pavasara-foto-majas-lapaimazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Valsts svētkos Kandavā apbalvo novadniekus

18.11.2017 16:00
Kandavas novada 2017.gada apbalvotie ar domes priekšsēdētāju Ingu Priedi
Kandavas novada 2017.gada apbalvotie ar domes priekšsēdētāju Ingu Priedi

18.novembrī Kandavas kultūras namā notika Latvijas Republikas Proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais pasākums.

“Ir gods būt kopā ar jums visiem un veltīt šo dienu Latvijai, - atklājot pasākumu, sacīja Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede. ”Viesojoties pagastos, pasākumos, kas veltīti Latvijas dzimšanas dienai, ir prieks redzot patriotismu un to, ka tik tiešām mīlam savu zemi, savu Latviju. Redzot jauniešus, kas ar prieku un patriotismu nes tautas tērpu, dzied dziesmas un skandina dzeju un visiem pie krūtīm ir jaukais simbols- Latvijas karogs. Patriotisms- tā ir piederība, savai valstij, savam novadam, savai pilsētai un pagastam, vietai, kur esi dzimis! Tā ir arī piederība mūsu valsts karogam, himnai, ģerbonim un cilvēkiem, kas ar darbu veidojuši vietu, kur mums visiem ir tik labi. Kur mums prieks dzīvot, un ar ko mēs lepojamies.” Priekšsēdētāja aicināja nepazaudēt lepnumu par mūsu novadu, lai arī kur aiznestu dzīves ceļi, paturēt sirdīs to, ka esam nākuši no Kandavas novada.

Valsts svētkos apbalvojumus saņēma novada ļaudis, kurus saņemt atzinību bija izvirzījuši uzņēmumi un iestādes, darba kolēģi un vienkārši - līdzcilvēki.

Kandavas novada Pateicība tika pasniegta :

-Baibai Aleksīnai, Ērikai Millerei un Aivaram Pabērzam par ilggadēju un nesavtīgu darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā novada iedzīvotājiem

- Ilzei Celmai par aktīvu iesaistīšanos pagasta kultūras dzīvē un atbalstu sabiedriskajās norisēs novadā;

-Anitai Gailei par ilggadēju un apzinīgu darbu Zantes pamatskolā un Mazpulku kustības aizsākšanu;

-Mārītei Grīnhofai par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu iedzīvotāju aprūpē Kandavas sociālajā pansijā;

- Aijai Kārņupai par ilggadēju darbu tūrisma attīstībā novadā un latviskā patriotisma saglabāšanu;

-Igoram Zaļevskim par nesavtīgu ieguldījumu sporta attīstībā novadā;

-Anitai Nikolajenko par ilggadēju un apzinīgu darbu Kandavas internātvidusskolā un ev.lut. draudzes Svētdienas skolā bērnu un jauniešu izglītošanā;

-Reinim Štofertam par iniciatīvu, ieguldījumu un pēctecību projektu īstenošanā un sportiska dzīvesveida veicināšanā Kandavā;

-Veronikai Ragauskai par aktīvu iesaistīšanos pensionāru kustībā un Zemītes pagasta novadpētniecībā.

Nominācijā “Kandavas novada Gada uzņēmējs” tika apbalvots Ivo Immermanis par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā, veicinot novada atpazīstamību Latvijā un ārpus tās robežām.

Nominācijā “Kandavas novada Gada labdaris” tika apbalvots Ljugarnas Lauvu klubs ( Lions Club Ljugarn, Gotlande) par nesavtīgu palīdzību Zantes ģimenes krīzes centram, organizējot un finansiāli atbalstot novada bērnu nometnes Gotlandē.

Nominācijā “Kandavas novada Gada lepnums” tika apbalvota Linda Romanovska par Kandavai nozīmīgu mākslas un kultūras pasākumu brīvprātīgu organizēšanu.

Nominācijā  “Kandavas novada Goda pilsonis” tika apbalvots Mamerts Vaivads par ieguldījumu Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, pilsētas un Kandavas pagasta attīstībā, nesavtīgu finansiālo atbalstu kultūrai un sportam novadā.

Kandavas novada Pateicības saņēma( no labās) Baiba Aleksīna, Aivars Pabērzs, Ērika Millere Kandavas novada Pateicības saņēma ( no labās) Anita Gaile un Ilze Celma Kandavas novada Pateicība ( no labās) Aijai Kārņupai un Mārītei Grīnhofai Kandavas novada Pateicība ( no labās) Igoram Zaļevskim un Anitai Nikolajenko Dejo senioru deju kolektīvs " Kandavnieks" Kandavas novada Pateicība( no labās) Veronikai Ragauskai un Reinim Štofertam "Kandavas novada Gada uzņēmējs" Ivo Immermanis "Kandavas novada Gada labdaris" Ljugarnas Lauvu klubs ( Gotlande) - Anders Engstrom "Kandavas novada Gada Lepnums" Linda Romanovska Jauniešu deju kolektīvs "Imuliņa" "Kandavas novada Goda pilsonis" Mamerts Vaivads parakstās novada Goda grāmatā "Kandavas novada Goda pilsonis" Mamerts Vaivads Dejo vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ozolāji" Dzied Madara Botmane - ar saknēm Kandavā Kandavas novada 2017.gada apbalvotie ar domes priekšsēdētāju Ingu Priedi Svētku tortes autore kandavniece Viktorija Ābele, 2017. gada kūku konkursa uzvarētāja Ar šo gadu tiek aizsākta tradīcija "Goda grāmata", kurā apkopoti apbalvojuma "Goda pilsonis" saņēmēji no 2003. gada Goda pilsonis Mamerts Vaivads ar savu parakstu apliecina titula "Goda pilsonis" saņemšanu
back to top