pavasara-foto-majas-lapai10mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada domes vadība tiekas ar novada uzņēmējiem

12.07.2018 16:00

dsc_0353.jpg12.jūlija vakarā Kandavas kultūras nama mazajā zālē domes vadība un speciālisti tikās ar novada uzņēmējiem, lai informētu par aktualitātēm pašvaldībā un uzklausītu uzņēmēju ieteikumus, turpmākas sadarbības uzlabošanai.

Atklājot sapulci, domes priekšsēdētāja Inga Priede klātesošos iepazīstināja ar domes uzņēmējdarbības konsultanti Ivetu Pāži, kura darbu jaunajā amatā uzsākusi pavisam nesen- 8.jūnijā. I.Pāža informēja par līdz šim paveikto saistībā ar ārkārtas situācijas lauksaimniecībā izsludināšanu sausuma dēļ,  un dalību seminārā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās. Uzņēmējdarbības speciāliste norādīja, ka, lai atvieglotu informācijas pieejamību uzņēmējiem un lauksaimniekiem, jau tuvākajā laikā sāks veidot datu bāzi, kurā apkopos informāciju par novadā esošām brīvām telpām un zemi.

Uzņēmēji tika iepazīstināti arī ar jauno domes Būvvaldes vadītāju Annu Zvejnieci, kura darbu Kandavas novada pašvaldībā uzsāka 5.jūnijā. Viņa sniedza uzņēmējiem skaidrojumu par to, kādos gadījumos ir vai nav nepieciešams Būvvaldes saskaņojums, veicot dažāda veida darbus savā īpašumā, tai skaitā logu nomaiņu. A.Zvejniece piekrita uzņēmēju izteiktajam aizrādījumam, ka pašvaldības mājas lapā trūkst izsmeļošas un konkrētas informācijas par Būvvaldes darbu un tās prasībām būvdarbu vai remontdarbu veikšanas gadījumā, un norādīja, ka šis trūkums tiks novērsts, kā piemēru minot, ka šobrīd, sadarbībā ar mākslinieci-dizaineri Baibu Rulli, norit apjomīgs darbs pie Ēku atjaunošanas ceļveža izstrādes. Māksliniece Baiba Rulle prezentācijā uzskatāmi pastāstīja par to, cik detalizēta informācija būs apkopota gaidāmajā ceļvedī un tas viennozīmīgi atvieglos gan pilsētas iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem darbu, veicot jebkāda veida ēku atjaunošanas vai pilsētas/skatlogu noformēšanas un reklāmas izvietošanu darbus, tādējādi ievērojami uzlabojot pilsētas vienotu vizuālo tēlu.  

Viens no aktuālākajiem jautājumiem uzņēmēju vidū bija par pašvaldības izsludināto iepirkumu kritērijiem. Lielākie iebildumi bija par to, ka iepirkumu komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Uzņēmējuprāt, zemākā cena neliecina par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet par izpildīto darbu kvalitāti gan. Tāpat tika norādīts uz nepilnībām iepirkumu tehniskās specifikācijas prasībās. Iepirkumu kritēriji izraisīja asas diskusijas. Domes iepirkumu speciāliste V.Stova stāstīja, ka ir apskatīti arī citi kritēriji, pēc kuriem atlasīt pretendentu, bet šobrīd labāku variantu nesaskata. Tā kā pie vienota kopsaucēja diskusiju dalībnieki nenonāca, tad izskanēja  priekšlikums, sanākt kopā domes vadībai, iepirkumu komisijas speciālistiem un novada uzņēmējiem, kā arī, vajadzības gadījumā pieaicinot LAD speciālistus, lai vienotos par samērīgiem iepirkumu kritērijiem, kas apmierinātu abas puses.

Uzņēmēji aizrādīja pašvaldības vadībai, ka iedzīvotājiem trūkst informācijas par iespēju pieslēgties pilsētas ūdens un kanalizācijas tīklam- kā un kur to var izdarīt? Domes priekšsēdētājas vietniece G.Cīrule norādīja, ka iedzīvotājiem jāvēršas ar iesniegumu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, izpilddirektors E.Dude papildināja, ka šādiem darbiem iedzīvotājiem ir pieejams domes līdzfinansējums.

Tāpat tika diskutēts par pašvaldības realizētajiem un procesā esošajiem projektiem- PII “Zīļuks” siltināšanu, ēku fasāžu apgleznošanu ar dzejas rindām, K.Mīlenbaha vidusskolas parka izveidi, kā arī dažādiem saimnieciskiem jautājumiem, tostarp, laternu uzstādīšanu Sabiles ielā un citiem.

Sapulcē piedalījās LAD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava un pārvaldes speciāliste Liāna Krūmiņa, kuras informēja par LAD administrētajiem projektiem uzņēmumu radīšanai vai attīstīšanai. LAD Ziemeļkurzemes pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Juta Dreiberga informēja par  LEADER plānotājām aktivitātēm. Speciālistes uzklausīja uzņēmēju aizrādījumus par pārlieku lielo birokrātiju projektu iesniegšanā, un par nekonsekventajām LAD darbinieku prasībām dokumentu iesniegšanā. Pārvaldes vadītāja J.Kļava gan atspēkoja aizrādījumus, norādot, ka viņas ilgajā darba pieredzē dokumentu un atskaišu iesniegšanas apjoms ir trīskārt mazinājies.

Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Iveta Grunte un vadītājas vietnieks sportā Roberts Rozentāls informēja par šī gada vasaras kultūras pasākumu plānu “Ozolājos” un Bruņinieku pilskalnā, kā arī par Kandavas novada iestāžu un uzņēmēju sporta spēlēm. Ņemot vērā uzņēmēju ierosinājumus, tika izlemts, ka 11.augustā KLT stadionā tiks rīkotas profesionālās sporta spēles, savukārt, 1.septembrī Buses pilskalnā- uzņēmumu un iestāžu sporta svētki ar neformālām sportiskām aktivitātēm.

Sanāksmē piedalījās domes deputāti Signe Ezeriņa un Guntars Indriksons, kā arī domes vadība un administrācijas darbinieki: domes priekšsēdētājas vietniece G.Cīrule, izpilddirektors E.Dude, domes Būvvaldes vadītāja A.Zvejniece, domes uzņēmējdarbības konsultante I.Pāža, Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste Ieva Rudēvica, domes iepirkumu speciāliste V.Stova. 


back to top