuriem šis plenērs nebūtu bijis tik plašs, krāšņs, rezultatīvs: Kandavas novada domei, Kandavas novada Kultūras pārvaldei,  Ziedītei Začestei, Sarmai Anģēnai, Kitijai Švīgerei, Jurģim Muskam. Pateicība pienākas arī Kandavas Internātvidusskolas darbiniekiem un direktorei Elitai Lavrinovičai, Aivaram un Airai Freimaņiem par brīnišķīgajām telpām, Kandavas Mūzikas un mākslas skolas direktorei Marutai Balodei. Paldies jāpasaka arī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktorei Dacei Rozentālei, Ansim Romanovskim,Guntaram Indriksonam par atsaucību, atbalstu vides objekta īstenošanā un Ingai Labeckai par  gardajām maltītēm.

      Ir liels gandarījums par padarīto. Priecājos, ka arvien vairāk kandavnieku iesaistās plenēra norisēs un dzīves bagātināšanā. Aicinu dalīties pārdomās par padarīto, ierosināt idejas nākamā gada plenēram un Kandavas pilsētvides uzlabošanai. Kandavas novada Kultūras pārvalde vienmēr ir atvērta jaunām, kreatīvām idejām Kandavas kultūras dzīves attīstīšanai!

 Linda Romanovska

back to top