pavasara-foto-majas-lapai7mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Vārpas”, Zemītes pagastā, Kandavas novadā Izsoli

17.08.2015 11:10

Nekustamais īpašums “Vārpas”, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9094 003 0175) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,572 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 003 0175 001 un kopējo platību 118,8 m2.

Izsoles objekta sākumcena EUR 2200,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 220,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 17.augustā plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015. gada 14.augustam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit .
Sludinājums publicēts 06.07.2015.

back to top