kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Aizvadīts Kandavas novada iedzīvotāju forums

18.05.2018 15:00 - 19:00
Kandavas novada iedzīvotāju forums 18.maijā
Kandavas novada iedzīvotāju forums 18.maijā

18.maijā Kandavas kultūras namā pulcējās novada iedzīvotāji, lai kopīgā neformālā gaisotnē spriestu par aktualitātēm novadā kopumā un apkopotu iedzīvotāju redzējumu uz viņiem svarīgām tēmām sadarbībā ar pašvaldību, NVO sektoru, kultūru, sportu, jauniešu ikdienu, kā arī rastu ierosmes lietām, ko var paveikt pašu rokām.

 Muzikālu uzmundrinājumu sniedza Valdeķu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “ Do-re-mi”, bet labus vārdus kopīgai darboties gribai veltīja novada domes priekšsēdētāja Inga Priede.

Atskatoties uz pagājušā foruma idejām secinājām, ka dažas ir radušas savu piepildījumu, bet atsevišķas vēl gaida iespēju realizēties, piesaistot lielākus attīstības projektus. Kā labo piemēru var minēt puķu kastes, kas uzziedējušas Kandavas ielās, piemiņas plāksnes izveidošanu K.Mīlenbaham pie vecās vidusskolas ēkas, informāciju stendu uzlabošanu pilsētā un publiskās slidotavas izveidošanu pie Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona ziemas periodā.  

Amatniecības centrā tiek rīkotas aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem, ir uzlabota un sakārtota peldvieta Teteriņu ezerā, veselības projekta ietvaros visā novadā tiek piedāvātas praktiskas un izzinošas nodarbības veselības veicināšanai. Abavas krastos ir izveidotas pastaigu takas un tiek popularizēts veselīgs dzīves veids, kā arī Abavas senlejas dabas skaistums. Pilsētas aktuālākajos objektos ir ieviesta video novērošana. Pateicoties Jauniešu centra “ Nagla” aktivitātēm un novada skolu iesaistei dažādos projektos gan Latvijas, gan starptautiskajā līmenī, jauniešiem tiek dota iespēja paplašināt savu redzesloku un pilnveidot zināšanas dažādās nozarēs. Daudzas no šīm lietām tika minētas arī kā novada stiprās puses šī brīža forumā. Vairākas no idejām, kas tika aktualizētas šajās sarunās, ir iespējams realizēt tikai atrodot ieinteresētus uzņēmējus vai pašvaldībai iesaistoties Eiropas grantu projektos.

 Atpūtas un izklaides objektu izveidošana pie Teteriņu ezera būtu jauka aktualitāte, kas piesaistītu šim objektam ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet ir jāatrod ieinteresēts investors un uzņēmējs, kurš būtu gatavs to realizēt. Par pilsētas labiekārtošanu saistībā ar pieeju Abavas upei, atpūtas vietām, komfortu iedzīvotājiem un viesiem, aktivitātēm pilsētā, kultūras objektos un iestādēs droši vien iesaiste  un rūpe būs jātur pašvaldībai, meklējot iespējas padarīt mūsu kopējo dzīves vidi simpātiskāku, saistošāku un ērtāku. Mazāk šoreiz izskanēja idejas, ko varētu realizēt paši. Nemitīga aktualitāte ir rotaļu vietu labiekārtošana bērniem daudzdzīvokļu māju pagalmos. Ir jāsaprot vecāku vajadzība, jo ērtāk ikdienā uzraudzīt mazos delverus, ja tie ir acu priekšā, bet kopīgos spēļu laukumus var apciemot tad, kad vairāk laika.

 Sirsnīgās sarunās pavadītais laiks vainagojās ar dažādām idejām, kas tiks apkopotas kopējā pārskatā. Pateicamies Foruma apmeklētājiem no pilsētas un lauku pagastiem, kuri veltīja laiku šai sabiedriski nozīmīgajai aktualitātei. Īpašs paldies brīvprātīgajiem darba grupu vadītājiem, rakstvežiem un pagastu koordinatoriem, jo viņu atbalsts bija nozīmīgs šīs projekta daļas realizācijas procesā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta  līdzekļiem.   

Projekta koordinatore Ērodeja Kirillova un Nodibinājuma “ Kandavas novada iespēju fonds” valdes locekle Signe Ezeriņa

logo.jpg

Kandavas novada iedzīvotāju forums 18.maijā
back to top